Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Sizlere esnek öğrenme fırsatları sunuyoruz.
Slider

Duyurular

Öğrenci İşleri

OBS'ye Giriş

Sınavlar Hakkında

İkinci Üniversite

ASYM Sayfası

 

 

ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemleri

 

oys.ankara.edu.tr 
Açıköğretim ve Uzaktan
Eğitim Programları
esinav.ankara.edu.tr
Online Sınav Sistemi
online.ankara.edu.tr
Sertifika Programları

ekampus.ankara.edu.tr
Örgün Eğitim

 

 
Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Sanat Tarihi Uzaktan Öğretim Lisans Programı

Program Hakkında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
Akademik Takvim
Dersler ve İçerikleri
Öğrenme Süreci
Sınavlar ve Uygulanması
Mezuniyet Koşulları ve Diploma
Öğrenim ve Materyal Ücretleri
Öğrenciden Gelenler

Program Koordinatörü

Prof.Dr. Z.Kenan BİLİCİ

 

Program Hakkında

 • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sanat Tarihi Uzaktan Öğretim Programı, bilimsel altyapıyla donanmış etkin bir sanat görüşü kazanmış, sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile sanat tarihi araştırmalarını, disiplinini uluslararası ortama taşıyacak, yetkin, özerk ve sorgulayıcı düşünceyi benimseyen, ürettiği bilgiyi evrensel boyutta yaymayı amaç edinmiş, kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak yurt içinde ve yurt dışında tanıtarak onları gelecek nesillere aktarma bilinciyle hareket eden sanat tarihçileri yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. 

 

Programın Amacı

 • Sanat Tarihi eğitim ve öğretiminde, resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Program Yeterlilikleri

 • Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur. Sanatın doğuşu, başlıca aşamaları, plastik sanat dalları ve renk, doku, çizgi, şekil, mekân, boyut, harmoni, malzeme bilgileri ile dönem, bölge, sanatçı bakımından üslup çeşitlerini öğrenir. Sanat Tarihinde araştırma yöntemleri; şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme konularında bilgiye sahip olur.

 

 • Programa; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ile kayıt mümkündür. Ön lisans programlarının öğrenim süresi 2, lisans programlarının öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 • Programa kayıt olmak için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 YKS’ye girerek ilgili puan türünde puan almanız ve ÖSYM’nin yönettiği tercih sürecinde programı tercih etmeniz ve yerleşmeniz gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkını kazanmaktadır. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için 2024 YKS TYT puanınızın hesaplanmış olması, lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

 • Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girerek istenilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://osym.gov.tr 

 

Yatay Geçiş ile Kayıt

 • Yatay geçiş ile programa kayıt olmak istiyorsanız Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen koşulları sağlayarak Akademik Takvimde belirtilen sürelerde sistem üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://oidb.ankara.edu.tr 
 

Bir akademik yıl içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, öğrenim ve materyal ücretinin yatırılma tarihleri, ders ekleme-bırakma, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri ve sınav tarihleri yer almaktadır. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İşlemler Tarihler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 19 Şubat-31 Mayıs 2024
Final Sınavı Tarihleri 01-14 Haziran 2024
Bütünleme Sınav Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2024
Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Katkı Payı/ Materyal/ Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Danışman Onayı 12-19 Şubat 2024
Birim Başkanı Onayı 20 Şubat 2024
Bölümlerde Öğrencilerle Danışmanların Yüz Yüze Görüşme Tarihleri 21-22 Şubat 2024
Öğrenciler İçin Ders Ekleme Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri 26 Şubat-03 Mart 2024
Danışman Onayı 26 Şubat-04 Mart 2024
Birim Başkanı Onayı 5 Mart 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri 22-28 Nisan 2024
Final Sınavı Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 01-21 Haziran 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Final Sınavı Tarihleri 03-09 Haziran 2024
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 22 Haziran-03 Temmuz 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 24-30 Haziran 2024
Üç Ders Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Tarihleri 09-14 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 09-17 Temmuz 2024

 

I. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
ATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet 2 + 0 2 1
UBİT101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Evet 2 + 0 2 2
TDİ111 Türk Dili I Evet 2 + 0 2 1
USAN113 Sanat Tarihine Giriş Evet 2 + 0 2 6
USAN115 Sanat Tarihinde Terminoloji Evet 2 + 0 2 6
USAN117 Mimarlık Tarihine Giriş Ve Temel Kavramlar Evet 2 + 0 2 6
USAN119 Sanat Tarihinde İkonografi ve İkonoloji Evet 2 + 0 2 6
SECYAB1.YY 1.YY Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
YDİ111 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
YDF111 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
YDA111 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
 
II. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
ATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet 2 + 0 2 1
TDİ112 Türk Dili II Evet 2 + 0 2 1
USAN114 Sanat Tarihinde Yöntem Evet 2 + 0 2 5
USAN116 Erken İslam Sanatı ve Arkeolojisine Giriş Evet 2 + 0 2 4
USAN124 Erken Hıristiyan Ve Bizans Sanatı Tarihine Giriş Evet 2 + 0 2 4
USAN126 Türk Sanatı Ve Arkeolojisine Giriş Evet 2 + 0 2 5
UUYM102 Üniversite Yaşamına Uyum Ve Yaşam Becerileri Evet 1 + 0 1 2
USANMESSEC2YY Sanat Tarihi Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 2.YY Hayır 2 + 0 2 6
SECYAB2YY 2. Yarıyıl Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
USAN122 Sanat Tarihinde İşaret Ve Semboller Hayır 2 + 0 2 6
YDİ112 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
YDA112 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDF112 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
 
III. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USAN211 Asya’da Türk ve İslam Mimarisi 10.-16. Yüzyıllar Evet 2 + 0 2 6
USAN215 İslam Mimarisi (10.-16. Yüzyıllar) Evet 2 + 0 2 6
USAN217 Avrupa Sanatı Tarihi I (7.-14. Yüzyıllar) Evet 2 + 0 2 5
USAN231 Bizans Mimarisi Evet 2 + 0 2 5
USANMESSEC3YY Sanat Tarihi Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 3.YY Hayır 2 + 0 2 6
SECYAB3YY 3. Yarıyıl Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
YDF211 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
YDA211 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDİ211 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
USAN225 Teknik Resim Hayır 2 + 0 2 6
USAN227 Sanat Tarihinde Belgeleme Yöntemleri Hayır 2 + 0 2 6
USAN229 Stil Kritiği Semineri Hayır 2 + 0 2 6
 
IV. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USAN218 Avrupa Sanatı Tarihi (15.-18. Yüzyıllar) Evet 2 + 0 2 4
USAN222 Anadolu Selçuklu Çağı Mimarisi Evet 2 + 0 2 4
UBİT202 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri II Evet 2 + 0 2 2
USANMESSEC4YY Sanat Tarihi Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler4YY Hayır 6 + 0 6 18
SECYAB4YY 4. Yarıyıl Yabancı Dil Grubu Hayır 4 + 0 4 2
USAN226 Anadolu Selçuklu Arkeolojisinin Yazılı Kaynakları Ve Sorunları Hayır 2 + 0 2 6
USAN228 İslam El Sanatları Tarihi (7.-14. Yüzyıllar) Hayır 2 + 0 2 6
USAN230 Rölöve Hayır 2 + 0 2 6
USAN232 Restorasyon Ve Konservasyon Teorileri Hayır 2 + 0 2 6
YDF212 Temel Yabancı Dil (Fransızca) Hayır 4 + 0 4 2
YDA212 Temel Yabancı Dil (Almanca) Hayır 4 + 0 4 2
YDİ212 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Hayır 4 + 0 4 2
 
V. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USAN331 Anadolu Beylikler Çağı Mimarisi Evet 2 + 0 2 6
USAN327 Türk El Sanatları Tarihi I Evet 2 + 0 2 6
USAN329 Müzecilik Evet 2 + 0 2 6
USAN339 Bizans Tasvir Ve El Sanatları Sanatı Tarihi Evet 2 + 0 2 6
USANMESSEC5YY Sanat Tarihi Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 5.YY Hayır 2 + 0 2 6
USAN333 Sanat Tarihinin Yazılı Ve Görsel Kaynakları Hayır 2 + 0 2 6
USAN337 Bizans Arkeolojisinin Yazılı Kaynakları Ve Sorunları Hayır 2 + 0 2 6
 
