Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

e-Öğrenme Nedir?

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, farklı beklentileri karşılamak amacıyla tüm yetişkinlere hayatları boyunca e-öğrenme olanağı sunmaktadır. e-Öğrenme modelinin çeşitli üstünlükleri yanında tercih edilirken göz önüne alınması gereken özellikleri bulunmaktadır. e-Öğrenme yönteminin özellikleri içinde şu nitelikleri önem taşımaktadır:

Toplumsal yararı açısından

• Örgün eğitime katılamayan dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sunar.
• Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek masraflara yol açmadığı için çoğunlukla ekonomiktir.
• Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırır.
• Bir işte çalışmak zorunda olanların eğitim faaliyetlerine devam etmesini sağlar. 
• Evlilik, çocuk sahibi olma veya başka nedenlerle eğitimine ara veren kişilere, kaldığı yerden devam etme şansı tanır.

Öğrenme modeli açısından

• Öğretim sürecinde yeni bir yaklaşımdır.
• Bireyin kendi hızında öğrenme olanağı sunar ancak öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu almasını gerektirir.
• Günümüzde giderek önem kazanan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirir; güncel teknolojilerle öğrenme fırsatı sunar.
• Öğretim ortamı ve içeriğe 7 gün 24 saat erişim olanağı verir.
• Sosyal öğrenme ve işbirliğine dayalı etkinlikleri destekler.
• Öğretim elemanlarıyla etkileşimli bir öğrenme süreci yaşatır; Yüz yüze ortamlarda söz isteyerek soru sormaktan ya da görüş belirtmekten kaçınan bireylere, kendilerini ifade edebilecekleri etkileşim seçenekleri sunar.

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.