Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 
ÖĞRENCİ İŞLERİ

ANKUZEF ile nasıl iletişim kurabilirim?

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi olarak, ihtiyaç duyduğunuz her konuda, sizlere yardımcı olabilmek için buradayız. Bizlere, Forum aracılığıyla ulaşmak isterseniz, istediğiniz her an, teknik konular için Teknik Foruma, öğrenci işleri ile ilgili konular için Öğrenci İşleri Forumuna yazabilirsiniz. Elektronik posta yazmak isterseniz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresini kullanabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde +903126000141 (PBX) numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Nasıl alabilirim?

İhtiyaç duyduğunuzda öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ya da Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat ya da posta yoluyla dilekçe ile başvurarak, öğrenci belgesi alabilirsiniz.

Transkripte ihtiyacım var. Nasıl alabilirim?

Öğrenci durum belgesi (transkript), öğrencilerin öğrenimleri süresince aldıkları dersleri ve bu derslerdeki başarı puanlarını gösteren resmi bir belgedir. Bu belgeye ihtiyaç duyduğunuzda Öğrenci Tanıtım Kartınız ile birlikte öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ya da Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurunuz.

Askerlik Tecil İşlemi nasıl yapılmaktadır?

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanların öğrenci durum belgeleri (EK-C2) Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenerek, ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz kayıt dondurma nedenini belgeledikleri dilekçe ile taleplerini bağlı bulundukları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilip, onaylanmasından sonra saklı tutulur. İlgili birim yönetim kurulunca hakları saklı tutulan öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Öğrenciler öğrenim süresi içinde en çok iki yıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilirler.

Yüz yüze etkileşim programına katılım zorunlu mudur?

Programlarımızda, Dönem sonu sınavlarından önce yüz yüze etkileşim uygulamaları yer almaktadır. Bu etkileşimlerin amacı, öğrencilerimizin, öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle, yüz yüze görüşme ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yüz yüze etkileşimler, sadece Ankara ilinde yapılmaktadır. Derslere ve yüz yüze etkileşimlere katılmak zorunlu değildir.

Bir ders için kaç sınav yapılır?

Öğrenciler öğretim yılı boyunca her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınava gireceklerdir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Önlisans Lisans Uzaktan Eğitim Yönetmeliği kapsamında ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mezun durumdaki öğrenciler için üç ders sınavı da yapılmaktadır.

Sınava girerken yanımda hangi belgeleri bulundurmalıyım?

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için Ankara Üniversitesi Öğrenci Tanıtım Kartını (öğrenci kimlik kartı), Sınav giriş belgesini, Özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb). yanlarında bulundurmaları gerekir.

Sınavlar nasıl uygulanacaktır?

Ön Lisans Programları için ara sınavlar e-sınav şeklinde (Öğretim elemanının tercihine göre sınavlarda çoktan seçmeli sorudan oluşan başarı testleri, ödev, sözlü sınav) uygulanmaktadır.  Yarıyıl sonu sınavları, öğretim yılı başında belirlenen merkezlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Trabzon, Elazığ, Konya illerinde,  İlitam Programı öğrencileri için ek olarak Almanya’da, Bütünleme ve üç ders sınavları Ankara’da ve İlitam Programı öğrencileri için ek olarak Almanya’da yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Sınav Merkezlerinde uygulanan sınavlar sonrasında, soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve diğer tüm belgeler, görevliler tarafından Merkezimize ulaştırılır. Optik cevap formları okutularak her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından verilen doğru cevap anahtarına göre, doğru ve yanlış cevap sayılarının belirlenmesi ve ham puanların oluşturulması işlemi Merkezimiz tarafından yapılır. Ders başarı notunun belirlenmesi ve harf notu değerlendirilmesi, dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yapılarak, OBS de ilan edilir.

Sınav sonuçlarımı nereden öğreneceğim?

Öğrenciler sınav sonuçlarını obs.ankara.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçlarıma nasıl itiraz edebilirim?

