Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Elektronik Teknolojisi Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programı

Program Hakkında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
Akademik Takvim
Dersler ve İçerikleri
Öğrenme Süreci
Sınavlar ve Uygulanması
Mezuniyet Koşulları ve Diploma
Öğrenim ve Materyal Ücretleri
Öğrenciden Gelenler

Program Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ayhan AYDIN

 

Program Hakkında

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Elektronik Teknolojisi Uzaktan Öğretim Programı elektronik devrelerin tasarımı, üretimi, montajı ve testi konularında eğitim veren öğrencilere analog ve dijital elektronik devreler, devre tasarımı, elektromanyetik uyumluluk, devre analizi ve test ekipmanlarını kullanma becerileri gibi konuları öğreten, elektronik devrelerin tasarımını yapabilen, devre kartlarının montajını gerçekleştirebilen ve devre testlerini yapabilen, elektronik bileşenlerin seçimi ve tedariki ile devre tasarımı ve optimizasyonu yapabilen, elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygunluk sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
 • Elektroniğin sanayide kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Teknik ilerledikçe Endüstriyel alanda cihazları tanıyan ve yeni gelişen teknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip ara eleman ihtiyacı doğmaktadır. Öğrencilerimiz; Elektronik Ölçme Tekniği ve Güvenlik, Doğru Akım ve Alternatif Akım devre analizleri, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Sayısal Devre Tasarımı, Güç Elektroniği, Enstrümantasyon, Elektrik Projeleri, Programlanabilir Denetleyiciler, Hidrolik ve Pnömatik, Sistem Analizi ve Tasarımı, İşlemci Programlama ve bunun gibi Elektronik Teknolojisi alanında birçok konuda bilgi sahibi olarak mezun olurlar.

 

Programın Amacı

 • Program amacı, elektronik teknolojisi alanında piyasada aranır özellikte ara eleman yetiştirmektir. 

 

Program Yeterlilikleri

 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilir. Elektronik alanında öğrendiklerini uygulayabilir. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilir ve denetler. Elektronik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konusunda bilgi sahibi olur. Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılır. Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlar, toplar ve kullanır; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünsel becerileri kullanır. Elektronik laboratuvarlarında bulunan cihazları etkin olarak kullanır; ölçüm yoluyla veri toplar ve arıza tespiti yapar. Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve sorunlara çözüm üretir.
 • Programa; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ile kayıt mümkündür. Ön lisans programlarının öğrenim süresi 2, lisans programlarının öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 • Programa kayıt olmak için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 YKS’ye girerek ilgili puan türünde puan almanız ve ÖSYM’nin yönettiği tercih sürecinde programı tercih etmeniz ve yerleşmeniz gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkını kazanmaktadır. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için 2024 YKS TYT puanınızın hesaplanmış olması, lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

 • Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girerek istenilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://osym.gov.tr 

 

Yatay Geçiş ile Kayıt

 • Yatay geçiş ile programa kayıt olmak istiyorsanız Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen koşulları sağlayarak Akademik Takvimde belirtilen sürelerde sistem üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://oidb.ankara.edu.tr 
 

Bir akademik yıl içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, öğrenim ve materyal ücretinin yatırılma tarihleri, ders ekleme-bırakma, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri ve sınav tarihleri yer almaktadır. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İşlemler Tarihler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 19 Şubat-31 Mayıs 2024
Final Sınavı Tarihleri 01-14 Haziran 2024
Bütünleme Sınav Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2024
Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Katkı Payı/ Materyal/ Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Danışman Onayı 12-19 Şubat 2024
Birim Başkanı Onayı 20 Şubat 2024
Bölümlerde Öğrencilerle Danışmanların Yüz Yüze Görüşme Tarihleri 21-22 Şubat 2024
Öğrenciler İçin Ders Ekleme Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri 26 Şubat-03 Mart 2024
Danışman Onayı 26 Şubat-04 Mart 2024
Birim Başkanı Onayı 5 Mart 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri 22-28 Nisan 2024
Final Sınavı Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 01-21 Haziran 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Final Sınavı Tarihleri 03-09 Haziran 2024
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 22 Haziran-03 Temmuz 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 24-30 Haziran 2024
Üç Ders Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Tarihleri 09-14 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 09-17 Temmuz 2024

I. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
TDİ111 Türk Dili I Evet 2 + 0 2 1
ATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet 2 + 0 2 1
UET101 Bilişim Teknolojileri Evet 2 + 0 2 2
UET103 Genel Matematik Evet 2 + 0 2 4
UET105 Ölçme Tekniği Evet 3 + 0 3 5
UET107 Doğru Akım Devre Analizi Evet 3 + 0 3 5
UET109 Sayısal Elektronik Evet 3 + 0 3 5
UET111 Temel Elektronik Evet 3 + 0 3 5
SECYAB1.YY 1.YY Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
    Hayır 4 + 0 4 2
YDF111 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
YDA111 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
 
II. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
TDİ112 Türk Dili II Evet 2 + 0 2 1
ATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet 2 + 0 2 1
UET102 Mesleki Matematik Evet 3 + 0 3 4
UET104 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Evet 2 + 0 2 4
UET106 Elektronik Evet 3 + 0 3 5
UET108 Alternatif Akım Devre Analizi Evet 3 + 0 3 5
UET110 Sayısal Tasarım Evet 3 + 0 3 4
UET114 Algoritma Ve Programlama Evet 3 + 0 3 4
SECYAB2YY 2. YY Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
YDİ112 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
YDA112 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDF112 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
 
III. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
UET203 Sensörler ve Dönüştürücüler Evet 4 + 0 4 4
UET205 Dönem Projesi Evet 4 + 0 4 4
UET207 Staj Evet 0 + 0 0 6
UET229 Mikrodenetleyiciler Ve Programlama Evet 3 + 0 3 4
UETMESSEC3YY Uzaktan Elektronik Teknolojisi Mesleki Seçmeli Dersler 3.YY Hayır 12 + 0 12 12
UET209 Web Tasarımının Temelleri Hayır 4 + 0 4 4
UET211 Bilgisayar Destekli Çizim Hayır 4 + 0 4 4
UET213 Kontrol Sistemleri Hayır 4 + 0 4 4
UET215 Kumanda Devreleri Hayır 4 + 0 4 4
UET217 Endüstriyel Robotlar Hayır 4 + 0 4 4
UET219 Ev Cihazları Hayır 4 + 0 4 4
UET221 Elektronik Güvenlik Sistemleri Hayır 4 + 0 4 4
UET223 Elektronik Meslek Bilgisi ve Güvenlik Hayır 4 + 0 4 4
UET225 Kontrol ve Otomasyon Hayır 4 + 0 4 4
UET227 Radyo TV Teknolojisi Hayır 4 + 0 4 4
UET231 Haberleşme Teorisi Hayır 4 + 0 4 4
 
IV. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
UET202 Programlanabilir Denetleyiciler Evet 4 + 0 4 5
UET204 Mezuniyet Projesi Evet 4 + 0 4 5
UET206 Güç Elektroniği Evet 4 + 0 4 4
UET208 Arıza Analizi Evet 4 + 0 4 4
UETMESSEC4YY Uzaktan Elektronik Teknolojisi Mesleki Seçmeli Dersler 3.YY Hayır 9 + 0 9 12
UET210 Elektrik Tesisatları Hayır 3 + 0 3 4
UET212 İleri Mikrodenetleyiciler Hayır 3 + 0 3 4
UET214 Tıbbi Cihazlar Hayır 3 + 0 3 4
UET216 Scada Sistemleri Hayır 3 + 0 3 4
UET220 Endüstriyel Ağlar Hayır 3 + 0 3 4
UET222 LEDli Aydınlatma Sistemleri Hayır 3 + 0 3 4
UET224 Alternatif Enerji Kaynakları Hayır 3 + 0 3 4
UET226 Elektrik Motorları ve Sürücüleri Hayır 3 + 0 3 4
UET228 Enerji Yönetimi Ve Politikaları Hayır 3 + 0 3 4
 • Uzaktan eğitim programlarının dersleri, e-öğrenme sistemi üzerinden eş zamanlı (canlı dersler) ve eş zamansız olarak yürütülmektedir.
 • Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi (https://obs.ankara.edu.tr)’ne giriş yapıldıktan sonra "ANKUZEF ÖYS'ye Giriş" linkine tıklanarak ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi (https://oys.ankara.edu.tr)'ne geçiş yapabilir ve ders alanlarınıza erişebilirsiniz.
 • Programa ilişkin derslerin materyali elektronik olarak sistemde yer almakta olup ayrıca basılı materyal (kitap, ders notu, vb.) dağıtımı yapılmamaktadır.
 • ÖYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız.
 • Fakültemizde bir akademik yıl içerisinde her yarıyıl için bir Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olunan programda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, başarısız olunan en çok üç ders dışındaki dersleri başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaktadır.
 • Sınavlar; öncelikle her bir coğrafi bölgeden en az 1 il olmak koşulu ile öğrenci sayıları ve ikamet adresleri dikkate alınarak belirlenen Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Almanya (Köln) sınav merkezlerinde Cumartesi ve Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlara seçmiş oldukları sınav merkezlerinde katılmaktadırlar.
 • Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sorular çoktan seçmelidir. Her bir ders için 20 soru sorulmaktadır ve sınav oturum süreleri her bir test için 30 dakika olacak şekilde hesaplanarak uygulanmaktadır.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olabilmek için “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre; programdan mezun olabilmek için programın tüm derslerinin başarıyla tamamlanması, programa ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmelidir. Genel
 • Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)’nın 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olması ve ön lisans için 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), lisans için ise 240 AKTS toplamının sağlanması gerekmektedir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomaları "Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" tarafından düzenlenmektedir. Bu diploma, diğer ön lisans ve lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlamaktadır.
 • Programa yerleşen adaylar güz ve bahar yarıyılı başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen öğrenim ve materyal ücretlerini ödemektedirler.
 • 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında; Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görmek için tıklayınız.
 • Öğrenim ve Materyal Ücretleri için tıklayınız.

Sizden gelecek podcast ya da videoları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermenizi rica ederiz.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.