Yönetim Bilişim Sistemleri Açıköğretim Lisans Programı

Program Hakkında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
Akademik Takvim
Dersler ve İçerikleri
Öğrenme Süreci
Sınavlar ve Uygulanması
Mezuniyet Koşulları ve Diploma
Öğrenim ve Materyal Ücretleri
Öğrenciden Gelenler

Program Koordinatörü

Prof.Dr. Nevzat ÖZEL

 

Program Hakkında

 • Yönetim Bilişim Sistemleri Programı, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde 2021 yılında açılmış 4 yıllık bir açıköğretim lisans programıdır. Program, kamuda ve özel sektörde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticilerin yetiştirilmesini; bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme gereksinimini karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi işlemlerini anlayabilme becerilerinin öğrencilerine kazandırılmasını hedeflemektedir.

Programın Amacı

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan sürekli gelişim ve değişim, bilginin üretilmesi, düzenlenmesi, paylaşılması, dağıtılması ve kullanılması süreçlerini doğrudan etkilemektedir.
 • Bireylerin ve kurumların daha hızlı, etkin ve doğru karar verebilmeleri; bilgi ve teknolojiyi çağın gerektirdiği yeniliklere ve koşullara uygun biçimde yönetmelerine ve iş süreçlerine yansıtmalarına bağlıdır. Bunun için iş süreçlerinin planlanması, yöntemlerin belirlenmesi, sistemlerin tasarlanması ve yönetilmesi ile ilgili tüm aşamaları anlayabilecek ve çalışmaları yürütebilecek bireylerin yetiştirilmesi oldukça önemlidir.
 • İnsan, teknoloji, bilgi, öğrenme, eğitim ve bilişim konularını ele alan “Yönetim Bilişim Sistemleri” programıyla bunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

 • Öğrenciler, yönetim bilişim sistemleri alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
 • Ussal bilginin açığa çıkarılması, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması ile ilgili tüm süreçleri bilir ve yönetir.
 • Bilişim teknolojilerini, araçlarını ve ortamlarını bilir ve kullanır.
 • Bilgi kuramlarını öğrenir.
 • Veri, bilgi ve bilişim yönetim sistemlerini analiz eder, tasarlar, geliştirir, kullanır ve yönetir.
 • Verileri analiz eder ve görselleştirir.
 • Programlama, web/grafik tasarımı ve yönetimi alanlarında bilgi ve yetkinlik kazanır.
 • Bilgi güvenliği, bilişim hukuku ve etik ile ilgili konuları bilir.
 • Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilir ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilir.
 • İşletmelerin sorunlarını anlar, analiz eder ve çözüme kavuşturur.
 • Alana yönelik iş fırsatlarını görür ve değerlendirir.
 • Teknolojilerin/sistemlerin tasarlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile ilgili bilgi ve yetkinlik kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
 • Disiplinler arası düşünebilir.
 • Programa; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt ve Yatay Geçiş ile kayıt mümkündür. Ön lisans programlarının öğrenim süresi 2, lisans programlarının öğrenim süresi ise 4 yıldır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

 • Programa kayıt olmak için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 YKS’ye girerek ilgili puan türünde puan almanız ve ÖSYM’nin yönettiği tercih sürecinde programı tercih etmeniz ve yerleşmeniz gerekmektedir.
 • ÖSYM tarafından programa yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkını kazanmaktadır. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için 2024 YKS TYT puanınızın hesaplanmış olması, lisans programlarını tercih edebilmek için ise ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
 • ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)

 • Programa kayıt olmak için ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girerek istenilen koşulları sağlamanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://osym.gov.tr 

 

İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt 

 • Yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarından mezun ve/veya bu programlarda halen öğrenim görüyorsanız herhangi bir sınava girmeden ikinci üniversite kapsamında sınavsız kayıt yaptırabilirsiniz.
 • Detaylı bilgi için: https://ankuzef.ankara.edu.tr/ikinciuniversite 

 

Yatay Geçiş ile Kayıt

 • Yatay geçiş ile programa kayıt olmak istiyorsanız Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında istenilen koşulları sağlayarak Akademik Takvimde belirtilen sürelerde sistem üzerinden başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 • Detaylı bilgi için: http://oidb.ankara.edu.tr 
 

Bir akademik yıl içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, öğrenim ve materyal ücretinin yatırılma tarihleri, ders ekleme-bırakma, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri ve sınav tarihleri yer almaktadır. Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıda yer almaktadır.