Sınav sonuçları ilan edildikten sonra maddi hata dışında öğrencilerin aldıkları puanlar değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının oibs.ankara.edu.tr adresinde ilanından itibaren 7 işgünü içinde öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, yazılı olarak başvurabilirler. Müdürlük, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Müdürlüğü nün teknik görüşünü de alarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlerse gerekli düzeltmeleri yapar. Maddi hata incelemesinin sonucu ilgili öğrenciye en geç 30 iş günü içinde duyurulur.

Bir ders için alınan ders başarı notu nasıl hesaplanır?

Ders başarı notu ara sınav ile yarıyıl/yıl sonu puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ders başarı notu, İlitam Programı için ara sınav puanının %30’u, yarıyıl/yıl sonu sınavının ise %70’i alınarak hesaplanır. Ders başarı notu, Ön lisans Programları için arasınavın e-sınav olması nedeniyle, ara sınav puanının %20’si, yarıyıl/yıl sonu sınavının ise %80’ni alınarak hesaplanır.

Staj işlemleri nasıl yürütülür ve staj süresi ne kadardır?

Öğrencilerimizin staj ile ilgili tüm işlemleri, öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu tarafından program veya staj koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Beypazarı MYO programlarımızda staj isteğe bağlı olup, diğer ön lisans programlarımızda zorunludur. ADUZEP staj süresi, 1.yıl sonunda 10 iş günü , 2.yıl sonunda 20 iş günü olmak üzere toplam 30 gündür. BİPRO Bölümünde 1.sınıfın sonunda 30 işgünü staj uygulaması vardır. TDS Programında ise, staj süresi 1.yıl sonunda 30 iş günü, 2.yıl sonunda 30 iş günü olmak üzere toplam 60 gündür.

Hangi koşullarda Diploma almaya hak kazanırım?

Ankara Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerini, (varsa) staj /uygulama /bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması en az 2.00 öğrenciler mezun edilerek, kendilerine öğrencisi oldukları programın diploması verilir. Diplomalar imza karşılığında, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

Mezuniyet tarihi neye göre belirlenir?

Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin öğrenimini tamamlamak üzere en son girdiği, final veya bütünleme sınav tarihidir. Bu sınav döneminde, öğrencinin stajı devam ediyorsa, mezuniyet tarihi, stajın son günüdür.

Kaydımı sildirmek istiyorum. Hangi yolu izlemem gerekir?

İlişik kesmek isteyen öğrenciler, isteklerini açıkça belirten, imzalı ve tarihli dilekçe ile öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulu"na bizzat başvurmak zorundadırlar. Posta yolu ile yapılacak ilişik kesme talepleri dikkate alınmaz. İlişik kesme işleminden geri dönülmesi mümkün olmadığından bu konuda başvuru yapmadan önce kararınızın kesin olup olmadığından emin olunuz.

Mezun durumda olup stajını yapmamış öğrenciler öğrenim ücreti ve ders materyal ücreti öderler mi?

Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden öğrenim ücreti ve ders materyal ücreti alınmaz.
TEKNİK DESTEK

 

Sisteme giriş yapamıyorum?

Sisteme giriş yapamamanızın birkaç sebebi olabilir.
a) Öğretim giderini ilan edilen tarihe kadar yatırmayan öğrencilerimizin hesabı dondurulur. Bu durumda UZEM Öğrenci İşleri birimi ile iletişime geçmeniz gerekir.
b) Sistemde kayıtlı profil bilgilerinizde eksiklik varsa (adres, telefon, e-posta adresi gibi) öncelikle bu bilgilerin tamamlaması istenir. Eksik olan bu bilgileri doldurmadan dersleri görmeniz mümkün olmayacaktır.
c) Ders seçimi işleminizi yapmış olabilirisiniz fakat danışmanınız ders seçimi işleminizi onaylamamış olabilir. Bu durumda danışman onayını aldıktan sonra gün içerisinde en geç 4 saat içerisinde sisteme giriş yapabilecek ve derslerinizi görebileceksiniz. 
d) Sisteme giriş yapamamanızın bir başka nedeni hatalı kullanıcı adı ya da şifresinden kaynaklanıyor olabilir. Moodle öğrenme yönetim sistemi kullanıcı bilgileri OBS ile entegre edilmiştir. Sistemimize giriş yaparken kullanıcı adı olarak Öğrenci Numaranızı ve şifre olarak OBS"de kullandığınız şifreyi kullanmalısınız.
d) Profil bilgilerinizde herhangi bir problem yoksa ve öğretim giderlerini yatırdığınız halde sisteme giriş yapamıyorsanız UZEM Teknik Destek birimi ile iletişime geçiniz.

