Sizlere daha esnek daha kullanışlı ortamlarda öğrenme deneyimi sunmak için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Sizlere daha esnek daha kullanışlı ortamlarda öğrenme deneyimi sunmak için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
previous arrow
next arrow
Slider

 

Duyurular

 

Sisteme Giriş

Örgün Eğitim

Örgün Derslere Hazırlık ve Ortak Dersler (TDI, YDI, BIT)

Uzaktan Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Programlar

ADAY, ADUZEP, BAS, BİPRO, HBYS, TDS, TOİ, İLİTAM, İnsan İlişkileri, Gazetecilik, Sosyal Hizmet, Enformatik

Uzaktan Sertifika Programları

E-eğitmen, Deney Hayvanları Kullanımı ve diğ.

Telefon

Dekanlık
0 312 222 05 25

Dekanlık Öğrenci İşleri
0 312 600 01 41

Dekanlık Sınav Birimi
0 312 222 05 26-39-40

E-posta

Öğrenci İşleri
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sınav Birimi Kurumsal
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sınav Birimi Destek
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Uzaktan Eğitim Diploma ve Sertifika Programları

All Items
Lisans Programları
Lisans Tamamlama Programı
Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Ön Lisans Programları
Sertifika Programları
Show More LOADING... NO MORE ITEMS

 

 

Images designed by Freepik

 

ANKUZEF Hizmetleri

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF), Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla açık ve uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 2002 yılında “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” adıyla kurulmuştur. 2020 yılında “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” adını almıştır.

Fakültenin amaçları;

  • yükseköğretim olanaklarını yeni öğrenci kitlelerine ulaştırarak verimi artırmak,
  • teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarını kullanarak ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini artırmak,
  • üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmaktır.

Fakülte; Ankara Üniversitesi ile diğer kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için açık ve uzaktan eğitim kapsamında kursların, derslerin, seminerlerin, konferansların, eğitim programlarının ve sınavların planlanmasını, düzenlenmesini, bu faaliyetlerin eş güdümünün sağlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmektedir.

Fakülte, amaçları doğrultusunda; açık ve uzaktan eğitim ile ilgili literatürü ve bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişimini sürekli olarak takip etmekte, uygulamalar için sistem tasarımı yapmakta, açık ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işlemleri yürütmekte, altyapı çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamakta, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak hizmet vermektedir.

Fakülte bünyesinde uzaktan öğretim yoluyla yürütülen 13 ön lisans, 12 lisans ve 8 sertifika programı bulunmaktadır.

Fakülte, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 836 ön lisans, 3.161 lisans tamamlama ve 211 lisansüstü öğrencisi olmak üzere 4.208 öğrenciye hizmet vermiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 1.460 ön lisans, 1.150 lisans, 300 lisans tamamlama ve 250 lisansüstü öğrenci kontenjanıyla 3.160 yeni öğrenciye hizmet vermeyi planlamaktadır.

Detaylar

 

Öğrenci Sayıları

Önlisans

33%

Lisans

17%

Lisans Tamamlama

45%

Lisansüstü

5%

 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.