Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

Vizyon

Çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreçlerini destekleyerek bilginin paylaşılmasına katkı sağlamak, bireylere eğitim için fırsat eşitliği sunmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik yaklaşım ve çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olmak

 

Misyon

Kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; uzaktan öğretim teknolojilerini etkili ve sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kullanan, e-öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş mezunlar vermek.

 • Öğrenenlerin eğitimsel ve teknik sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri elektronik öğrenme ortamları sunmak,
 • Akademik çalışmalarını yürütebilmesi ve bilgi paylaşabilmesi için, üretkenliği ve teknolojik anlamda yenilikçi düşünceyi destekleyen öğretim ortamları oluşturmak ve bunu sürekli kılacak hayat boyu öğrenme ve e-Öğrenme kültürünü yerleştirmek,
 • Öğrenenlerin, araştırma süreçlerini, bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran teknolojik ortamları oluşturmak ve 7/24 erişilebilir kılmak,
 • Öğrenme ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 • Sürece ilişkin araştırmalar ve öğrenme analitikleri yardımı ile sürekli güncellenen bir yapı oluşturmak ve sürdürmek.

 

Temel Değerler

 • Akademik ve bilimsel özgürlük
 • Etik değerlere bağlılık
 • Eşitlik
 • Ayrımcılık yapmamak
 • Çeşitlilik
 • Katılımcılık
 • İşbirliği
 • Hesap verebilirlik
 • Şeffaflık
 • Öğrenci merkezlilik

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.