Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

e-Değerlendirme Sertifika Programı

Değerlendirme süreçlerinde elektronik ortam kullanımının yaygınlaşmasıyla değerlendirmelerin daha sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bir sertifika programıdır. Bu program ile katılımcılar sanal ortamlarda farklı değerlendirme türlerine ilişkin uygulamaların nasıl yapılacağına dair uygulamalı ve teorik bir eğitim alacaklardır.

Sertifika programı 6 hafta ve toplam 8 konudan oluşmaktadır. Sertifika süreci, öğrenim ve değerlendirme süreçleri de dâhil olmak üzere 2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süre kapsamında toplam 75 saat zaman ayırmanız beklenmektedir. Program, Öğretim Yönetim Sistemi (Moodle) kapsamında, sanal sınıf ve forum desteği ile uygulama ağırlıklı olarak yürütülecektir. Bilgisayar ve İnternet bağlantısı bulunan ve bilgisayar okur-yazarı olan üniversite mezunu herkes bu programa katılabilir.

Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Deniz ve Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven tarafından verilecek olan programa ilişkin plan şu şekildedir:

Konu Süre
Kuramsal Süreç
E-Değerlendirme Nedir? 5 saat
Klasik Değerlendirme Yaklaşımları 10 saat
Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yaklaşımları 10 saat
Tanılayıcı Değerlendirme 3 saat
Biçimlendirici Değerlendirme ve Dönüt 4 saat
Düzey Belirleyici Değerlendirme 3 saat
Uygulamalı Süreç
Süreç Değerlendirme için Elektronik Uygulamalar
 • Tartışma Teknikleri (soru-yanıt, altı şapka, Sokrat, beyin fırtınası, serbest tartışma vb.)
 • E-portfolyo
 • Webquest
20 saat

Ürün Değerlendirme için Elektronik Uygulamalar

 1. Soru bankası oluşturma
 2. Soruları türlerine göre kategorize etme
 3. Soruları zorluk derecesine göre gruplama
20 saat

Sertifika eğitimi 26 Mayıs 2014 – 4 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Programa son başvuru tarihi 23 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir.

Sertifika Programından Beklenen Çıktılar
Sertifika almaya hak kazanan eğitmenler,
E-değerlendirme yaklaşımlarını örgün ya da uzaktan eğitim derslerinde uygulayabilecek,
Kendi dersini hem süreç hem de ürün olarak nasıl sürekli değerlendirmesi gerektiğini öğrenecek ve
Sanal ortamlara ilişkin farklı deneyimler kazanacaktır. Sertifika Alma Hakkı
Öğretim süreci boyunca klasik ve öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı bir değerlendirme süreci yaşanacaktır. Bu süreçte yüz yüze ve elektronik olarak sergilenen tüm performans değerlendirilecek, her bir ders kapsamında etkinliklerin her birinden 100 üzerinden en az 70 almış olmanız beklenecektir. Yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerin ise en az %70 oranında katılmış olmanız gerekmektedir. Etkinlikleri ve dersleri takip etmek ve istenilen etkinlikleri zamanında gerçekleştirmek tamamen katılımcının sorumluluğudur. Her bir dersten 100 üzerinden en az 70 puanlık bir performans sergileyen katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacaktır. Bu sertifika sizin bilişim teknolojilerine dayalı olarak verilen eğitimler için deneyimli ve hazır olduğunuzu belgeleyecektir. Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler
Öğretim süreci boyunca öğrenilecek konular ve sonuçta elde edilecek öğrenim kazanımları aşağıda detaylı bir şekilde görülmektedir.

e-Değerlendirme Sertifika Programı (EDS)

1. E-Değerlendirme Nedir? (5 saat)

 • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin elektronik olarak nasıl yapılabileceğini öğrenecek,
 • Hangi yaklaşımların elektronik ortamlarda uygulanabileceğini inceleyecek,
 • e-değerlendirmenin yaklaşımlarının güçlü ve sınırlı yönleri hakkında bilgi edinecek,
 • Bu uygulamalara ilişkin bilimsel araştırma sonuçlarını yorumlayacak,
 • Etkili bir şekilde e-değerlendirme yapmak için gerekenleri kavrayacaksınız.