VI. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USAN312 Erken Osmanlı Mimarisi Evet 2 + 0 2 5
USAN316 Türk El Sanatları Tarihi II Evet 2 + 0 2 6
USAN324 Türkiye’de Maddi Kültür Mirası Yönetimi Evet 2 + 0 2 5
UMYU302 Mesleki Yaşama Uyum Evet 1 + 0 1 2
USANMESSEC6YY Sanat Tarihi Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 6.YY Hayır 4 + 0 4 12
USAN326 Türk ve İslam Minyatür Sanatı Tarihi Hayır 2 + 0 2 6
USAN328 Tarihi Çevre Araştırmaları Hayır 2 + 0 2 6
 
VII. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USAN429 Modern Sanat Akımları Evet 2 + 0 2 6
USAN417 Osmanlı Resim Sanatı Tarihi Evet 2 + 0 2 6
USAN427 Sinan ve Klasik Çağ Osmanlı Mimarisi Evet 2 + 0 2 6
USANMESSEC7YY Sanat Tarihi Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 7.YY Hayır 4 + 0 4 12
USAN421 Osmanlı Konut Mimarlığı Hayır 2 + 0 2 6
USAN423 El Sanatları Semineri Hayır 2 + 0 2 6
USAN425 Anadolu Türk Mimarisinde Süsleme (17. Yüzyıla Kadar) Hayır 2 + 0 2 6
USAN431 Mimarlık Semineri Hayır 2 + 0 2 6
 
VIII. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
USAN428 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi Evet 2 + 0 2 6
USAN418 Cumhuriyet Dönemi Resim Ve Heykel Sanatı Tarihi Evet 2 + 0 2 5
USAN430 Klasik Sonrası Osmanlı Mimarisi Evet 2 + 0 2 5
USAN498 Mezuniyet Tezi Evet 0 + 2 1 4
USANMESSEC8YY Sanat Tarihi Uzaktan Mesleki Seçmeli Dersler 8.YY Hayır 4 + 0 4 10
USAN422 Osmanlı Arkeolojisinin Yazılı Kaynakları ve Sorunları Hayır 2 + 0 2 5
USAN426 Türkiye’de Sanat Tarihi Yazıcılığının Eleştirisi Hayır 2 + 0 2 5
USAN432 Çağdaş Mimarlık Akımları Hayır 2 + 0 2 5
 • Uzaktan eğitim programlarının dersleri, e-öğrenme sistemi üzerinden eş zamanlı (canlı dersler) ve eş zamansız olarak yürütülmektedir.
 • Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi (https://obs.ankara.edu.tr)’ne giriş yapıldıktan sonra "ANKUZEF ÖYS'ye Giriş" linkine tıklanarak ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi (https://oys.ankara.edu.tr)'ne geçiş yapabilir ve ders alanlarınıza erişebilirsiniz.
 • Programa ilişkin derslerin materyali elektronik olarak sistemde yer almakta olup ayrıca basılı materyal (kitap, ders notu, vb.) dağıtımı yapılmamaktadır.
 • ÖYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız.
 • Fakültemizde bir akademik yıl içerisinde her yarıyıl için bir Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olunan programda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, başarısız olunan en çok üç ders dışındaki dersleri başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaktadır.
 • Sınavlar; öncelikle her bir coğrafi bölgeden en az 1 il olmak koşulu ile öğrenci sayıları ve ikamet adresleri dikkate alınarak belirlenen Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Almanya (Köln) sınav merkezlerinde Cumartesi ve Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlara seçmiş oldukları sınav merkezlerinde katılmaktadırlar.
 • Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sorular çoktan seçmelidir. Her bir ders için 20 soru sorulmaktadır ve sınav oturum süreleri her bir test için 30 dakika olacak şekilde hesaplanarak uygulanmaktadır.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olabilmek için “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre; programdan mezun olabilmek için programın tüm derslerinin başarıyla tamamlanması, programa ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmelidir. Genel
 • Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)’nın 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olması ve ön lisans için 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), lisans için ise 240 AKTS toplamının sağlanması gerekmektedir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomaları "Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" tarafından düzenlenmektedir. Bu diploma, diğer ön lisans ve lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlamaktadır.
 • Programa yerleşen adaylar güz ve bahar yarıyılı başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen öğrenim ve materyal ücretlerini ödemektedirler.
 • 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında; Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görmek için tıklayınız.
 • Öğrenim ve Materyal Ücretleri için tıklayınız.

Sizden gelecek podcast ya da videoları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermenizi rica ederiz.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.