Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

 

Öğretim Teknolojileri

e-Öğrenme sürecinde tüm öğretim süreçleri ve materyalleri bir öğretim yönetim sistemi dahilinde bulunur. ANKUZEF, Öğretim Yönetim Sistemi olarak “Moodle” adı verilen açık kaynak kodlu yazılımı kullanmaktadır. 

Bu sistemi hem öğretim elemanları hem de öğrenciler bilgi paylaşımı ve iletişim kurmak amacıyla kullanmaktadırlar. Sistem, derslere ait tüm öğretim materyalleri, duyurular, ders izlenceleri, ödevler, ödevlerden alınan notlar ve genel başarıya ilişkin raporlar gibi pek çok işlevi içinde barındırmaktadır. Bu sistem dahilinde ticari bir yazılım olan "Adobe Connect" sanal sınıf uygulamaları ile dersler işlenmektedir. Öğrencilerin bu dersleri takip etmesi beklenmekle birlikte, katılamayanlar için derslerin video kayıtları sisteme konulmaktadır. Ayrıca öğretim içerikleri, e-kitap, ders sunusu, fasikül, ders videosu, sanal sınıf kayıtları, çokluortam uygulamaları gibi farklı biçimlerde sunulmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra öğrencilerden ders içeriklerinde gerekli olduğu sürece sohbet odaları, forum ortamları, blog ve wiki gibi uygulamalar aracılığı ile öğretim elemanları, diğer öğrenciler ve içerik ile etkileşim içinde olması beklenmektedir. Bu uygulamaları kullanmak için bir bilgisayar ve internet bağlantısı yeterlidir.

 

 

 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.