2. Klasik Değerlendirme Yaklaşımları (10 saat)

 • Klasik test kuramlarına ilişkin bilgi edinilecek,
 • Klasik değerlendirme yaklaşımlarının kuramsal temellerine ilişkin bilgi edinilecek,
 • Sınav hazırlama süreci öğrenilecek,
 • Klasik değerlendirme türleri, özellikleri dikkat edilecek noktalar öğrenilecek,
 • Basit test ve madde istatistiklerinin hesaplamasını yapacak ve sonuçları yorumlayacak, Çoktan seçmeli test geliştirecek ve seçenek analizi yapacak,
 • Klasik değerlendirme yaklaşımlarında güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılığa ilişkin bilgi edineceksiniz.

3. Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yaklaşımları (10 saat)

 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarının temel dayanaklarını öğrenecek,
 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımları ile klasik değerlendirme yaklaşımları arasındaki ilişkileri analiz edecek,
 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarını tanıyacak,
 • Portfolyo, performans değerlendirme, rubrik, akran değerlendirme ve öz değerlendirmeyi öğrenecek ve kullanabilecek,
 • Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarını uygulayabilecek ve değerlendirebileceksiniz.

4. Tanılayıcı Değerlendirme Yaklaşımları (3 saat)

 • Önkoşul davranışların ölçülmesinin önemini kavrayacak,
 • Tanılayıcı değerlendirme türlerini öğrenecek,
 • Tanılayıcı değerlendirmenin nasıl yapılacağını öğrenecek,
 • Tanılayıcı değerlendirmede mutlak ve bağıl değerlendirme farkını kavrayacak,
 • E-değerlendirmede tanılayıcı değerlendirme uygulaması yapabileceksiniz.

5. Biçimlendirici Değerlendirme ve Geribildirim (4 saat)

 • Eğitimde süreç değerlendirmenin önemini kavrayacak,
 • Eğitimde anında geribildirimin önemini kavrayacak,
 • Süreç değerlendirmede kazanımların nasıl test edileceğini öğrenecek,
 • Biçimlendirici değerlendirmede hangi ölçme araçlarının kullanılacağını öğrenecek,
 • E-değerlendirmede biçimlendirici değerlendirme uygulaması yapabileceksiniz.

6. Düzey Belirleyici Değerlendirme (3 saat)

 • Eğitimde ürün değerlendirmenin önemini kavrayacak,
 • Düzey belirleyici, biçimlendirici ve tanılayıcı değerlendirme yaklaşımları arasındaki farkları kavrayacak,
 • Kazanımların test edilmesinde düzey belirleyici değerlendirmenin nasıl yapılacağını öğrenecek,
 • Düzey belirleyici değerlendirmede hangi ölçme araçlarının kullanılacağını öğrenecek,
 • E-değerlendirmede düzey belirleyici değerlendirme uygulaması yapabileceksiniz.

Sertifika Programı Başvuru Koşulları ve Ücretler
Program talep olduğu sürece açılabilmektedir. Sertifika ücreti, üniversitemiz öğretim elemanları için 75 TL, diğer üniversite öğretim elemanları için 150 TL, üniversite mezunu diğer katılımcılar için ise 225 TL olarak belirlenmiştir.

Katılmak isteyenlerin http://uzem.ankara.edu.tr/e_degerlendirme adresindeki başvuru formunu doldurmaları, aşağıdaki tabloda durumlarına karşılık gelen ücretleri ilgili hesap numarasına yatırmaları ve  dekontu (personel kategorisinde olanların ilgili  kimlik fotokopisi ile birlikte),  faksla (312 - 600 01 33)  veya e-postayla (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sonunda tüm katılımcılarımıza,  Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sertifika Programları sayfasında (http://uzemsertifika.ankara.edu.tr/ ) “e-degerlendirme sertifika” programına giriş için kullanıcı adı ve şifreleri e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

 

 KATILIMCI KATEGORİSİ YATIRILACAK TUTAR
 Ankara Üniversitesi Mensupları  75.-TL
 Ankara Üniversitesi dışındaki üniversite mensupları ve öğretmenler  150.-TL
 Diğer üniversite mezunları  225.-TL

Ziraat Bankası, Ankara Kamu Girişimci Şube
Şube Kodu: 2532
IBAN: TR420001002532070641135014 Hesap No: 7064113-5014

 

Not: Ödeme belgesinde  “Açıklama” olarak,  katılımcının adı soyadı ve program bilgisi mutlaka belirtilmelidir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için:

Serap NAZLI : (312) 6000100/1418

 

Not:

Ödemelere ilişkin fatura talep eden katılımcılarımızın,  başvuru esnasında veya  en geç ödeme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde fatura bilgilerini  (Kişi adına ise TC Kimlik No- Şirket adına ise Şirket adı/unvanı ile adres, vergi dairesi ve vergi numarası )  Merkezimize bildirmesi gerekmektedir.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.