Laborant ve Veteriner Sağlık Açıköğretim Ön Lisans Programı

Program Hakkında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
Akademik Takvim
Dersler ve İçerikleri
Öğrenme Süreci
Sınavlar ve Uygulanması
Mezuniyet Koşulları ve Diploma
Öğrenim ve Materyal Ücretleri
Öğrenciden Gelenler

Program Koordinatörü

Prof.Dr. Ebubekir CEYLAN

 

Program Hakkında

 • Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'nda öğrencilere hayvan sağlığı alanında temel bilgi ve becerilerin yanı sıra laboratuvar teknikleri ve uygulamaları konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırır. Veteriner sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturur ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlar. Açıköğretim formatı, öğrencilere kendi hızlarında ilerleme ve çalışma saatlerini kendilerine göre ayarlama imkanı sunar. Program, öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra laboratuvar deneyimi ve saha çalışmaları gibi pratik becerileri de öğrenmelerini amaçlar. Bu, mezunların mesleki becerilerini güçlendirmesine ve iş dünyasına daha hazır bir şekilde girmesine yardımcı olur. Alanlarında deneyimli, yeterli bilgiye, eğitime ve tecrübeye sahip akademisyenler tarafından, sunum odaklı görsel, problem çözme ve etkileşimli öğretim metotları benimsenmektedir. Program kariyer planı oluşturmak, pet ve çiftlik hayvanı besleyenlerin kendilerini geliştirmesi, çevresine duyarlı ve hayvanlarla iletişimini güçlendirmek isteyen her yaştan insana yeni ufuklar açmaktadır. Veteriner sağlık alanında mezunlar, çeşitli sektörlerde iş bulma olanaklarına sahiptirler. Veteriner klinikleri, araştırma laboratuvarları, gıda güvenliği kuruluşları ve hayvan sağlığı ile ilgili diğer birçok kuruluş, mezunlara çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır. Veteriner sağlık alanında çalışmak, hayvan sağlığını koruma ve insan sağlığını güvence altına alma gibi önemli toplumsal hedeflere katkıda bulunma fırsatı sunar. Bu program, öğrencilere bu önemli misyonlara katılma ve topluma hizmet etme şansı verir. 

 

Programın Amacı

 • Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.
 • Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, açıköğretim sistemiyle ev hayvanlarına veya genel olarak hayvanlara ilgi duyan kişilere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini karşılayacaktır.
 • Diğer taraftan program, ülkemizde bulunan gençlerimize eğitim ve iş olanağı sağlamanın yanı sıra daha kaliteli daha bilimsel ve ne yaptığını bilen ara elemanlarla ekonomimize ve insan sağlığına hizmeti amaçlamıştır.

 

