Laborant ve Veteriner Sağlık Açıköğretim Ön Lisans Programı

Program Hakkında

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'nda öğrencilere hayvan sağlığı alanında temel bilgi ve becerilerin yanı sıra laboratuvar teknikleri ve uygulamaları konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırır. Veteriner sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturur ve kariyerlerinde ilerlemelerini sağlar. Açıköğretim formatı, öğrencilere kendi hızlarında ilerleme ve çalışma saatlerini kendilerine göre ayarlama imkanı sunar. Program, öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra laboratuvar deneyimi ve saha çalışmaları gibi pratik becerileri de öğrenmelerini amaçlar. Bu, mezunların mesleki becerilerini güçlendirmesine ve iş dünyasına daha hazır bir şekilde girmesine yardımcı olur. Alanlarında deneyimli, yeterli bilgiye, eğitime ve tecrübeye sahip akademisyenler tarafından, sunum odaklı görsel, problem çözme ve etkileşimli öğretim metotları benimsenmektedir. Program kariyer planı oluşturmak, pet ve çiftlik hayvanı besleyenlerin kendilerini geliştirmesi, çevresine duyarlı ve hayvanlarla iletişimini güçlendirmek isteyen her yaştan insana yeni ufuklar açmaktadır. Veteriner sağlık alanında mezunlar, çeşitli sektörlerde iş bulma olanaklarına sahiptirler. Veteriner klinikleri, araştırma laboratuvarları, gıda güvenliği kuruluşları ve hayvan sağlığı ile ilgili diğer birçok kuruluş, mezunlara çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır. Veteriner sağlık alanında çalışmak, hayvan sağlığını koruma ve insan sağlığını güvence altına alma gibi önemli toplumsal hedeflere katkıda bulunma fırsatı sunar. Bu program, öğrencilere bu önemli misyonlara katılma ve topluma hizmet etme şansı verir. 

Programın Amacı

Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, açıköğretim sistemiyle ev hayvanlarına veya genel olarak hayvanlara ilgi duyan kişilere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini karşılayacaktır. Diğer taraftan program, ülkemizde bulunan gençlerimize eğitim ve iş olanağı sağlamanın yanı sıra daha kaliteli daha bilimsel ve ne yaptığını bilen ara elemanlarla ekonomimize ve insan sağlığına hizmeti amaçlamıştır.

 

Programın Yeterlilikleri

 • Teorik bilgisini pratiğe aktarabilen tıbbi laboratuvar teknolojilerini ve materyallerini bilerek, bu teknolojileri yetkin şekilde kullanarak mesleğini ileriye taşır.
 • Laboratuvardaki hijyen, sanitasyon ve biyogüvenlik kuralları hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri görevleri sırasında etkin bir şekilde kullanabilecek beceriye sahip olur.
 • Laboratuvarda mikrobiyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, patolojik ve yem numunelerini alıp işleyebilecek ve bunlarda kullanılan testleri-deneyleri yapabilecek bilgiye sahip olur.
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt tutma ve arşivleme sistemlerini kullanabilecek bilgi birikimine sahip olur.
 • Hayvan hastanelerinde, veteriner poliklinik ve kliniklerinde, hayvan çiftliklerinde hastalıklardan korunma ve enfeksiyon kontrolü için veteriner hekim gözetiminde hijyen bakım ve sağlık hizmetlerini uygulayabilecek bilgiye sahip olur. 
 • Hayvan ve toplum sağlığını tehlikeye atacak salgın ve zoonoz hastalıkların etkenlerini, vektörlerini tanıyacak bilgi birikimine sahip olup bu hastalıkları önlemek için sahada etkin şekilde çalışarak halk sağlığına katkı sağlar.
 • Teorik ve uygulamalı eğitimleriyle hekimin istediği tedavi protokollerini uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
 • Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ile ilgili öğrenmiş olduğu temel, güncel ve pratik bilgileri sahada uygulamaya çevirebilecek bilgi birikimine sahip olur. 
 • Hayvan refahı ve davranışları konusunda yeterli bilgiye sahip olarak ilgilendiği hayvanların sağlıklı ve çevreyle uyum içinde yaşamasını sağlayabilecek beceriye sahip olur.
 • Hayvanlarda, hastalık-sağlık ve üretim ilişkisini kavrayarak verimin arttırılmasında etkin rol alır. 
 • Hayvan sağlığında önemli problemlerden olan döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemler almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirebilecek donanıma sahip olur.
 • Nitelikli ara eleman olarak hekim ve hasta/ hasta sahibi arasındaki iletişimi kurabilir; bireysel, grup ve disiplinler arası ekiplerde yer alarak, alanı ile ilgili görevleri yerine getirebilecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur.
 • Süt sığırcılığı, besicilik, buzağı bakımı konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiye sahip olur ve bu bilgileri sahada yetkin bir şekilde kullanır. 
 • Hayvan besleme ve hayvan yetiştiriciliği alanında temel bilgilere sahip olur. Tek mideli, kanatlı ve ruminantlar arasında sindirim sistemi farklılıklarından kaynaklı olarak besleme protokollerini özelleştirerek uygular
 • Hayvan türlerinin üreme organlarının fonksiyonel yapısını bilir, seksüel siklusları ve doğum fizyolojisi hakkında bilgiye sahip olur. Sahada bu bilgiler eşliğinde, veteriner hekim kontrolünde doğum yardım eder ve östrus zamanlarını belirleyip suni tohumlamada yardımcı olarak görev alır. 
 • Veteriner hekime muayene, görüntüleme ve cerrahi uygulamalar sırasında yardımda bulunabilir ve hekim tarafından planlanan her türlü uygulamayı yapabilecek yetkinlikte olur. Koyun ve keçi yetiştiriciliği hakkındaki temel kavramları, ırkları, morfolojik yapılarını, fizyolojilerini, hastalık ve korunma yollarını bilir. Bu bilgileri sahada verimi arttırmak için kullanır.
 • Mesleki alan ile ilgili araştırma yapabilir, bilgi toplayıp rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilir ve takım çalışması yapabilir.

