Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Sağlık Kurumları Yönetimi [Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı]

Sağlık Kurumları TYL
Dersler
Program Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
Programın Süresi
İletişim

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için bulundukları yerden ayrılmadan online katılacağı sistem ile çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır.   Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı, sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisini içeren derslerden (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında karar verme yöntemleri, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama vb. ) ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir dönem projesinden oluşmaktadır. 

Program, sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır.   Programa kayıt olan öğrenciler Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlar ise Üniversitenin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans” diploması verilir.

Programa başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) En az 4 yıllık bir lisans programından mezun olunması ve lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Yurt dışındaki üniversitelerden lisans diplomasını alan T.C. vatandaşı öğrencilerin, diplomalarının denkliğini YÖK'e onaylatmaları gerekmektedir

b) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.  

Daha detaylı bilgi için Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini inceleyiniz.  

Tüm kayıt ve kabul işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://sagbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı altında açılmış olan “Sağlık Kurumları Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Moodle Öğrenme Sistemi Platformu aracılığıyla e-Öğrenim ilkelerine göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. Platform üzerinde programın hocalarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler.
 
Program derslerinin yürütülmesinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü öğretim üyelerinin yanı sıra Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri ve alanında uzman diğer öğretim üyeleri görev almıştır.

Programa Yönelik Tüm Yarıyıl Dersleri

Dersin adı Kredi Statü Video
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon 3 Zorunlu
Sağlık Ekonomisi 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3 Zorunlu  
Sağlık Politikası ve Planlaması 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3 Zorunlu  
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 2 Zorunlu  
Dönem Projesi  3 Zorunlu  
Araştırma Yöntemleri 2 Seçmeli  
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 2 Seçmeli
Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi 2 Seçmeli
Sağlık Hukuku ve Etik 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Liderlik 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 2 Seçmeli  
Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi ve Finansal Analiz 2 Seçmeli
Sağlık Kurumlarında Pazarlama 2 Seçmeli  
Avrupa Birliği Sağlık Politikaları 2 Seçmeli  
Sağlık Sigortacılığı 2 Seçmeli  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına 150 TL.’dir. Öğrenciler bu ücrete ek olarak her dönem Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 400TL ders materyal ücreti öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programına, “özel öğrenci” alınmaktadır. Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi boyunca 30 kredi 80 AKTS’lik ders ve 3 kredi 10 AKTS’lik dönem projesi alırlar.

A.Ü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Caddesi Dışkapı / ANKARA (06110)
(0312) 596 10 00/01/02/03
(0312) 316 66 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://sagbilens.ankara.edu.tr/
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.