Şifremi unuttum ne yapmalıyım (Öğrenciler)?

Moodle öğrenme yönetim sistemi kullanıcı bilgileri Öğrinciişleri Bilgis Sistemi (OBS) ile entegre edilmiştir. Sistemimize giriş yaparken kullanıcı adı olarak Öğrenci Numaranızı ve şifre olarak OBS"de kullandığınız şifreyi kullanmalısınız. OBS şifrenizi hatırlamıyorsanız OBS den yeni bir şifre alabilirsiniz.
* OBS"de tanımlanmamış öğrenciler (İLİTAM Yıllık Programı, Yüksek Lisans özel öğrencileri) 3. maddede belirtildiği şekilde yeni şifre alabilecektir.

Şifremi unuttum ne yapmalıyım (Öğretim Elemanları)?

Şifrenizi unuttuğunuzda belirteceğim adımları takip ederek yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.
a) Bunun için kullanıcı giriş ekranında Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz? bağlantısına tıklayınız.
b) Açılan sayfada Unutulan şifre bölümünde sistemde kayıtlı olan kullanıcı adınızı ya da e-posta adresinizi yazıp ve tamam düğmesine tıklayın.
c) Karşınıza şifre değişiminizi onaylamak üzere bir e-posta gönderildiğini belirten mesaj gelecektir.
d) Şimdi e-posta hesabınızı açın.
e) Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim merkezi Şifre değişim onayı konulu mesajı açın.
f) Gelen iletideki bağlantıya tıklaya tıklayarak şifre değişimini onaylayın.
g) Açılan sayfada yeni şifrenizi tanımlayabilirsiniz.

Adres, telefon gibi kişisel bilgilerimi nasıl değiştirebilirim?

Kişisel bilgilerinizi sisteme giriş yaptıktan sonra Profil Bilgileri bölümünden görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.
a) Sisteme kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.
b) Ekranın sağ alt ve alt bölümünde adınız ve soyadınız yer almaktadır. Adınızın üzerine tıklayın.
c) Karşınıza gelen ekranda Profil Düzenle sekmesine tıklayıp kişisel bilgilerinizi görüntüleyin.
d) Profil Düzenle ekranında gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra Profil Güncelle düğmesine basıp değişikliklerin kaydedilmesini sağlayın.
e) TC kimlik numaranız, adınız soyadınız, öğrenci numaranız gibi bilgileri değiştirmeniz mümkün değildir. Bu bilgiler hatalı ise düzeltilmesi için UZEM Öğrenci İşleri birimi ile iletişime geçiniz.

Sınav merkezi değişikliğini nasıl yapabilirim?

Sınav merkezi değişikliği sınav tarihlerinden 1 ay öncesine kadar yapılabilmektedir. Yapılan sınavların sonuçları ilan edildikten sonra sınav merkezi değişikliğine tekrar izin verilmektedir. Yani ara sınav ve yılsonu sınavına farklı merkezlerde katılabilirsiniz. Sınav merkezinizi değiştirmek için
Sisteme giriş yaptıktan sonra Sınav Merkezi bölümünde yer alan Sınav Merkezimi Değiştir bağlantısına tıklayın ve açılan sayfadan sınav merkezinizi seçip Kaydet düğmesine basın. Ana sayfada yer alan Seçili Sınav Merkeziniz bilgisi sayfanın yeniden yüklenmesiyle güncellenecektir. (Ana sayfanın yenilenmesi için F5 tuşuna basın ya da tarayıcınızda yenile komutunu çalıştırın).

