Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Öğrenci Seçimi ve Ücret

Ön Lisans Programları
Lisans Tamamlama Programı
Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Ön Lisans Programlarına ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilerin yerleştirilmesinde YGS puanı ve Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulaması ilkeleri esas alınır.

Ön Lisans Programlarına ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilerin yerleştirilmesinde YGS puanı ve Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulaması ilkeleri esas alınır. Özel koşullar her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Tablo 3A’da (226. Madde) açıklanmaktadır.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (250 TL) öderler. 

Detaylı Bilgi

İlahiyat Lisans Tamamlama Programına, Türkiye’deki herhangi bir ilahiyat ön lisans programından mezun olanlarla, bir ilahiyat lisans programının ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Ön lisans Diplomasını almış olanlardan, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlar başvurabilirler. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı Başvuru Kılavuzunu öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web sayfasında bulabilirler. Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için öğrenim ücreti (513,50TL) ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (350 TL) öderler.

Öğrencilerin yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından, ön lisans mezuniyet başarı puanı ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS-SÖZ) puanlarına dayalı olarak hesaplanan yerleştirme puanı ile yapılır. İLİTAM programına, 300 yurtiçi, 100 yurtdışı kontenjanından olmak üzere toplam 400 öğrenci kabul edilmektedir.

Detaylı Bilgi

İnsan İlişkileri Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı: ALES Sözel puan türünde en az 55, Lisans Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2 olması başvuru şartı olup yabancı dil şartı ise bulunmamaktadır. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün http://sosbilens.ankara.edu.tr/ adresinde ilan edilmektedir.

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı: Eşit Ağırlık türünde ALES puanının 55, lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereken programda yabancı dil koşulu aranmamakta. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün http://sagbilens.ankara.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programı: Eşit Ağırlık türünde ALES puanının 55, lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereken programda yabancı dil koşulu aranmamaktadır. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün http://sagbilens.ankara.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

Gazetecilik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Lisans Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 2 olması gerekmektedir. ALES ve yabancı dil şartı bulunmamaktadır. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün http://sosbilens.ankara.edu.tr/ adresinde ilan edilmektedir.

Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Programın eğitim süresi en az 3 yarıyıldır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde 10 ders ve dönem projesi olmak üzere minimum 90 AKTS'nin tamamlanması gerekmektedir. Bu 10 dersten 5 tanesi zorunlu, diğer 5 tanesi ise seçmeli dersler arasından seçilerek program tamamlanabilir. Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise diğer bir seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte öğrencilerin 10 AKTS’lik dönem projesi kapsamında bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur. Program başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/ adresinde ilan edilmektedir.

Detaylı Bilgi

 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.