İşlemler Tarihler
Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihleri 19 Şubat-31 Mayıs 2024
Final Sınavı Tarihleri 01-14 Haziran 2024
Bütünleme Sınav Tarihleri 22 Haziran-02 Temmuz 2024
Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Katkı Payı/ Materyal/ Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri 12-18 Şubat 2024
Danışman Onayı 12-19 Şubat 2024
Birim Başkanı Onayı 20 Şubat 2024
Bölümlerde Öğrencilerle Danışmanların Yüz Yüze Görüşme Tarihleri 21-22 Şubat 2024
Öğrenciler İçin Ders Ekleme Bırakma ve Mazeret Başlama Bitiş Tarihleri 26 Şubat-03 Mart 2024
Danışman Onayı 26 Şubat-04 Mart 2024
Birim Başkanı Onayı 5 Mart 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Ara Sınav Tarihleri 22-28 Nisan 2024
Final Sınavı Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 01-21 Haziran 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Final Sınavı Tarihleri 03-09 Haziran 2024
Bütünleme Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 22 Haziran-03 Temmuz 2024
Üniversite Seçmeli Dersler ile 5(ı) Derslerinin Bütünleme Sınav Tarihleri 24-30 Haziran 2024
Üç Ders Sınav Başvuru Tarihleri 04-05 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Tarihleri 09-14 Temmuz 2024
Üç Ders Sınav Not Giriş Başlama ve Bitiş Tarihleri 09-17 Temmuz 2024
I. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AATA105 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Evet 0 + 0 0 1
ATDİ111 Türk Dili I Evet 0 + 0 0 1
AYBS101 İktisada Giriş Evet 0 + 0 0 5
AYBS103 Temel İşletme Evet 0 + 0 0 5
AYBS105 Matematik 1 Evet 0 + 0 0 5
AYBS107 Bilgi Yönetimi Evet 0 + 0 0 6
AYBS109 Bilişim Teknolojileri Evet 0 + 0 0 5
SECYAB1.YY 1.Yy Yabancı Dil Grubu Hayır 0 + 0 0 2
AYDA111 Temel Yabancı Dil I (Almanca) Hayır 0 + 0 0 2
AYDF111 Temel Yabancı Dil I (Fransızca) Hayır 0 + 0 0 2
AYDİ111 Temel Yabancı Dil I (İngilizce) Hayır 0 + 0 0 2
 
II. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AATA106 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II Evet 0 + 0 0 1
ATDİ112 Türk Dili II Evet 0 + 0 0 1
AYBS102 Bilgisayar Ve Programlamaya Giriş Evet 0 + 0 0 5
AYBS104 Medya, İletişim Ve Teknoloji Evet 0 + 0 0 6
AYBS106 Matematik 2 Evet 0 + 0 0 5
AYBS108 Muhasebe Evet 0 + 0 0 5
AYBS110 Dijital Okuryazarlık Evet 0 + 0 0 5
SECYAB2YY 2. Yy Yabancı Dil Grubu Hayır 0 + 0 0 2
AYDF112 Temel Yabancı Dil II (Fransızca) Hayır 0 + 0 0 2
AYDİ112 Temel Yabancı Dil II (İngilizce) Hayır 0 + 0 0 2
AYDA112 Temel Yabancı Dil II (Almanca) Hayır 0 + 0 0 2
 
III. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AYBS201 İstatistik Evet 0 + 0 0 5
AYBS203 İş Süreçleri Yönetimi Evet 0 + 0 0 4
AYBS205 Algoritmalar Ve Programlama Evet 0 + 0 0 5
AYBS207 Bilgi Toplumu Ve E-Devlet Evet 0 + 0 0 5
AYBS209 Sistem Analizi Ve Tasarımı Evet 0 + 0 0 5
AYBS211 Bilişim Sistemleri Evet 0 + 0 0 6
 
IV. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AYBS202 Sosyal Ağ Analizi Evet 0 + 0 0 5
AYBS204 Web Tasarımı Evet 0 + 0 0 5
AYBS206 İşletme Fonksiyonları Evet 0 + 0 0 5
AYBS208 Veritabanı Yönetim Sistemleri Evet 0 + 0 0 5
AYBS210 Yönetim Ve Organizasyon Evet 0 + 0 0 5
AYBS212 Üretim Yönetimi Evet 0 + 0 0 5
 
V. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AYBS301 Bilgi Mimarisi Evet 0 + 0 0 5
AYBS303 Grafik Tasarım Evet 0 + 0 0 5
AYBS305 Veri Analizi Ve Madenciliği Evet 0 + 0 0 5
AYBS307 Kurumsal Bilgi Sistemleri Evet 0 + 0 0 5
AYBS309 Ağ Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği Evet 0 + 0 0 5
AYBS311 Yöneylem Araştırması Evet 0 + 0 0 5
 
