Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Sosyal Güvenlik Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programı

Program Hakkında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
Akademik Takvim
Dersler ve İçerikleri
Öğrenme Süreci
Sınavlar ve Uygulanması
Mezuniyet Koşulları ve Diploma
Öğrenim ve Materyal Ücretleri
Öğrenciden Gelenler

Program Koordinatörü

Prof.Dr. Şenay GÖKBAYRAK

 

Program Hakkında

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Güvenlik Uzaktan Öğretim Programı, gerek kamu gerekse özel sektör işletmelerinde çalışan personele sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, sigorta mevzuatı, sosyal yardım programları ve sosyal hizmetlerin yönetimi konularında eğitim veren; sosyal güvenlik kurumları, sigorta sistemleri, emeklilik, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası gibi konuları içeren; sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak belge veya bilgisayar ortamında yapabilen, personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilen, bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenleyebilen meslek elemanları yetiştirmeyi hedefleyen 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

 

Programın Amacı

 • Sosyal Güvenlik Programının temel amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin sosyal güvenlik ve/veya personel ve özlük işlerine dair tüm işlemleri yapabilecek, aynı zamanda konusuna hukuki bakımdan hakim, çalışma yaşamının sosyal niteliğinin gereklerini de karşılayabilecek ara elemanlar yetiştirmektir. Eğitimimizde temel amaç, öğrencilerimizin ileriki dönemlerde ihtiyaçları olacak teknik bilgi ve niteliklerin yanı sıra, güçlü iletişim ve analitik düşünme yeteneği kazanmalarıdır. 

 

Program Yeterlilikleri

 • Sosyal Güvenlik Programı mezunları, hukuk, ekonomi, yönetim alanlarındaki temel bilgilere vakıftır. Sosyal güvenlik uygulamalarını yapabilir. Sosyal güvenlik departmanlarının organizasyonu, sevk ve idaresini yapabilir. Sosyal güvenlik sisteminde yer alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavrar. Sosyal güvenlik mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincini kazanır.
 • Programa; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ile kayıt mümkündür. Ön lisans programlarının öğrenim süresi 2, lisans programlarının öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 • Programa kayıt olmak için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 YKS’ye girerek ilgili puan türünde puan almanız ve ÖSYM’nin yönettiği tercih sürecinde programı tercih etmeniz ve yerleşmeniz gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkını kazanmaktadır. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için 2024 YKS TYT puanınızın hesaplanmış olması, lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

 • Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girerek istenilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://osym.gov.tr 

Yatay Geçiş ile Kayıt

 • Yatay geçiş ile programa kayıt olmak istiyorsanız Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen koşulları sağlayarak Akademik Takvimde belirtilen sürelerde sistem üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://oidb.ankara.edu.tr 
 

Bir akademik yıl içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, öğrenim ve materyal ücretinin yatırılma tarihleri, ders ekleme-bırakma, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri ve sınav tarihleri yer almaktadır. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İşlemler Tarihler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 19 Şubat-31 Mayıs 2024
Final Sınavı Tarihleri 01-14 Haziran 2024
Bütünleme Sınav Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2024
Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Katkı Payı/ Materyal/ Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Danışman Onayı 12-19 Şubat 2024
Birim Başkanı Onayı 20 Şubat 2024
Bölümlerde Öğrencilerle Danışmanların Yüz Yüze Görüşme Tarihleri 21-22 Şubat 2024
Öğrenciler İçin Ders Ekleme Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri 26 Şubat-03 Mart 2024
Danışman Onayı 26 Şubat-04 Mart 2024
Birim Başkanı Onayı 5 Mart 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri 22-28 Nisan 2024
Final Sınavı Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 01-21 Haziran 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Final Sınavı Tarihleri 03-09 Haziran 2024
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 22 Haziran-03 Temmuz 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 24-30 Haziran 2024
Üç Ders Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Tarihleri 09-14 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 09-17 Temmuz 2024
I. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
TDİ111 Türk Dili I Evet 2 + 0 2 1
ATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet 2 + 0 2 1
USG101 Genel Matematik Evet 3 + 0 3 3
USG103 Hukuk Bilimine Giriş Evet 3 + 0 3 4
USG105 Sosyal Güvenlik Teorisi Evet 3 + 0 3 5
USG107 Ekonomiye Giriş Evet 3 + 0 3 5
USG109 Genel İşletme Evet 2 + 0 2 3
USG111 Sosyal Hizmet Evet 2 + 0 2 3
USG113 Psikoloji Evet 2 + 0 2 3
SECYAB1.YY 1.YY Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
YDF111 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
 
II. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
TDİ112 Türk Dili II Evet 2 + 0 2 1
ATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet 2 + 0 2 1
USG102 Genel Muhasebe Evet 3 + 0 3 5
USG104 Sosyal Politika Evet 3 + 0 3 5
USG106 Sosyoloji Evet 2 + 0 2 3
USG108 Anayasa Hukuku Evet 3 + 0 3 4
USG110 Mikro İktisat Evet 4 + 0 4 5
USG112 Halkla İlişkiler ve İletişim Evet 2 + 0 2 2
SECYAB2.YY 2.YY Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
UBİT102 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri II Evet 2 + 0 2 2
YDİ112 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
YDA112 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDF112 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
 
III. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USG201 Bireysel İş Hukuku Evet 3 + 0 3 3
USG203 Çalışma Ekonomisi Evet 3 + 0 3 3
USG205 Kamu Maliyesi Evet 2 + 0 2 2
USG207 Sosyal Güvenlik Uygulamaları Evet 3 + 0 3 2
USG209 Makro İktisat Evet 4 + 0 4 3
USG211 Sosyal Güvenlik Sosyolojisi Evet 2 + 0 2 2
USG223 Staj Evet 0 + 0 0 6
USGMESSEC3YY Sosyal Güvenlik Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 3.YY Hayır 6 + 0 6 9
USG213 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Hayır 2 + 0 2 3
USG215 Türkiye Ekonomisi Hayır 2 + 0 2 3
USG217 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Hayır 2 + 0 2 3
USG219 Çalışma Psikolojisi Hayır 2 + 0 2 3
USG221 Kariyer Gelişimi Ve Planlaması Hayır 2 + 0 2 3
USG225 Sosyal Güvenlik Kurumu Ve Elektronik Devlet Hayır 2 + 0 2 3
 
IV. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USG202 Sosyal Güvenlik Hukuku Evet 4 + 0 4 4
USG204 İnsan Kaynakları Yönetimi Evet 3 + 0 3 4
USG206 İş Sağlığı ve Güvenliği Evet 3 + 0 3 4
USG208 Teknoloji Ve Çalışma Hayatı Evet 3 + 0 3 3
USG210 Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları Evet 3 + 0 3 3
USG212 Örgütsel Davranış Evet 2 + 0 2 3
USGMESSEC4YY Sosyal Güvenlik Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 4.YY Hayır 8 + 0 8 12
USG214 Endüstri İlişkileri Hayır 2 + 0 2 3
USG216 Medeni Hukuk Hayır 2 + 0 2 3
USG218 Borçlar Hukuku Hayır 2 + 0 2 3
USG220 Kalite Yönetimi Hayır 2 + 0 2 3
USG222 Toplu İş Hukuku Hayır 2 + 0 2 3
USG228 Teknoloji Ve Çalışma Hayatı Hayır 2 + 0 2 3
USG224 Yönetim Ve Organizasyon Hayır 2 + 0 2 3
USG226 İdare Hukuku Hayır 2 + 0 2 3
 • Uzaktan eğitim programlarının dersleri, e-öğrenme sistemi üzerinden eş zamanlı (canlı dersler) ve eş zamansız olarak yürütülmektedir.
 • Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi (https://obs.ankara.edu.tr)’ne giriş yapıldıktan sonra "ANKUZEF ÖYS'ye Giriş" linkine tıklanarak ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi (https://oys.ankara.edu.tr)'ne geçiş yapabilir ve ders alanlarınıza erişebilirsiniz.
 • Programa ilişkin derslerin materyali elektronik olarak sistemde yer almakta olup ayrıca basılı materyal (kitap, ders notu, vb.) dağıtımı yapılmamaktadır.
 • ÖYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız.
 • Fakültemizde bir akademik yıl içerisinde her yarıyıl için bir Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olunan programda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, başarısız olunan en çok üç ders dışındaki dersleri başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaktadır.
 • Sınavlar; öncelikle her bir coğrafi bölgeden en az 1 il olmak koşulu ile öğrenci sayıları ve ikamet adresleri dikkate alınarak belirlenen Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Almanya (Köln) sınav merkezlerinde Cumartesi ve Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlara seçmiş oldukları sınav merkezlerinde katılmaktadırlar.
 • Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sorular çoktan seçmelidir. Her bir ders için 20 soru sorulmaktadır ve sınav oturum süreleri her bir test için 30 dakika olacak şekilde hesaplanarak uygulanmaktadır.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olabilmek için “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre; programdan mezun olabilmek için programın tüm derslerinin başarıyla tamamlanması, programa ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmelidir. Genel
 • Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)’nın 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olması ve ön lisans için 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), lisans için ise 240 AKTS toplamının sağlanması gerekmektedir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomaları "Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" tarafından düzenlenmektedir. Bu diploma, diğer ön lisans ve lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlamaktadır.
 • Programa yerleşen adaylar güz ve bahar yarıyılı başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen öğrenim ve materyal ücretlerini ödemektedirler.
 • 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında; Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görmek için tıklayınız.
 • Öğrenim ve Materyal Ücretleri için tıklayınız.

Sizden gelecek podcast ya da videoları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermenizi rica ederiz.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.