Forumlara yazamıyorum?

a) Forumlara yalnızca atanan kullanıcılar mesaj yazabilir. Bir öğrenci Teknik, Öğrenci işleri ve kendi sınıfının bulunduğu foruma mesaj yazabilir. Ancak diğer forumlarda yazılanları okuyabilirsiniz.
b) Eğer yazmanız gereken forumlara mesaj yazamıyorsanız bu forumlara atamanız gerçekleştirilmemiş demektir. Bu durumda Teknik Foruma durumunuzu anlatan mesaj yazınız.

Neden aldığım dersler gözükmüyor?

Sisteme giriş yaptıktan sonra Derslerim listesinde aldığınız dersler yer almaktadır.
a) Derslerin atamaları, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde(OBS) interkatif kayıt döneminde seçtğiniz derslere göre yapılmaktadır. OBS sisteminde derslerinizi seçtikten sonra öğrenim ücretinizi öğrenci numaranızla Vakıf Bankasına yatırmanız ve OBS"deki ders kaydınızı danışman onayına göndermeniz gerekmektedir. Ders kaydınızn danışmanınız tarafından onaylandıktan sonra dersleriniz Öğretim Yönetimi Sistemine aktarılacaktır.
b) OBS"de dersi aldığınız görülmesine rağmen UZEM Öğrenme Yönetim Sisteminde görülmüyorsa UZEM Teknik Destek Birimi ile iletişime geçiniz.
c) Atandığınız dersler sizin sorun yaşamamanız için çok önemlidir. Ara sınav ve yılsonu sınavlarında aldığınız derslere göre cevap kâğıdınız oluşturulacak, değerlendirilecek ve sınav salonlarına yerleştirileceksiniz. Bu yüzden OBS ve UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi kayıtlarındaki ders listenizi kontrol etmelisiniz.

Ders listemde almadığım dersler yer almakta ne yapmalıyım?

OBS sisteminde seçtğiniz dersler ile Öğretim Yönetimi Sistemindeki derslerin aynı olması gerekir. Dersleriniz, OBS sisteminden 2 saat aralığı ile otomatik olarak çekilmektedir. Buna rağmen aldığınız dersler arasında farklılıklar varsa durumun düzeltilmesi için UZEM Teknik Destek Birimi ile iletişime geçiniz.

Derslerin üniteleri gözükmüyor?

a) Ders üniteleri ve diğer öğrenme nesneleri dersin öğretim elemanı tarafından kullanıma açılır. Zamanı geldiği halde bir ders ünitesi açılmamışsa dersin öğretim elemanına bu durumu bildirmeniz gerekir.
b) Ders öğretim elemanlarından hafta hafta ders planını ve dersin işlenişi hakkında bilgi isteyebilirsiniz.
c) Ayrıca dersleri görüntüleyebilmeniz için de Adobe Flash Player uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.

Sanal sınıf ders kaydını izlemede hata mesajı alıyorum?

a) Sanal sınıf kayıtlarını izleme için o sanal sınıfa daha önce giriş yapmanız gerekmektedir. Sanal Sınıfa Katıl düğmesine basarak sanal sınıfa kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.
* Sanal sınıf kayıtlarını izlemek için kullandığınız web tarayıcı programda Flash Player in yüklü olması zorunludur.

Forumlarda yayınlanan belgeler bilgisayarımda açılmıyor?

· Forumlarda belgeler PDF dokümanı şeklinde sisteme yüklenmektedir.
· Bu belgeleri görüntülemek için en sık kullanılan program Adobe Reader programıdır.
· Bu programı www.adobe.com adresinden ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
· Pdf dokümanlarını görüntülemek için kullanabileceğiniz bir başka program ise Foxit Reader programıdır. http://www.foxitsoftware.com adresinden indirebilirsiniz.

