Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi önemli bir devlet görevidir. Doğru eğitim ve sağlık politikalarıyla belirli bir yetkinlik düzeyine ulaşmış bireylerin, toplumun da sağlığını koruma ve geliştirme açısından önemli işlev ve sorumluluğu vardır. Sağlık sorunlarının önlenmesi, erken tanı, uygun tedavi ve yitirilen yetilerin kazandırılması bakımından önemli etmenlerden biri de bireyin sağlıkla ilgili doğru kaynaklara ulaşabilme, elde ettiği bilgiyi değerlendirebilme ve yaşama geçirebilme yeteneği, kısaca sağlık okuryazarlık düzeyidir.  Örgün ve yaygın eğitim basamaklarında sağlık ile ilgili edinilen bilgi ve beceriler sınırlıdır. Bu nedenle topluma önderlik edecek sağlık ve eğitim fakültesi ön lisans/lisans programlarında okuyan ya da mezun olmuş bireylerin sağlıkla ilgili doğru davranışları benimsemesi ve örnek oluşturması, sağlıkla ilgili olaylara daha bilinçli yaklaşmalarını sağlamak amacıyla uzaktan eğitim yöntemiyle sağlık okuryazarlığı sertifika programı yürütülecektir.

Programın Amacı

Bu programın sonunda, eğitim ve sağlık alanlarında ön lisans ve lisans programlarında eğitim alan ya da mezun olan bireyler sağlık okuryazarlığı konusunda temel bilgileri edinecek, tutum geliştireceklerdir.

Sertifika programı beş ayrı konuda, sanal sınıfta beş haftada 40 saat süreyle anlatılacak derslerden oluşmakta, katılımcıların diğer etkinliklerle (okuma, ödev, video, film izleme) 120 saat zaman ayırmaları gerekmektedir. Program, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf, forum, sohbet ve blog benzeri uygulamalar ile yürütülecektir. Programda en az %25 oranında uygulamaya yer verilecektir.

Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler

Halk Sağlığı ABD öğretim üyeleri tarafından verilecek olan programa ilişkin plan şu şekildedir:

Dersler Süre Dersi Veren Öğretim Üyesi
Sağlık ve Etik 6 saat Prof. Dr. Recep Akdur
Sağlık ve İletişim 6 saat Prof. Dr. Recep Akdur
Sağlık Kavramı ve Politikaları 6 saat Prof. Dr. Birgül Piyal
Sağlık Okuryazarlığı 6 saat Doç. Dr. Deniz Çalışkan
Sağlık Bilgisi ve Koruma Uygulamaları 10 saat

Doç. Dr. M. Esin Ocaktan, Prof. Dr. Birgül Piyal,

Doç. Dr. Deniz Çalışkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın Kazanımları:
Programın sonunda katılımcılar;

 • Sağlık hizmetlerini bütüncül bakış açısıyla algılayacak, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini kavrayacak,
 • Sağlığı koruma ve geliştirme becerisi kazanacak,
 • Sağlığın sosyal belirleyicilerinin önemini kavrayacak,
 • Sağlıkta mevcut eşitsizliklerin farkında olacak,
 • Sağlıkla ilgili temel okur-yazarlık edinecek (doğru bilgiyi elde etme ve uygulama),
 • Sağlıkla ilgili temel bilgileri edinecek (sağlık, hastalık, korunma),
 • Sağlık hizmetlerinde temel etik kavramlarını tanımlayacak
 • Sağlık alanında temel iletişim kavramlarını tanımlayacaktır.

Sertifika Alma Hakkı

 • Sanal sınıf derslerinin en az %70’ine katılmak,
 • Sistemde sunulan eğitim materyallerinin gözden geçirilmesi,
 • Sistemde sunulan bireysel değerlendirme testlerinin %85 başarı ile yanıtlanması,

Sertifika Programından Beklenen Çıktılar
Sertifika almaya hak kazanan kişiler,

 • Bütüncül bakış açısı ile sağlık ve sağlık hizmetlerini tanıyacak,
 • Sağlığı belirleyen sosyal etmenlerin ve mevcut eşitsizliklerin farkına varacak,
 • Sağlık, hastalık, korunma, geliştirme gibi temel kavramları kavrayacak,
 • Sağlık okuryazarlığı açısından sağlık politikası, etik ve iletişim konularını önemini kavrayacak,
 • Sonuç olarak sağlığını koruma ve geliştirme becerisi kazanacak, genel sağlık konularında ve sağlık hizmetlerine erişimde yeterliliği, yetkinliği artacaktır.

Sertifika Programına Kimler Başvurabilir:

 • Eğitim Fakültelerinin lisans öğrencileri ve mezunları,
 • Sağlık ile ilgili Ön Lisans / lisans öğrencileri ve mezunları,

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.