Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programı

Program Hakkında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
Akademik Takvim
Dersler ve İçerikleri
Öğrenme Süreci
Sınavlar ve Uygulanması
Mezuniyet Koşulları ve Diploma
Öğrenim ve Materyal Ücretleri
Öğrenciden Gelenler

Program Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Nehir VAROL

 

Program Hakkında

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Öğretim Programı, deprem, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemler konularında bilgiler sunan, afet olması durumunda koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye, mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmeyi hedefleyen 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

 

Programın Amacı

 • Bu programın amacı, iki yıllık önlisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, her türlü acil durum merkezleri, sivil savunma ekipleri, itfaiye teşkilatları, ilgili kamu kurum kuruluşları bünyesinde uzman pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

 

Program Yeterlilikleri

 • Öğrenciler; küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık kazanır; arama- kurtarma çalışmalarının organizasyonu, sevki ve idaresini yapabilme yetisine sahip olur; afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır; Acil Yardım ve Afet Yönetiminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki işbirliğini kavrar; mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.

 

 • Programa; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ile kayıt mümkündür. Ön lisans programlarının öğrenim süresi 2, lisans programlarının öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 • Programa kayıt olmak için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 YKS’ye girerek ilgili puan türünde puan almanız ve ÖSYM’nin yönettiği tercih sürecinde programı tercih etmeniz ve yerleşmeniz gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkını kazanmaktadır. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için 2024 YKS TYT puanınızın hesaplanmış olması, lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

 • Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girerek istenilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://osym.gov.tr 

 

Yatay Geçiş ile Kayıt

 • Yatay geçiş ile programa kayıt olmak istiyorsanız Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen koşulları sağlayarak Akademik Takvimde belirtilen sürelerde sistem üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://oidb.ankara.edu.tr 
 

Bir akademik yıl içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, öğrenim ve materyal ücretinin yatırılma tarihleri, ders ekleme-bırakma, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri ve sınav tarihleri yer almaktadır. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İşlemler Tarihler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 19 Şubat-31 Mayıs 2024
Final Sınavı Tarihleri 01-14 Haziran 2024
Bütünleme Sınav Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2024
Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Katkı Payı/ Materyal/ Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Danışman Onayı 12-19 Şubat 2024
Birim Başkanı Onayı 20 Şubat 2024
Bölümlerde Öğrencilerle Danışmanların Yüz Yüze Görüşme Tarihleri 21-22 Şubat 2024
Öğrenciler İçin Ders Ekleme Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri 26 Şubat-03 Mart 2024
Danışman Onayı 26 Şubat-04 Mart 2024
Birim Başkanı Onayı 5 Mart 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri 22-28 Nisan 2024
Final Sınavı Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 01-21 Haziran 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Final Sınavı Tarihleri 03-09 Haziran 2024
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 22 Haziran-03 Temmuz 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 24-30 Haziran 2024
Üç Ders Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Tarihleri 09-14 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 09-17 Temmuz 2024

 

I. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
BAU101 Acil Durum Ve Afet Yönetimi Evet 3 + 0 3 5
BAU103 Acil Durum Ve Afet Planlaması Evet 2 + 0 2 5
BAU105 Arama Ve Kurtarma Teknikleri Evet 2 + 0 2 4
BAU107 Genel Matematik Evet 2 + 0 2 4
BAU109 Göç Ve Göç Sorunları Evet 2 + 0 2 4
BAU111 Afet Sosyolojisi Evet 2 + 0 2 2
BAU113 İstatistik Evet 2 + 0 2 2
ATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet 2 + 0 2 1
TDİ111 Türk Dili I Evet 2 + 0 2 1
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Evet 4 + 0 4 2
 
II. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
BAU102 Meteorolojik Afetler Evet 2 + 0 2 5
BAU104 Jeolojik Afetler Evet 2 + 0 2 4
BAU106 Teknolojik Afetler Evet 2 + 0 2 4
BAU108 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri Evet 2 + 0 2 2
BAU110 İlk Yardım Evet 2 + 0 2 3
ATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet 2 + 0 2 1
TDİ112 Türk Dili II Evet 2 + 0 2 1
YDİ112 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Evet 4 + 0 4 2
BAU112 Staj Evet 0 + 0 0 6
UBİT102 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri II Evet 2 + 0 2 2
 
III. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
BAU201 Harita Bilgisi Evet 3 + 0 3 4
BAU203 Afetlerde Lojistik Ve Kaynak Yönetimi Evet 2 + 0 2 3
BAU205 Mesleki İngilizce Evet 2 + 0 2 4
BAU207 Afetler Tarihi Evet 2 + 0 2 3
BAU209 Yönetim Ve Stratejik Planlama Evet 2 + 0 2 4
BAU211 Afet Mevzuatı Evet 2 + 0 2 4
BAU213 Olay Yeri Yönetimi Evet 2 + 0 2 4
BEYAFUPDMESSEC3YY 3.YY Program Dışı Mesleki Seçmeli Hayır 4 + 0 4 4
BAU215 İnsan Kaynakları Ve Yönetimi Hayır 2 + 0 2 2
BAU217 Davranış Bilimleri Ve İletişim Hayır 2 + 0 2 2
BAU219 Türkiye'nin Afetselliği Hayır 2 + 0 2 2
BAU221 Görgü Kuralları Ve Protokol Hayır 2 + 0 2 2
BAU223 Kalite Yönetimi Hayır 2 + 0 2 2
 
IV. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
BAU202 Türkiye'nin Afet Yönetim Sistemi Evet 2 + 0 2 3
BAU204 Afetlerde Zarar Azaltma Stratejileri Evet 2 + 0 2 4
BAU206 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Evet 2 + 0 2 3
BAU208 Afet Bilgi Sistemi Ve Tasarımı Evet 2 + 0 2 5
BAU210 Coğrafi Bilgi Sistemleri Evet 3 + 0 3 4
BAU212 Senaryo Hazırlama Teknikleri Ve İhtiyaç Tespitleri Evet 2 + 0 2 3
BAU214 Afetlerde İyileştirme Çalışmaları Evet 2 + 0 2 3
BAU216 Afet Antropolojisi Evet 2 + 0 2 3
BEYAFUPDMESSEC4YY 4.YY Program Dışı Mesleki Seçmeli Hayır 2 + 0 2 2
BAU218 Afetlerde Sigorta Sistemi Hayır 2 + 0 2 2
BAU220 Kariyer Gelişimi Ve Planlaması Hayır 2 + 0 2 2
 • Uzaktan eğitim programlarının dersleri, e-öğrenme sistemi üzerinden eş zamanlı (canlı dersler) ve eş zamansız olarak yürütülmektedir.
 • Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi (https://obs.ankara.edu.tr)’ne giriş yapıldıktan sonra "ANKUZEF ÖYS'ye Giriş" linkine tıklanarak ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi (https://oys.ankara.edu.tr)'ne geçiş yapabilir ve ders alanlarınıza erişebilirsiniz.
 • Programa ilişkin derslerin materyali elektronik olarak sistemde yer almakta olup ayrıca basılı materyal (kitap, ders notu, vb.) dağıtımı yapılmamaktadır.
 • ÖYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız.
 • Fakültemizde bir akademik yıl içerisinde her yarıyıl için bir Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olunan programda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, başarısız olunan en çok üç ders dışındaki dersleri başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaktadır.
 • Sınavlar; öncelikle her bir coğrafi bölgeden en az 1 il olmak koşulu ile öğrenci sayıları ve ikamet adresleri dikkate alınarak belirlenen Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Almanya (Köln) sınav merkezlerinde Cumartesi ve Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlara seçmiş oldukları sınav merkezlerinde katılmaktadırlar.
 • Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sorular çoktan seçmelidir. Her bir ders için 20 soru sorulmaktadır ve sınav oturum süreleri her bir test için 30 dakika olacak şekilde hesaplanarak uygulanmaktadır.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olabilmek için “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre; programdan mezun olabilmek için programın tüm derslerinin başarıyla tamamlanması, programa ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmelidir. Genel
 • Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)’nın 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olması ve ön lisans için 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), lisans için ise 240 AKTS toplamının sağlanması gerekmektedir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomaları "Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" tarafından düzenlenmektedir. Bu diploma, diğer ön lisans ve lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlamaktadır.
 • Programa yerleşen adaylar güz ve bahar yarıyılı başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen öğrenim ve materyal ücretlerini ödemektedirler.
 • 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında; Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görmek için tıklayınız.
 • Öğrenim ve Materyal Ücretleri için tıklayınız.

Sizden gelecek podcast ya da videoları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermenizi rica ederiz.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.