Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Yaz Okulu

Yaz dönemi eğitimi-öğretimi öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında almalarına olanak sağlar. 

Yaz dönemi eğitimi-öğretimi size ayrıca üst yarıyıldan ders alarak kısa sürede okulunuzu bitirme olanağı sağlayabilir.

 

Yaz dönemi eğitim-öğretimine kim karar verir?

Yaz dönemi eğitim; öğrencilerin talepleri de göz önünde tutularak fakülte/yüksekokul kurulu kararı, Senatonun ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla açılır.

Yaz döneminin süresi ne kadardır?

Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi otuzbeş işgününden az olmaz. Bu süreye yaz dönemi ara sınavları dahildir; yaz dönemi sonu sınavları ise dahil değildir.

Yaz dönemine hangi programlar başvuruda bulunabilir?

Yaz dönemi  eğitim-öğretimi Ön Lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz ile yarıyıllık İLİTAM programına kayıt yaptıran öğrencilerimiz için geçerlidir. Yıllık İLİTAM programına kayıtlı öğrencilerimiz yaz dönemi eğitim-öğretimden yararlanamazlar.

Ders alma koşulları nelerdir?

Yaz döneminde bir öğrenci Ön Lisans ve lisansta 12 kredilik ders alabilir. Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri; üst yarıyıla ait dersleri, ön koşul olan dersleri ya da önkoşulunu başarmış olduğu dersleri; Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 20. Maddesi uyarınca tekrarlaması gereken dersleri alabilirler. Genel akademik başarı not ortalaması 1.80’nin altında olup ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler yaz döneminde daha önce almadıkları  dersleri alamazlar. Güz ya da bahar yarıyılı sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz döneminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Yaz döneminde açılacak derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalı yapılır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri yaz dönemi dersleri başlamadan önce ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca belirlenen tarihler içinde fakülte/yüksekokul müdürlüklerine yapılır.

Açılacak dersleri kim belirler?

Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, dersleri veren fakülte/yüksekokul tarafından Mart ayı sonuna kadar belirlenir. Yaz dönemi eğitim programı, bu bilgiler esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul kararı ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Ders açılması için gerekli öğrenci sayısı kaçtır?

Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı Ön Lisans ve lisans programlarında 10’dan az olamaz.

Öğrencilerin devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci yaz dönem sonu sınavına giremez.

Yaz dönemindeki sınavlar nasıl yapılır?

Yaz dönemi eğitim-öğretim sınavlarının yapılması ve sonuçların ilan edilmesi öğrencisi olduğunuz fakülte/yüksekokul tarafından yapılır. Yaz döneminde açılan derslerin yaz dönem sonu sınavına yaz dönemine kayıtlı öğrenciler girebilir. Ara sınavına veya yaz dönemi sonu sınavına fakülte/yüksekokul tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine dekanlık/yüksekokulun önerisi ve Rektörlük onayı ile öğrencinin yaz dönemi kaydı iptal edilebilir. Yaz döneminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir. Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

Başka üniversitelerin yaz dönemi eğitimine başvuruda bulunulabilir mi? Alınan notlar aktarılabilir mi?

Üniversitenin diğer fakülte/yüksekokul veya yurt içindeki  diğer yükseköğretim kurumlarında yaz eğitimine başvuruda bulunulabilir. Ancak öğrencisi olduğunuz fakülte/yüksekokulunun buna izin vermesi gerekir. Üniversitenin diğer fakülte/yüksekokul veya yurt içindeki  diğer yükseköğretim kurumlarında yaz eğitimi yapan öğrencinin notlarının aktarılması fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yaz dönemi eğitimi nasıl yapılır?

Eğitimin 3 haftası internet üzerinden, 1 haftası Ankara’da yüz yüze oturumlar halinde yapılmaktadır. Bir hafta yüz yüze yapılan oturumlara katılmak zorunludur.

Konaklama konusunda yurtlardan yararlanılabilir mi?

Yaz dönemi eğitimlerine katılmak isteyen öğrencilerimiz Uzaktan Eğitim Merkezine bir dilekçeyle başvuruda bulunarak Üniversitemizin yurtlarından ücretini ödemek kaydıyla yararlanmaktadırlar.

 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.