Ders sayfalarına yüklenen PowerPoint, Word, Excel belgelerini nasıl açabilirim?

Öğretim elemanları derslerinde kullandıkları belgelerinin çoğunu Microsoft Office programlarıyla hazırlamaktadır. Bu yüzden bilgisayarınızda bu belgeleri açabilecek programların kurulu olması gerekmektedir.
a) Microsoft Office lisanslı bir üründür. Ücretsiz olarak deneme sürümü (office.microsoft.com) adresinden yükleyebilirsiniz. Ancak kullanım süresi dolduktan sonra artık çalışmayacaktır.
b) Ücretsiz olarak edinebileceğiniz Libre Office programı da bu dokümanları görüntülemenize yardımcı olacaktır. Libre Office programını https://tr.libreoffice.org/ adresinden ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Sistemi sorunsuz kullanabilmek için hangi yazılımların kurulu olması gerekir?

Sistemi sorunsuz olarak kullanabilmeniz için bilgisayarınızda yüklü olması gereken programlar ve edinilebileceği internet adresleri şunlardır.
· Adobe Flash Player (www.adobe.com)- Sanal sınıf uygulamaları ve sisteme yüklenen videoları izleyebilmek için
· Adobe Reader (www.adobe.com)– PDF formatındaki dokümanları görüntüleyebilmek için
· Microsoft Office (office.microsoft.com) ya da Libre Office (https://tr.libreoffice.org) – sisteme yüklenmiş PowerPoint, Word ve Excel dokümanlarını görüntüleyebilmek için

Öğrencilerle ya da dersi veren öğretim elemanlarıyla nasıl iletişime geçebilirim?

a) Moodle sisteminde herhangi birine özel mesaj göndermek için kişinin adının üzerine tıklamak yeterlidir.
b) Derslerim bölümünde dersin adının altında dersten sorumlu öğretim görevlisinin adı gösterilir.
c) Öğretim görevlisinin adı üzerine tıklayın.
d) Karşınıza gelen profil ekranında Mesaj gönder düğmesine tıklayın.
e) Açılan penceredeki boş kutuya mesajınızı yazın ve Mesaj Gönder düğmesine tıklayın.

UZEM Öğrenme Yönetim Sisteminden gelen e-postaları nasıl durdurabilirim?

Forumlara üye olduğunuzda ya da size özel olarak gönderilen mesajlar aynı zamanda size e-posta olarak da gönderilecektir. Tarafımızdan gönderilen mesajları almak istemiyorsanız Lütfen Spam olarak işaretlemeyiniz. a) Forumlara abone olduğunuz zaman yazılan mesajlar aynı anda e-posta adresinize de gönderilir.
Bunu iptal etmek için;
· Sisteme giriş yapın ve Forumlara tıklayın.
· Forum sayfasının sağ üst bölümünde bulunan Tüm forumlardan aboneliği kaldır bağlantısına tıklayın.
· Abone olmuş olduğunuz tüm forumlardan aboneliğiniz kaldırılacaktır.
· Ancak bazı derslerde hocalarımız oluşturdukları forumlara aboneliği zorunlu kılmaktadırlar. Bunun sebebi yazılan mesajların öğrenciler sisteme girmeseler bile e-posta olarak kendilerine gönderilmesini sağlamaktır. Bu forumlardan gelen mesajları engellemeniz mümkün değildir.
b) Sistem aracılığı ile hiçbir şekilde e-posta almak istemiyorsanız e-posta hesabınızda filtre oluşturarak istediğiniz klasöre taşımayı kullanabilirsiniz. Lütfen Spam olarak işaretlemeyiniz.

Sanal Sınıf Derslerime akıllı telefonumu veya tabletimi kullanarak katılamıyorum ve ders kayıtlarını izleyemiyorum.

