Elektronik Ticaret ve Yönetimi [İkinci Üniversite Lisans Programı]

 

PROGRAMIN AMACI

İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl, ticaretin şekil değiştirmeye başladığı ve sonrasında büyük ölçüde değiştiği bir zaman aralığı olmuştur.

İnternetin hayatımıza girmesiyle başlayan bu süreçte, ilerleyen yıllarda yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri gibi gelişmelerle adeta patlamalar yaşanmış ve dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de ticarete olan bakış açısı değişmiştir.

Artık çok sayıda işletme ve girişimci, belirli bir yere bağlı kalmadan e-satış, dropshipping, sosyal medya gibi çok sayıda araç kullanarak müşterilerine ulaşmaktadır.

Bu program ile işletmelerin ve girişimcilerin bu gelişmelere hazır hale gelmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

YETERLİKLER

 • Öğrenciler, işletmecilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel bilgilere sahip olur.

 • Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel bilgiler edinir.

 • İşletme fonksiyonlarını açıklar.

 • İletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanır.

 • Web sitesi dizaynına ilişkin yetenekler edinir.

 • Sosyal medyada satış stratejileri geliştirir.

 • Türkçe ve yabancı dil bilgisini iş hayatında etkin bir şekilde kullanır.

 • Proje hazırlar, değerlendirir ve yönetir.

 • Sanayi ve hizmet sektöründeki ürün maliyetlerinin hesaplar.

 • İşletmeler için finansman yöntemlerini analiz eder ve seçenekli çözüm yolları üretir.

 • Siber güvenlik araçlarını etkin bir şekilde kullanır.

 • İşletmelerde kantitatif karar verme yetenekleri kazanır.

 • İşletmelerde yenilikçi stratejiler geliştirir.

İŞ OLANAKLARI

Programdan mezun olacaklar, temel olarak elektronik ticaret ile ilişkili tüm sektör ve faaliyetlerde istihdam olanağına sahip olacaktır.

Elektronik ticaret, günümüz ekonomisi içerisinde önemli bir paya sahiptir ve bu payın ağırlığı her geçen gün daha da artmaktadır. Sadece elektronik ticaret şirketleri aracılığıyla değil, artık küçük ölçekli işletmeler de hem büyük ölçekli işletmelerin çatısı altında hem de sosyal medya araçları sayesinde kendi çabalarıyla müşterilerle buluşmaya çalışmaktadır.

Elektronik ticaret sadece internet üzerinden satış anlamına gelmemekte, bu ticarete ilişkin web tasarımı, yazılım, program ve mobil uygulamalar geliştirme, pazar araştırmaları, elektronik müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri veri-tabanı gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Tüm bunlar; elektronik ticaret, dijital dünya, sosyal medya pazarlaması, teknoloji yönetimi, web dizaynı gibi konularda donanımlı kişileri daha önemli hale getirmektedir. Bu sebeple, mezunlar bağımsız olarak internet üzerinde ulusal ve uluslararası ticaret yapabilecek bilgiye sahip olabileceği gibi, şirketlerin yukarıda bahsedilen departmanlarında meslek sahibi olma şansına da sahip olacaktır.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.