Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Sizlere esnek öğrenme fırsatları sunuyoruz.
Slider

Duyurular

Öğrenci İşleri

OBS'ye Giriş

Sınavlar Hakkında

İkinci Üniversite

ASYM Sayfası

 

 

ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemleri

 

oys.ankara.edu.tr 
Açıköğretim ve Uzaktan
Eğitim Programları
esinav.ankara.edu.tr
Online Sınav Sistemi
online.ankara.edu.tr
Sertifika Programları

ekampus.ankara.edu.tr
Örgün Eğitim

 

 
Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Sosyal Hizmet Uzaktan Öğretim Lisans Programı

Program Hakkında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
Akademik Takvim
Dersler ve İçerikleri
Öğrenme Süreci
Sınavlar ve Uygulanması
Mezuniyet Koşulları ve Diploma
Öğrenim ve Materyal Ücretleri
Öğrenciden Gelenler

Program Koordinatörü

Prof.Dr. Emine ÖZMETE
 

Program Hakkında

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet Uzaktan Öğretim Programı, çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek bunların yaşama geçirilmesini sağlamayı hedefleyen sosyal hizmet eğitiminin evrensel standartlardan ödün vermeden geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştiren, ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapmayı amaçlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. 

 

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Bölümü;

 • İnsan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan yararlanarak sosyal hizmetin bilimsel-mesleki temelleri ve kanıt temelli güncel bilgiler ışığında insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahalelerde bulunabilen,
 • Sosyal hizmet akademik ve mesleki gelişimi için hızla değişen koşullara uygun sosyal hizmet bilgi, beceri ve değerini alan uygulamasına aktarabilen,
 • Sosyal hizmet etik ilke ve standartlarını göz önünde bulundurarak bu gereksinimleri genelci yaklaşım ile planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen,
 • Bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için müracaatçı sistemlerinin gereksinimlerini tespit ederek sosyal hizmete özgü yöntem ve teknikleri kullanarak sosyal sorunlara etkili çözümler üretebilen,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen profesyonel sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Program Yeterlilikleri

 • Programı bitirdikten sonra öğrenciler, sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, yerel yönetimler), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekolojik ve güçlendirme), insan gelişimi ve sosyal çevre, sosyal hizmet araştırma yöntemleri, etik ilke ve değerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı müracaatçı grupları ile uygulama yapma becerisi kazanacaklardır. Planlı değişim süreci yeteneğini elde edecekler ve uygun bilgiyi toplayarak sosyal analiz, değerlendirme ve rapor oluşturabileceklerdir. 

 

 • Programa; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ile kayıt mümkündür. Ön lisans programlarının öğrenim süresi 2, lisans programlarının öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 • Programa kayıt olmak için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 YKS’ye girerek ilgili puan türünde puan almanız ve ÖSYM’nin yönettiği tercih sürecinde programı tercih etmeniz ve yerleşmeniz gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkını kazanmaktadır. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için 2024 YKS TYT puanınızın hesaplanmış olması, lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

 • Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girerek istenilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://osym.gov.tr 

 

Yatay Geçiş ile Kayıt

 • Yatay geçiş ile programa kayıt olmak istiyorsanız Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen koşulları sağlayarak Akademik Takvimde belirtilen sürelerde sistem üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://oidb.ankara.edu.tr 
 

Bir akademik yıl içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, öğrenim ve materyal ücretinin yatırılma tarihleri, ders ekleme-bırakma, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri ve sınav tarihleri yer almaktadır. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İşlemler Tarihler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 19 Şubat-31 Mayıs 2024
Final Sınavı Tarihleri 01-14 Haziran 2024
Bütünleme Sınav Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2024
Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Katkı Payı/ Materyal/ Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Danışman Onayı 12-19 Şubat 2024
Birim Başkanı Onayı 20 Şubat 2024
Bölümlerde Öğrencilerle Danışmanların Yüz Yüze Görüşme Tarihleri 21-22 Şubat 2024
Öğrenciler İçin Ders Ekleme Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri 26 Şubat-03 Mart 2024
Danışman Onayı 26 Şubat-04 Mart 2024
Birim Başkanı Onayı 5 Mart 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri 22-28 Nisan 2024
Final Sınavı Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 01-21 Haziran 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Final Sınavı Tarihleri 03-09 Haziran 2024
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 22 Haziran-03 Temmuz 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 24-30 Haziran 2024
Üç Ders Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Tarihleri 09-14 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 09-17 Temmuz 2024

