Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Sıkça Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ İŞLERİ

ANKUZEM ile nasıl iletişim kurabilirim?

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenci İşleri Birimi olarak, ihtiyaç duyduğunuz her konuda, sizlere yardımcı olabilmek için buradayız. Bizlere, Forum aracılığıyla ulaşmak isterseniz, istediğiniz her an, teknik konular için Teknik Foruma, öğrenci işleri ile ilgili konular için Öğrenci İşleri Forumuna yazabilirsiniz. Elektronik posta yazmak isterseniz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresini kullanabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde +903126000141 (PBX) numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Nasıl alabilirim?

İhtiyaç duyduğunuzda öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ya da Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat ya da posta yoluyla dilekçe ile başvurarak, öğrenci belgesi alabilirsiniz.

Transkripte ihtiyacım var. Nasıl alabilirim?

Öğrenci durum belgesi (transkript), öğrencilerin öğrenimleri süresince aldıkları dersleri ve bu derslerdeki başarı puanlarını gösteren resmi bir belgedir. Bu belgeye ihtiyaç duyduğunuzda Öğrenci Tanıtım Kartınız ile birlikte öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ya da Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurunuz.

Askerlik Tecil İşlemi nasıl yapılmaktadır?

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanların öğrenci durum belgeleri (EK-C2) Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenerek, ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

Kaydımı dondurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz kayıt dondurma nedenini belgeledikleri dilekçe ile taleplerini bağlı bulundukları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilip, onaylanmasından sonra saklı tutulur. İlgili birim yönetim kurulunca hakları saklı tutulan öğrenciler mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Öğrenciler öğrenim süresi içinde en çok iki yıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilirler.

Yüz yüze etkileşim programına katılım zorunlu mudur?

Programlarımızda, Dönem sonu sınavlarından önce yüz yüze etkileşim uygulamaları yer almaktadır. Bu etkileşimlerin amacı, öğrencilerimizin, öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle, yüz yüze görüşme ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yüz yüze etkileşimler, sadece Ankara ilinde yapılmaktadır. Derslere ve yüz yüze etkileşimlere katılmak zorunlu değildir.

Bir ders için kaç sınav yapılır?

Öğrenciler öğretim yılı boyunca her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınava gireceklerdir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Önlisans Lisans Uzaktan Eğitim Yönetmeliği kapsamında ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mezun durumdaki öğrenciler için üç ders sınavı da yapılmaktadır.

Sınava girerken yanımda hangi belgeleri bulundurmalıyım?

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için Ankara Üniversitesi Öğrenci Tanıtım Kartını (öğrenci kimlik kartı), Sınav giriş belgesini, Özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb). yanlarında bulundurmaları gerekir.

Sınavlar nasıl uygulanacaktır?

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarının ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mezun durumdaki öğrenciler için üç ders sınavı tarihleri ve merkezleri dönemsel olarak belirlenip duyurulacaktır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Sınav Merkezlerinde uygulanan sınavlar sonrasında, soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve diğer tüm belgeler, görevliler tarafından Merkezimize ulaştırılır. Optik cevap formları okutularak her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından verilen doğru cevap anahtarına göre, doğru ve yanlış cevap sayılarının belirlenmesi ve ham puanların oluşturulması işlemi Merkezimiz tarafından yapılır. Ders başarı notunun belirlenmesi ve harf notu değerlendirilmesi, dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yapılarak, OBS de ilan edilir.

Sınav sonuçlarımı nereden öğreneceğim?

Öğrenciler sınav sonuçlarını obs.ankara.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçlarıma nasıl itiraz edebilirim?

Sınav sonuçları ilan edildikten sonra maddi hata dışında öğrencilerin aldıkları puanlar değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının oibs.ankara.edu.tr adresinde ilanından itibaren 7 işgünü içinde öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, yazılı olarak başvurabilirler. Müdürlük, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü nün teknik görüşünü de alarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlerse gerekli düzeltmeleri yapar. Maddi hata incelemesinin sonucu ilgili öğrenciye en geç 30 iş günü içinde duyurulur.

Bir ders için alınan ders başarı notu nasıl hesaplanır?

Ders başarı notu ara sınav ile yarıyıl/yıl sonu puanlarının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ders başarı notu, İlitam Programı için ara sınav puanının %30’u, yarıyıl/yıl sonu sınavının ise %70’i alınarak hesaplanır. Ders başarı notu, Ön lisans Programları için arasınavın e-sınav olması nedeniyle, ara sınav puanının %20’si, yarıyıl/yıl sonu sınavının ise %80’ni alınarak hesaplanır.

Staj işlemleri nasıl yürütülür ve staj süresi ne kadardır?

Öğrencilerimizin staj ile ilgili tüm işlemleri, öğrencisi olduğunuz Meslek Yüksekokulu tarafından program veya staj koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Beypazarı MYO programlarımızda staj isteğe bağlı olup, diğer ön lisans programlarımızda zorunludur. ADUZEP staj süresi, 1.yıl sonunda 10 iş günü , 2.yıl sonunda 20 iş günü olmak üzere toplam 30 gündür. BİPRO Bölümünde 1.sınıfın sonunda 30 işgünü staj uygulaması vardır. TDS Programında ise, staj süresi 1.yıl sonunda 30 iş günü, 2.yıl sonunda 30 iş günü olmak üzere toplam 60 gündür.

Hangi koşullarda Diploma almaya hak kazanırım?

Ankara Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, kayıtlı olduğu programın tüm derslerini, (varsa) staj /uygulama /bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması en az 2.00 öğrenciler mezun edilerek, kendilerine öğrencisi oldukları programın diploması verilir. Diplomalar imza karşılığında, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

Mezuniyet tarihi neye göre belirlenir?

Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin öğrenimini tamamlamak üzere en son girdiği, final veya bütünleme sınav tarihidir. Bu sınav döneminde, öğrencinin stajı devam ediyorsa, mezuniyet tarihi, stajın son günüdür.

Kaydımı sildirmek istiyorum. Hangi yolu izlemem gerekir?

İlişik kesmek isteyen öğrenciler, isteklerini açıkça belirten, imzalı ve tarihli dilekçe ile öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulu"na bizzat başvurmak zorundadırlar. Posta yolu ile yapılacak ilişik kesme talepleri dikkate alınmaz. İlişik kesme işleminden geri dönülmesi mümkün olmadığından bu konuda başvuru yapmadan önce kararınızın kesin olup olmadığından emin olunuz.

Mezun durumda olup stajını yapmamış öğrenciler öğrenim ücreti ve ders materyal ücreti öderler mi?

Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden öğrenim ücreti ve ders materyal ücreti alınmaz.
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.