Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Proje Döngüsü Yönetimi e-Öğrenim Sertifika Programı

AB fonları, hibe projeleri aracılığıyla bölgesel kalkınmaya mali destek yaratmak ve yeni fikirlere, girişimcilere hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlamak amacıyla, öncelikle AB üyesi ülkelere daha sonra da aday ülkelere destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmadır. 
 
Özellikle AB ile müzakere sürecinin başlamasıyla, Türkiye, 2007’den itibaren IPA adı verilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’dan yararlanmaya başlamış ve bu kapsamda AB kaynaklı fon miktarı iki katına çıkmıştır. IPA’nın kullanılmaya başlanmasıyla, proje başvurularının alınması, sözleşmelerin yapılması ve sürecin işleyişi için yeni bir kurumsal yapı oluşturulmuş, böylece bu süreç daha kolay hale gelmiştir. 2014-2020 yıllarını kapsayan, IPA II olarak adlandırılan dönem ise, I.dönemin devamı niteliğinde de olsa bir takım değişiklikler getirmiştir. Kullanım etkinliği bakımından daha sektörel bir yaklaşım belirlenerek, çalışmaları yürütecek, sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir.Böylece “fon” mekanizmasının etkinliğinin daha da artması beklenmektedir.
 
AB fonlarından yararlanmak için AB tarafından ilan edilen proje çağrılarına başvuruda bulunmak ve proje sürecini yürütmek ve tamamlamak gerekmektedir.
Bu sürecinin başarılı bir şekilde yönetebilmesi amacıyla AB’de de uygulanan “Proje Döngüsü Yönetimi” nin benimsenmesi ve uygulanması beklenmektedir. Proje Döngüsü Yönetimi bir proje fikrinin, hedef, risk ve faaliyetlerini şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen,“mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan, yöntem ve sistematik bütünüdür. Analiz ve Planlama evrelerinden oluşarak proje sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına yardımcı olmaktadır.
 
Böylece eğitim sonunda katılımcıların; 
 • Proje döngüsü yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenme
 • Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini olarak tasarlayarak ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme
 • Projenin özel ve genel amaçlarını, faaliyetlerini, sonuç ve çıktılarını açıkça ortaya koyabilme
 • Analizler doğrultusunda zaman yönetimi ilkeleri doğrultusunda iş planı ve proje faaliyet planı hazırlayabilme;
 • Projenin risk analizini yapabilme ve hedefler ile beklenen sonuçlara ilişkin göstergeler ve doğrulama kaynaklarını belirleyebilme;
 • Projenin izleme ve değerlendirme süreçlerini kavrama ve planlayabilme;
 • Fon sağlayıcı kurumların gereksinimleri doğrultusunda proje bütçesi hazırlayabilme;
 • Proje finansman imkânları hakkında bilgilenme 
 • Bir fon kaynağı kuruluşun teklif çağrısının beklentilerini ve gereklerini tanımlayarak proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda proje teklifi hazırlayabilme yetisine sahip olmaları hedeflemektedir.
Eğitim süresince interaktif ve uygulamalaı bir yol izlenecektir. Sertifika programı ATAUM Müdürü Prof.Dr. Çağrı Erhan’ın “Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi” konulu açılış dersini kapsayan video ile başlayacak,  dersler  Uzman Ceran Arslan Olcay tarafından verilecektir. Sertifika programı 4 haftalık olup  toplam 12 ders saatidir. Uzaktan Eğitim modeli ile dersler verilecektir. Derslerde proje uygulaması yapılacak, sınav yapılmayacaktır.
 
Katılım Belgesi almaya hak kazanmak için katılımcılardan istenenler: 
 • Her hafta ders saatinde sisteme girilmiş olması,
 • Dört haftalık eğitim süresince sanal sınıfa katılınmış olması,
 • Derse katılmama durumunda ders materyallerinin gözden geçirilmesi/okunması/izlenmesi, 
 • Eğitim süresince verilen çalışmalara katılım.
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.