 

I. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB101 Sosyoloji Evet 3 + 0 3 4
USHB103 Psikoloji Evet 3 + 0 3 4
USHB119 Sosyal Hizmete Giriş Evet 3 + 0 3 4
USHB109 Sosyal Antropoloji Evet 2 + 0 2 3
TDİ111 Türk Dili I Evet 2 + 0 2 1
ATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet 2 + 0 2 1
UBİT101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Evet 2 + 0 2 2
USHB129 Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Evet 2 + 0 2 5
USHB131 Toplum Sağlığı Ve Sağlık Sistemleri Evet 2 + 0 2 4
SECYAB1.YY 1.YY Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
YDF111 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
YDA111 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
 
II. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB122 Genel Ekonomi Evet 2 + 0 2 2
USHB124 Hukukun Temel Kavramları Evet 2 + 0 2 2
USHB126 Sosyal Hizmette Temel Kavramlar Evet 3 + 0 3 4
USHB128 Alan Çalışması Evet 2 + 2 3 4
TDİ112 Türk Dili II Evet 2 + 0 2 1
ATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet 2 + 0 2 1
UUYM102 Üniversite Yaşamına Uyum Ve Yaşam Becerileri Evet 1 + 0 1 2
USHB140 Sosyal Hizmette Sivil Toplum Örgütleri İle Çalışma Evet 3 + 0 3 6
USHB142 Sosyal Hizmette Eşitlik Ve Çeşitlilik Evet 3 + 0 3 6
SECYAB2.YY 2.YY Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
YDİ112 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
YDA112 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDF112 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
 
III. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB219 İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre I Evet 3 + 0 3 4
USHB227 Türkiye’Nin Toplumsal Ve Ekonomik Yapısı Evet 3 + 0 3 3
USHB229 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Evet 3 + 0 3 3
USHB231 Toplumsal Cinsiyet Ve Sosyal Hizmet Evet 2 + 0 2 4
USHB233 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları Evet 3 + 0 3 4
UBİT201 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri II Evet 2 + 0 2 2
SECYAB3YY 3. Yarıyıl Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
USHBMESSEC3YY Sosyal Hizmet Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 3.YY Hayır 4 + 0 4 8
YDA211 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDF211 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
YDİ211 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
USHB237 Gerontolojik Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB239 Engelliler ile Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB241 Adalet Sisteminde Çocuk ve Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
 
IV. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB226 İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre II Evet 3 + 0 3 4
USHB228 Bireylerle Sosyal Hizmet Evet 4 + 0 4 4
USHB230 İstatistik Evet 2 + 0 2 2
SECYAB4YY 4. Yarıyıl Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
USHB222 Staj Evet 0 + 0 0 5
USHB224 Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke Ve Teknikleri Evet 2 + 0 2 2
USHB232 Sosyal Refah Sistemleri Ve Sosyal Politikalar Evet 3 + 0 3 3
USHBMESSEC4YY Sosyal Hizmet Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 4.YY Hayır 4 + 0 4 8
USHB238 Aile Hukuku Hayır 2 + 0 2 4
USHB244 Denetimli Serbestlik Ve Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB248 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
YDA212 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDF212 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
YDİ212 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
 
V. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB323 Gruplarla Sosyal Hizmet Evet 4 + 0 4 6
USHB325 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem Ve Teknikleri Evet 3 + 0 3 3
USHB327 Ailelerle Sosyal Hizmet Evet 3 + 0 3 4
USHB329 Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması Evet 1 + 6 4 5
USHBMESSEC5YY Sosyal Hizmet Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 5.YY Hayır 6 + 0 6 12
USHB335 Afetlerde Psikososyal Destek Hizmetleri Hayır 2 + 0 2 4
USHB337 Madde Bağımlılığı Ve Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB339 Okul Sosyal Hizmeti Hayır 2 + 0 2 4
USHB341 Gençlerle Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
 
VI. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB326 Toplumla Sosyal Hizmet Evet 3 + 0 3 3
USHB328 Sosyal Hizmet Yönetimi Evet 2 + 0 2 3
USHB332 Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması I Evet 0 + 4 2 3
USHB334 Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Evet 1 + 6 4 7
UMYU302 Mesleki Yaşama Uyum Evet 1 + 0 1 2
USHBMESSEC6YY Sosyal Hizmet Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 6.YY Hayır 6 + 0 6 12
USHB330 Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB344 Sosyal Hizmette Vaka Yönetimi Hayır 2 + 0 2 4
USHB346 Adli Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB348 Krize Müdahale Hayır 2 + 0 2 4
 
VII. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB427 Sosyal Hizmette Etik Evet 3 + 0 3 4
USHB429 Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması II Evet 0 + 2 1 6
USHB431 Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması Evet 1 + 12 7 12
USHBMESSEC7YY Sosyal Hizmet Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 7.YY Hayır 4 + 0 4 8
USHB437 Sanat ve Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB439 Dayanışma Modelleri ve Sosyal Hizmet Hayır 2 + 0 2 4
USHB441 Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulama Hayır 2 + 0 2 4
 
VIII. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USHB404 Sosyal Hizmette Mesleki Uygulama Evet 1 + 24 13 30
 • Uzaktan eğitim programlarının dersleri, e-öğrenme sistemi üzerinden eş zamanlı (canlı dersler) ve eş zamansız olarak yürütülmektedir.
 • Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi (https://obs.ankara.edu.tr)’ne giriş yapıldıktan sonra "ANKUZEF ÖYS'ye Giriş" linkine tıklanarak ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi (https://oys.ankara.edu.tr)'ne geçiş yapabilir ve ders alanlarınıza erişebilirsiniz.
 • Programa ilişkin derslerin materyali elektronik olarak sistemde yer almakta olup ayrıca basılı materyal (kitap, ders notu, vb.) dağıtımı yapılmamaktadır.
 • ÖYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız.
 • Fakültemizde bir akademik yıl içerisinde her yarıyıl için bir Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olunan programda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, başarısız olunan en çok üç ders dışındaki dersleri başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaktadır.
 • Sınavlar; öncelikle her bir coğrafi bölgeden en az 1 il olmak koşulu ile öğrenci sayıları ve ikamet adresleri dikkate alınarak belirlenen Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Almanya (Köln) sınav merkezlerinde Cumartesi ve Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlara seçmiş oldukları sınav merkezlerinde katılmaktadırlar.
 • Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sorular çoktan seçmelidir. Her bir ders için 20 soru sorulmaktadır ve sınav oturum süreleri her bir test için 30 dakika olacak şekilde hesaplanarak uygulanmaktadır.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olabilmek için “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre; programdan mezun olabilmek için programın tüm derslerinin başarıyla tamamlanması, programa ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmelidir. Genel
 • Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)’nın 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olması ve ön lisans için 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), lisans için ise 240 AKTS toplamının sağlanması gerekmektedir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomaları "Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" tarafından düzenlenmektedir. Bu diploma, diğer ön lisans ve lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlamaktadır.
 • Programa yerleşen adaylar güz ve bahar yarıyılı başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen öğrenim ve materyal ücretlerini ödemektedirler.
 • 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında; Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görmek için tıklayınız.
 • Öğrenim ve Materyal Ücretleri için tıklayınız.

Sizden gelecek podcast ya da videoları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermenizi rica ederiz.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.