Program Yeterlilikleri

 • Teorik bilgisini pratiğe aktarabilen tıbbi laboratuvar teknolojilerini ve materyallerini bilerek, bu teknolojileri yetkin şekilde kullanarak mesleğini ileriye taşır.
 • Laboratuvardaki hijyen, sanitasyon ve biyogüvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri görevleri sırasında etkin bir şekilde kullanabilecek beceriye sahip olur.
 • Laboratuvarda mikrobiyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, patolojik ve yem numunelerini alıp işleyebilecek ve bunlarda kullanılan testleri-deneyleri yapabilecek bilgiye sahip olur.
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt tutma ve arşivleme sistemlerini kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur.
 • Hayvan hastanelerinde, veteriner poliklinik ve kliniklerinde, hayvan çiftliklerinde hastalıklardan korunma ve enfeksiyon kontrolü için veteriner hekim gözetiminde hijyen bakım ve sağlık hizmetlerini uygulayabilecek bilgiye sahip olur.
 • Hayvan ve toplum sağlığını tehlikeye atacak salgın ve zoonoz hastalıkların etkenlerini, vektörlerini tanıyacak bilgi birikimine sahip olup bu hastalıkları önlemek için sahada etkin şekilde çalışarak halk sağlığına katkı sağlar.
 • Teorik ve uygulamalı eğitimleriyle hekimin istediği tedavi protokollerini uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
 • Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ile ilgili öğrenmiş olduğu temel, güncel ve pratik bilgileri sahada uygulamaya çevirebilecek bilgi birikimine sahip olur.
 • Hayvan refahı ve davranışları konusunda yeterli bilgiye sahip olarak ilgilendiği hayvanların sağlıklı ve çevreyle uyum içinde yaşamasını sağlayabilecek beceriye sahip olur.
 • Hayvanlarda, hastalık-sağlık ve üretim ilişkisini kavrayarak verimin arttırılmasında etkin rol alır.
 • Hayvan sağlığında önemli problemlerden olan döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemler almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirebilecek donanıma sahip olur.
 • Nitelikli ara eleman olarak hekim ve hasta/ hasta sahibi arasındaki iletişimi kurabilir; bireysel, grup ve disiplinler arası ekiplerde yer alarak, alanı ile ilgili görevleri yerine getirebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur.
 • Süt sığırcılığı, besicilik, buzağı bakımı konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip olur ve bu bilgileri sahada yetkin bir şekilde kullanır.
 • Hayvan besleme ve hayvan yetiştiriciliği alanında temel bilgilere sahip olur. Tek mideli, kanatlı ve ruminantlar arasında sindirim sistemi farklılıklarından kaynaklı olarak besleme protokollerini özelleştirerek uygular.
 • Hayvan türlerinin üreme organlarının fonksiyonel yapısını bilir, seksüel siklusları ve doğum fizyolojisi hakkında bilgiye sahip olur. Sahada bu bilgiler eşliğinde, veteriner hekim kontrolünde doğum yardım eder ve östrus zamanlarını belirleyip suni tohumlamada yardımcı olarak görev alır.
 • Veteriner hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilir ve hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yapabilecek yetkinlikte olur. Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları, ırkları, morfolojik yapılarını, fizyolojilerini, hastalık ve korunma yollarını bilir. Bu bilgileri sahada verimi arttırmak için kullanır.
 • Mesleki alan ile ilgili araştırma yapabilir, bilgi toplayıp rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilir ve takım çalışması yapabilir.
 • Programa; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt ve Yatay Geçiş ile kayıt mümkündür. Ön lisans programlarının öğrenim süresi 2, lisans programlarının öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 • Programa kayıt olmak için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 YKS’ye girerek ilgili puan türünde puan almanız ve ÖSYM’nin yönettiği tercih sürecinde programı tercih etmeniz ve yerleşmeniz gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkını kazanmaktadır. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için 2024 YKS TYT puanınızın hesaplanmış olması, lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

 • Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girerek istenilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://osym.gov.tr 

 

İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt 

 • Yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarından mezun ve/veya bu programlarda halen öğrenim görüyorsanız herhangi bir sınava girmeden ikinci üniversite kapsamında sınavsız kayıt yaptırabilirsiniz.
 • Detaylı bilgi için: https://ankuzef.ankara.edu.tr/ikinciuniversite 

 

Yatay Geçiş ile Kayıt

 • Yatay geçiş ile programa kayıt olmak istiyorsanız Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen koşulları sağlayarak Akademik Takvimde belirtilen sürelerde sistem üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://oidb.ankara.edu.tr 
 

Bir akademik yıl içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, öğrenim ve materyal ücretinin yatırılma tarihleri, ders ekleme-bırakma, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri ve sınav tarihleri yer almaktadır. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İşlemler Tarihler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 19 Şubat-31 Mayıs 2024
Final Sınavı Tarihleri 01-14 Haziran 2024
Bütünleme Sınav Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2024
Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Katkı Payı/ Materyal/ Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Danışman Onayı 12-19 Şubat 2024
Birim Başkanı Onayı 20 Şubat 2024
Bölümlerde Öğrencilerle Danışmanların Yüz Yüze Görüşme Tarihleri 21-22 Şubat 2024
Öğrenciler İçin Ders Ekleme Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri 26 Şubat-03 Mart 2024
Danışman Onayı 26 Şubat-04 Mart 2024
Birim Başkanı Onayı 5 Mart 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri 22-28 Nisan 2024
Final Sınavı Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 01-21 Haziran 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Final Sınavı Tarihleri 03-09 Haziran 2024
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 22 Haziran-03 Temmuz 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 24-30 Haziran 2024
Üç Ders Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Tarihleri 09-14 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 09-17 Temmuz 2024
1. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? AKTS
ATDİ111 Türk Dili I Evet 1
AATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet 1
ALVS101 Fizyoloji Evet 4
ALVS103 Biyokimya Evet 5
ALVS105 Histoloji Ve Embriyoloji Evet 5
ALVS107 Anatomi Evet 4
ALVS109 Tıbbi Laboratuvar Tekniği Evet 4
ALVS111 Genel Mikrobiyoloji Evet 4
SECYAB1.YY 1.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır 2
AYDİ111 Temel Yabancı Dil I (İngilizce) Hayır 2
AYDA111 Temel Yabancı Dil I (Almanca) Hayır 2
AYDF111 Temel Yabancı Dil I (Fransızca) Hayır 2
 
2. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? AKTS
AATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet 1
ATDİ112 Türk Dili II Evet 1
ALVS102 Deontoloji Kuralları Ve Mesleki Çalışma Teknikleri Evet 4
ALVS104 Hayvan Yetiştirme İlkeleri Evet 4
ALVS106 Hijyen Ve Sanitasyon Evet 3
ALVS108 Parazitoloji Evet 5
ALVS110 Temel Tıbbi Mikrobiyoloji Evet 5
ALVS112 Doğum Bilgisi Evet 5
SECYAB2.YY 2.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır 2
AYDİ112 Temel Yabancı Dil II (İngilizce) Hayır 2
AYDA112 Temel Yabancı Dil II (Almanca) Hayır 2
AYDF112 Temel Yabancı Dil II (Fransızca) Hayır 2
 
3. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? AKTS
ALVS201 Viroloji Evet 4
ALVS203 Patoloji Evet 6
ALVS205 Genetik Evet 6
ALVS207 Farmakoloji Ve Toksikoloji Evet 4
ALVS209 Üreme Bilgisi Ve Suni Tohumlama Evet 4
ALVS213 Pet Hayvanları Yetiştiriciliği Evet 3
ALVS211 Meme Sağlığı Ve Hastalıkları Evet 3
 
4. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? AKTS
ALVS202 Hastalıklar Ve Tedavi Teknikleri Evet 6
ALVS204 Hayvan Sağlığı Ve Hastalıkları Evet 7
ALVS206 Salgın Hastalıklar Ve Zoonozlar Evet 6
ALVS208 Arı Yetiştiriciliği Evet 4
ALVS210 Hayvan Besleme Ve Yem Bilgi Teknolojisi Evet 3
ALVS212 Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Evet 4
 • Açıköğretim ve Sınavsız İkinci Üniversite programlarının ders içerikleri, e-öğrenme sistemi üzerinden (uzaktan) yürütülmektedir.
 • Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi (https://obs.ankara.edu.tr)’ne giriş yapıldıktan sonra "ANKUZEF ÖYS'ye Giriş" linkine tıklanarak ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi (https://oys.ankara.edu.tr)'ne geçiş yapabilir ve ders alanlarınıza erişebilirsiniz.
 • Programa ilişkin derslerin materyali elektronik olarak sistemde yer almakta olup ayrıca basılı materyal (kitap, ders notu, vb.) dağıtımı yapılmamaktadır.
 • ÖYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız.
 • Fakültemizde bir akademik yıl içerisinde her yarıyıl için bir Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olunan programda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, başarısız olunan en çok üç ders dışındaki dersleri başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaktadır.
 • Sınavlar; öncelikle her bir coğrafi bölgeden en az 1 il olmak koşulu ile öğrenci sayıları ve ikamet adresleri dikkate alınarak belirlenen Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Almanya (Köln) sınav merkezlerinde Cumartesi ve Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlara seçmiş oldukları sınav merkezlerinde katılmaktadırlar.
 • Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sorular çoktan seçmelidir. Her bir ders için 20 soru sorulmaktadır ve sınav oturum süreleri her bir test için 30 dakika olacak şekilde hesaplanarak uygulanmaktadır.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olabilmek için “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre; programdan mezun olabilmek için programın tüm derslerinin başarıyla tamamlanması, programa ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmelidir. Genel
 • Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)’nın 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olması ve ön lisans için 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), lisans için ise 240 AKTS toplamının sağlanması gerekmektedir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomaları "Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" tarafından düzenlenmektedir. Bu diploma, diğer ön lisans ve lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlamaktadır.
 • Programa yerleşen adaylar güz ve bahar yarıyılı başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen öğrenim ve materyal ücretlerini ödemektedirler.
 • 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında; Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görmek için tıklayınız.
 • Öğrenim ve Materyal Ücretleri için tıklayınız.

Sizden gelecek podcast ya da videoları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermenizi rica ederiz.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.