VI. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AYBS302 Örgütsel Davranış Evet 0 + 0 0 5
AYBS304 Karar Destek Sistemleri Evet 0 + 0 0 5
AYBS306 Kullanıcı Deneyimi Ve Tasarım Evet 0 + 0 0 5
AYBS308 Elektronik Ticaret Evet 0 + 0 0 5
AYBS310 Verimlilik, Kalite Ve Marka Yönetimi Evet 0 + 0 0 5
AYBS312 Müşteri İlişkileri Yönetimi Evet 0 + 0 0 5
 
VII. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AYBS401 Dijital Pazarlama Evet 0 + 0 0 6
AYBS403 Kurumsal Risk Yönetimi Evet 0 + 0 0 6
AYBS405 Bilgi Danışmanlığı Evet 0 + 0 0 6
AYBS407 Büyük Veri Ve İş Analitiği Evet 0 + 0 0 6
AYBS409 Girişimcilik Ve İş Kurma Evet 0 + 0 0 6
 
VIII. YARIYIL DERSLERİ
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? T+U Saat U.Kredi AKTS
AYBS402 Yenilik Yönetimi Evet 0 + 0 0 6
AYBS404 Bilişim Hukuku Ve Etik Evet 0 + 0 0 6
AYBS406 Proje Yönetimi Evet 0 + 0 0 6
AYBS408 Yapay Zekâ Uygulamaları Evet 0 + 0 0 6
AYBS410 Veri Yönetimi Ve Görselleştirme Evet 0 + 0 0 6
 • Açıköğretim ve Sınavsız İkinci Üniversite programlarının ders içerikleri, e-öğrenme sistemi üzerinden (uzaktan) yürütülmektedir.
 • Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi (https://obs.ankara.edu.tr)’ne giriş yapıldıktan sonra "ANKUZEF ÖYS'ye Giriş" linkine tıklanarak ANKUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi (https://oys.ankara.edu.tr)'ne geçiş yapabilir ve ders alanlarınıza erişebilirsiniz.
 • Programa ilişkin derslerin materyali elektronik olarak sistemde yer almakta olup ayrıca basılı materyal (kitap, ders notu, vb.) dağıtımı yapılmamaktadır.
 • ÖYS’ye giriş kılavuzu için tıklayınız.
 • Fakültemizde bir akademik yıl içerisinde her yarıyıl için bir Ara Sınav (Vize), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) ve Bütünleme Sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olunan programda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dâhil, başarısız olunan en çok üç ders dışındaki dersleri başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren sınava girme hakkını kazanmış olup son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere mezuniyete üç ders sınavı hakkı tanınmaktadır.
 • Sınavlar; öncelikle her bir coğrafi bölgeden en az 1 il olmak koşulu ile öğrenci sayıları ve ikamet adresleri dikkate alınarak belirlenen Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Almanya (Köln) sınav merkezlerinde Cumartesi ve Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlara seçmiş oldukları sınav merkezlerinde katılmaktadırlar.
 • Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sorular çoktan seçmelidir. Her bir ders için 20 soru sorulmaktadır ve sınav oturum süreleri her bir test için 30 dakika olacak şekilde hesaplanarak uygulanmaktadır.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olabilmek için “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre; programdan mezun olabilmek için programın tüm derslerinin başarıyla tamamlanması, programa ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmelidir. Genel
 • Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)’nın 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olması ve ön lisans için 120 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), lisans için ise 240 AKTS toplamının sağlanması gerekmektedir.
 • Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomaları "Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" tarafından düzenlenmektedir. Bu diploma, diğer ön lisans ve lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlamaktadır.
 • Programa yerleşen adaylar güz ve bahar yarıyılı başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ders seçme işlemlerini yaptıktan sonra belirlenen öğrenim ve materyal ücretlerini ödemektedirler.
 • 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 14.07.2023 tarihli ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Katkı Payı tutarı alınmayacaktır. Ancak bu kararın 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince bu durumda olan öğrenciler 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında; Güz Yarıyılı için 86 TL; Bahar Yarıyılı için 86 TL olmak üzere toplam 172 TL Katkı Payı ödeyeceklerdir.
 • İlgili Cumhurbaşkanı Kararını görmek için tıklayınız.
 • Öğrenim ve Materyal Ücretleri için tıklayınız.

Sizden gelecek podcast ya da videoları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermenizi rica ederiz.

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Çerez Politikası

Web sitemizde zorunlu çerezler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çerezler kullanılmaktadır.