Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ANKUZEF

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF), 30 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurulmuştur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlarla açık ve uzaktan öğretim yoluyla da gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve bu yönde faaliyet gösteren Üniversitemiz “Uzaktan Eğitim Merkezi” Üniversitemizin teklifi, Yüksek Öğretim Kurulunun uygun bulmasıyla kapatılarak Fakültemiz bünyesine katılmıştır.

Daha sonra kurum içi ve kurumlararası sınavları gerçekleştirmek üzere 2014 yılında kurulan ve bu yönde faaliyet gösteren Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi de mevcut görevlerinin yanında Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin sınavlarını da gerçekleştirmek üzere Fakülte bünyesine dahil edilmiştir.

Fakültemiz halihazırda Ankara Üniversitesi ile diğer kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kursların, derslerin, seminerlerin, konferansların, eğitim programlarının ve sınavların planlanmasını, düzenlenmesini, bu faaliyetlerin eş güdümünün sağlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmektedir.

Fakülte, amaçları doğrultusunda; açık ve uzaktan eğitim ile ilgili literatürü ve bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişimini sürekli olarak takip etmekte, uygulamalar için sistem tasarımı yapmakta, açık ve uzaktan eğitimle ilgili tüm teknik işlemleri yürütmekte, altyapı çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamakta, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaparak hizmet vermektedir.

Fakülte bünyesinde açık ve uzaktan öğretim yoluyla yürütülen 17 ön lisans, 14 lisans programı bulunmaktadır. Bunlar:

Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programları

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Adalet
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bilgisayar Teknolojisi
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Elektronik Teknolojisi
 • Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Sosyal Güvenlik
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği

Uzaktan Öğretim Lisans Programları

 • Aktüerya Bilimleri
 • Arap Dili ve Edebiyatı
 • Coğrafya
 • Gazetecilik
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)   
 • İşletme (İngilizce)
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
 • Sanat Tarihi
 • Sinoloji
 • Sosyal Hizmet

Açıköğretim / İkinci Üniversite Lisans Programları

 • Elektronik Ticaret ve Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Açıköğretim / İkinci Üniversite Ön Lisans Programları

 • Bilgi Yönetimi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Spor Yönetimi
 • Web Tasarımı ve Kodlama

Bu programların yanı sıra Fakülte, Üniversitenin diğer fakülte ve enstitülerinin uzaktan öğretim yoluyla yürüttüğü programlara idari ve teknik destek vermektedir:

İlahiyat Fakültesi

 • İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • İnsan İlişkileri (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
 • Gazetecilik (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)
 • Sosyal Hizmet (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Enformatik (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

 

 

Vizyon

Çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreçlerini destekleyerek bilginin paylaşılmasına katkı sağlamak, bireylere eğitim için fırsat eşitliği sunmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik yaklaşım ve çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olmak

 

Misyon

Kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; uzaktan öğretim teknolojilerini etkili ve sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kullanan, e-öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş mezunlar vermek.

 • Öğrenenlerin eğitimsel ve teknik sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri elektronik öğrenme ortamları sunmak,
 • Akademik çalışmalarını yürütebilmesi ve bilgi paylaşabilmesi için, üretkenliği ve teknolojik anlamda yenilikçi düşünceyi destekleyen öğretim ortamları oluşturmak ve bunu sürekli kılacak hayat boyu öğrenme ve e-Öğrenme kültürünü yerleştirmek,
 • Öğrenenlerin, araştırma süreçlerini, bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran teknolojik ortamları oluşturmak ve 7/24 erişilebilir kılmak,
 • Öğrenme ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 • Sürece ilişkin araştırmalar ve öğrenme analitikleri yardımı ile sürekli güncellenen bir yapı oluşturmak ve sürdürmek.

 

Temel Değerler

 • Akademik ve bilimsel özgürlük
 • Etik değerlere bağlılık
 • Eşitlik
 • Ayrımcılık yapmamak
 • Çeşitlilik
 • Katılımcılık
 • İşbirliği
 • Hesap verebilirlik
 • Şeffaflık
 • Öğrenci merkezlilik

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.