Sanal sınıf derslerinize katılabilmeniz için flash player eklentisini destekleyen bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Şuan mobil cihazlar üzerinde yüklü gelen tarayıcılar bu eklentiyi desteklememektedir. Bunun için;
1. Android yüklü mobil cihazlar için Google Play i; 
2. IOS (Apple) yüklü mobil cihazlar içinse Apple Store u kullanarak 
Adobe Connect Uygulamasını indirmelisiniz. Uygulamanın nasıl kullanılacağı konusunda teknik destek almak için 0312600141 numaralı telefonu arayabilir ya da uzem[at]ankara.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz. 
 

E-SINAV SİSTEMİ

e-Sınavlara erişebilmek için hangi adresi kullanmalıyım?

Sınavlardan iki gün önce esinav.ankara.edu.tr web sayfasından ulaşacaksınız.

e-Sınav sistemine erişmek için kullanacağım kullanıcı adı ve şifre nedir?

Sisteme öğrenci numaranız ve obs şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

e-Sınavlar için sınav giriş belgesine ihtiyacım var mıdır?

e-Sınavlar için sınav giriş belgesi oluşturulmamıştır.

Derslerin sınav saatlerini nereden öğrenebilirim?

e-Sınav sistemine giriş yaptıktan sonra "Derslerim" listesinden sınavlarına gireceğiniz dersleri göreceksiniz. Derslerin sınav günü ve oturum saatleri isimlerinin yanında yer alacaktır.

Sınavları nasıl başlatabilirim?

Her dersin sınavı dersin sayfasında yer almaktadır. Sınava giriş yapmak için, dersin sayfasına ulaştıktan sonra, sınavın adına tıklayarak başlatmanız gerekmektedir.

Bir dersin sınavı devam ederken başka bir dersin sınavına başlayabilir miyim?

Sınavı uygulamak için sınırlı süreniz ve tek hakkınız olduğundan sınavı tamamlamadan sistemden çıkış yapmayınız ya da başka bir dersin sınavına başlamayınız.

Sınav sırasında internet ya da elektrik kesintisi yaşarsam ve sınavı bitiremezsem ne yapmalıyım?

Canlı destek ya da forum ile anında teknik ekibe ulaşarak durumunuzu bildirmeniz gerekmektedir.

Sınav sürem doldu ve sınav kendini kapattı, cevaplarım kaydedilmiş midir?

Sınav süresi 30 dakikadır. 30 dakika sonunda, siz sınavı bitirmeseniz bile sorularınızın yanıtları kaydedilerek sistem kendini kapatacaktır.

Sınav gününde istediğim dersin sınavından başlayabilir miyim?

Dersler için belirlenen saatlere uyarak istediğiniz dersin sınavından başlayabilirsiniz.

Sınava istediğim sorudan başlayabilir miyim?

Sınavı başlattığınızda soruları istediğiniz sırada cevaplayıp, istediğiniz soruya geri dönüş yapabilirsiniz.

Cevaplamadığım soruları nasıl öğrenebilirim?

Testi bitir seçeneğine tıkladıktan sonra, cevaplamadığınız soruların yanında Henüz Cevaplanmadı bilgisi yer alacaktır. Sorulara geri dön seçeneğine tıklayarak sınava geri dönebilirsiniz.

e-Sınavlarla ilgili soru ve sınavda karşılaştığım sorunlar için teknik ekibe nasıl ulaşabilirim?

Canlı destek: esinav.ankara.edu.tr adresinde bulunan canlı destek hattı ve e-sinav forumu: lisans.ankara.edu.tr adresinde bulunan e-sınav forumu kullanarak.

e-Sınavlara, akıllı mobil cihazımız ile katılabilir miyiz?

e-Sınavlara, mobil cihazlar üzerinden erişim mümkündür. Fakat kullanıp kullanmama öğrencilerimizin insiyatifindedir. Moodle teması mobil ekranlar için PC ekranları kadar kullanımı kolaylaştırıcı bir arayüz sağlamamaktadır.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.