Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Görev Paylaşımı

Ankara Üniversitesi’ne bağlı bütün ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları, genel olarak iki ana birimin işbirliği-görev paylaşımı temelinde yapılandırılmıştır. Buna göre, Ankara Üniversitesi’ne bağlı uzaktan eğitim yapan fakültelerin dekanlıkları, yüksekokul, devlet konservatuvarı, meslek yüksekokulları müdürlükleri yani İlgili Birim Yönetimleri bağlı olduğunuz uzaktan eğitim programının idari ve akademik yönetimini üstlenen birimi; Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ise farklı düzeylerindeki tüm uzaktan eğitim programlarının teknik ve idari açıdan bir bütün olarak e-öğrenim modelinin gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlü olan birimi tanımlamaktadır.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.