 

Dersler

1. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama AKTS
ATDİ111 Türk Dili I Evet Evet 1
AATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet Evet 1
SECYAB1.YY 1.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 2
ALVS101 Fizyoloji Evet Evet 4
ALVS103 Biyokimya Evet Evet 5
ALVS105 Histoloji Ve Embriyoloji Evet Evet 5
ALVS107 Anatomi Evet Evet 4
ALVS109 Tıbbi Laboratuvar Tekniği Evet Evet 4
ALVS111 Genel Mikrobiyoloji Evet Evet 4
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama AKTS
AYDİ111 Temel Yabancı Dil I (İngilizce) Hayır Evet 2
AYDA111 Temel Yabancı Dil I (Almanca) Hayır Evet 2
AYDF111 Temel Yabancı Dil I (Fransızca) Hayır Evet 2
 
2. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama AKTS
AATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet Evet 1
ATDİ112 Türk Dili II Evet Evet 1
SECYAB2.YY 2.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır Evet 2
ALVS102 Deontoloji Kuralları Ve Mesleki Çalışma Teknikleri Evet Evet 4
ALVS104 Hayvan Yetiştirme İlkeleri Evet Evet 4
ALVS106 Hijyen Ve Sanitasyon Evet Evet 3
ALVS108 Parazitoloji Evet Evet 5
ALVS110 Temel Tıbbi Mikrobiyoloji Evet Evet 5
ALVS112 Doğum Bilgisi Evet Evet 5
2. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama AKTS
AYDİ112 Temel Yabancı Dil II (İngilizce) Hayır Evet 2
AYDA112 Temel Yabancı Dil II (Almanca) Hayır Evet 2
AYDF112 Temel Yabancı Dil II (Fransızca) Hayır Evet 2
 
3. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama AKTS
ALVS201 Viroloji Evet Evet 4
ALVS203 Patoloji Evet Evet 6
ALVS205 Genetik Evet Evet 6
ALVS207 Farmakoloji Ve Toksikoloji Evet Evet 4
ALVS209 Üreme Bilgisi Ve Suni Tohumlama Evet Evet 4
ALVS213 Pet Hayvanları Yetiştiriciliği Evet Evet 3
ALVS211 Meme Sağlığı Ve Hastalıkları Evet Evet 3
 
4. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama AKTS
ALVS202 Hastalıklar Ve Tedavi Teknikleri Evet Evet 6
ALVS204 Hayvan Sağlığı Ve Hastalıkları Evet Evet 7
ALVS206 Salgın Hastalıklar Ve Zoonozlar Evet Evet 6
ALVS208 Arı Yetiştiriciliği Evet Evet 4
ALVS210 Hayvan Besleme Ve Yem Bilgi Teknolojisi Evet Evet 3
ALVS212 Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Evet Evet 4

Program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.