Yönetim Bilişim Sistemleri [İkinci Üniversite Lisans Programı]

PROGRAMIN AMACI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan sürekli gelişim ve değişim, bilginin üretilmesi, düzenlenmesi, paylaşılması, dağıtılması ve kullanılması süreçlerini doğrudan etkilemektedir.

Bireylerin ve kurumların daha hızlı, etkin ve doğru karar verebilmeleri; bilgi ve teknolojiyi çağın gerektirdiği yeniliklere ve koşullara uygun biçimde yönetmelerine ve iş süreçlerine yansıtmalarına bağlıdır. Bunun için iş süreçlerinin planlanması, yöntemlerin belirlenmesi, sistemlerin tasarlanması ve yönetilmesi ile ilgili tüm aşamaları anlayabilecek ve çalışmaları yürütebilecek bireylerin yetiştirilmesi oldukça önemlidir.

İnsan, teknoloji, bilgi, öğrenme, eğitim ve bilişim konularını ele alan “Yönetim Bilişim Sistemleri” programıyla bunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

YETERLİKLER

 • Öğrenciler, yönetim bilişim sistemleri alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
 • Ussal (knowledge) bilginin açığa çıkarılması, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması ile ilgili tüm süreçleri bilir ve yönetir.
 • Bilişim teknolojilerini, araçlarını ve ortamlarını bilir ve kullanır.
 • Bilgi kuramlarını öğrenir.
 • Veri, bilgi ve bilişim yönetim sistemlerini analiz eder, tasarlar, geliştirir, kullanır ve yönetir.
 • Verileri analiz eder ve görselleştirir.
 • Programlama, web/grafik tasarımı ve yönetimi alanlarında bilgi ve yetkinlik kazanır.
 • Bilgi güvenliği, bilişim hukuku ve etik ile ilgili konuları bilir.
 • Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilir ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilir.
 • İşletmelerin sorunlarını anlar, analiz eder ve çözüme kavuşturur.
 • Alana yönelik iş fırsatlarını görür ve değerlendirir.
 • Teknolojilerin/sistemlerin tasarlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgili bilgi ve yetkinlik kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
 • Disiplinler arası düşünebilir.

İŞ OLANAKLARI

Programdan mezun olacak bireyler; yönetim bilişim sistemleri, bilgi yönetimi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, yönetim, organizasyon, finans, lojistik, turizm, perakende, ulaşım ve iletişim alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum/kuruluşlarda istihdam edilebilir.

 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.