Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Çalışma Kaynakları

e-Öğrenme sürecinde gerçekten öğrenmek isteyenler için çok zengin kaynak çeşitleri sunulmaktadır.

Öğretim Elemanı Tarafından Sağlanan/Yönetilen Öğrenme Olanakları

 • e-Kitap/Fasikül/Yazılı Materyal: Mevcut ders notlarının elektronik biçimde sunulmuş şeklidir. 
 • Sanal Sınıf: Öğrencilerin dersi elektronik ortamda dinlemelerine olanak sağlayan, eğitmen tarafından yönetilen görüntülü ve sesli anlatım sürecine verilen addır.
 • Ders videoları: Eğitmenlerin öğretim materyallerini kullanarak derslerini anlatırken çekilmiş video kayıtlarıdır.
 • Çokluortam Uygulamaları: Ders notlarının hem seslendirilmiş hem de animasyonlarla zenginleştirilmiş biçimde sunulmuş biçimidir.
 • Yüz yüze dersler: Eğitmen ve öğrencilerin eş-zamanlı olarak aynı mekanda geleneksel olarak katıldığı derslerdir. Her dönem bir defa gerçekleşir.
 • Sohbet:  Aynı anda ve yazılı metine dayalı olarak gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve tartışma sürecidir.
 • Forum:  Farklı zamanlarda ve yazılı metine dayalı olarak gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve tartışma sürecidir. Her ders için oluşturulan özel forumlarda genel bilgiler aktarılır ve tartışmaya dayalı olarak öğrenmek amacıyla oluşturulur. Bunun dışında, genel amaçlı kullanılmak üzere “Öğrenci İşleri Forumu” ve “Teknik Destek Forumu” olmak üzere iki ayrı forum öğrencilere idari ve teknik konularda destek olmak amacıyla kurulmuştur.
 • Blog: Kişilerin bireysel olarak görsel-işitsel paylaşımlarda bulunmalarına ve diğer kişilerin bu paylaşımlara yorum yapmalarına olanak sağlayan, günlük olarak da bilinen, haber ve bilgi paylaşım ortamıdır
 • Wiki: Herkesin katkıda bulunarak işbirliğine dayalı olarak belli bir konuda içerik oluşturabildiği bir ortamdır.
  Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Tarafından Sağlanan/Yönetilen Öğrenme Olanakları
  Ankara Üniversitesi’nin elektronik ortamda sunduğu çok zengin bilgi kaynakları vardır. Bu kaynaklara dünya üzerindeki farklı veritabanları aracılığı ile elektronik ortamda erişilebilmekte, böylece kitap, dergi ve makale gibi farklı biçimlerde her uzmanlık alanı için çok zengin bir bilgi ağına ulaşılabilmektedir.

Ankara Üniversitesi Kütüphanesi Tarafından Sağlanan/Yönetilen Öğrenme Olanakları

Ankara Üniversitesi’nin elektronik ortamda sunduğu çok zengin bilgi kaynakları vardır. Bu kaynaklara dünya üzerindeki farklı veritabanları aracılığı ile elektronik ortamda erişilebilmekte, böylece kitap, dergi ve makale gibi farklı biçimlerde her uzmanlık alanı için çok zengin bir bilgi ağına ulaşılabilmektedir

Ankara Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı web sayfasına bakınız.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.