Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Toplumsal Katkı Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Birimin kısa ve uzun dönem toplumsal katkı stratejileri

  • Açık ve uzaktan önlisans, lisans programları yada sertifika programları aracılığıyla Ankara Üniversitesinin bilgi birikimini örgün öğretim dışında daha geniş kitlelerle buluşturmak. 
  • İçinde bulunduğu koşullar ya da çeşitli engeller nedeniyle eğitim faaliyetlerini  sürdüremeyen dezavantajlı kitlelerin eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi için açık, çevrimiçi ve e-öğrenme olanakları ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak.

Birimin toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi, geliştirilmesi yönünde hedefleri

  • Ankara Üniversitesinin, yüzyüze sunduğu eğitsel faaliyetlerin yanı sıra; (1) eğitsel faaliyetlerin yer ve zamana bağlı olmaksızın sürdürülebilmesi, (2) üniversite bünyesinde çalışmayan ya da öğrenim görmeyen kişilerin de Ankara Üniversitesi bilgi birikiminden faydalandığı çevrimiçi bir kampüs olması konusunda çalışmalar yürütmek. 
  • Ankara Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünün artması ve uluslararası öğrenci sayısının artması için üniversitemiz bünyesindeki akademisyenlerin bilgi birikiminin uluslararası çevrimiçi öğrenme sistemlerinde sunulması için destekçi olmak. 

Birimde toplumsal katkı faaliyetlerinde görev alan yöneticiler ve personel hakkında

  • Toplumsal katkı faaliyetlerinin planlanması ve izlenmesi sürecinde fakültemizde “Toplumsal Katkı Birim Temsilcisi“ görevlendirilmiştir.
  • Görevli akademisyenin “Toplumsal Katkı Koordinasyon Kurulu ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile uyumlu çalışarak fakültemizin toplumsal katkı sorumluluğunu yerine getirmesi ve daha fazla toplumsal katkı üretebilmesi için, fakültemizin işleyişi yönünden bilgi sahibi olmasına dikkat edilmiştir. Birimin toplumsal katkı yönetsel ve idari organizasyon mekanizmasına ait bir şema aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.