Özet bilgi

Açıköğretim Programları

Açıköğretim programları nelerdir?

2021-2022 Öğretim Yılı itibariyle Fakültemizde uygulanan açıköğretim programları şu şekildedir: - Elektronik Ticaret ve Yönetimi - Yönetim Bilişim Sistemleri

Oluşturan: NÖ
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:56:00


Açıköğretim ile uzaktan öğretimin farkı nedir?

Uzaktan öğretimde etkinlikler, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş ya da farklı zamanlı olarak yürütülmektedir. Öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşimine dayalı öğretim yöntemi kullanılmaktadır. Açıköğretim de ise programlardaki derslerin materyalleri öğrencilere elektronik ve/veya basılı olarak iletilmektedir. Bu materyallere dayalı olarak sınavlar gerçekleştirilmektedir. Öğretim elemanları ile öğrencilerin arasında doğrudan bir etkileşim söz konusu değildir.

Oluşturan: Doç. Dr. Nevzat Özel
Son Güncelleme: 20-08-2021 09:31:00


Programlar arası geçiş mümkün müdür?

Aynı anda örgün iki lisans veya örgün iki ön lisans programına kayıt yapılamamaktadır. Bir örgün lisans, bir örgün ön lisans programına kayıt yaptırmak mümkündür. Uzaktan öğretim programına kayıtlı bir öğrenci, farklı bir örgün lisans veya ön lisans programına da kayıt yaptırabilir.

Oluşturan: Doç. Dr. Nevzat Özel
Son Güncelleme: 20-08-2021 09:44:00


YKS sonucu ile hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

YKS sonucu ile Fakültemiz uzaktan öğretim, önlisans ve lisans programları ile açıköğretim lisans programlarımıza kayıt yaptırabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:26:00


Programların kontenjan bilgilerine nasıl ulaşılır?

Fakültemiz programlarının kontenjanlarına ÖSYM'nin web sayfasında yer alan 2021 yılı programlar ve kontenjanlar kılavuzundan ulaşılabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:28:00


Açıköğretim, uzaktan öğretim ve ikinci üniversite programlarının öğrenim ve materyal ücretleri ne kadardır?

https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:02:00


YKS ile fakültenize hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

Fakültemize kayıt yaptıracak olan öğrenciler ankuzef.ankara.edu.tr sayfasından kayıt tarihleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca, öidb.ankara.edu.tr adresinde yer alan akademik takvimden de kayıt tarihlerine ilişkin bilgi alabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:37:00


YKS kazandıktan sonra kayıt işlemleri ne şekilde yapılmaktadır?

YKS ile Fakültemiz Önlisans ve Lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adaylarımız kayıt işlemleri e-devlet, öğrenci bilgi sistemi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak yaptırabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:44:00


Önlisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında fakültede yürütülen lisans programlarına kayıt yaptırabilir mi?

Önlisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler sadece önlisans programını tercih edebilirler. Fakültemizde önlisans açık öğretim programı bulunmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:59:00


Üst dönemden ders alabilmek mümkün müdür?

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinde kapsamında gerekli AKTS yeterliliğinde üst dönemden ders alınabilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:38:00


Derslere ait materyallere erişebilmek için ayrıca bir ücret ödemek gerekiyor mu?

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında ayrı ayrı materyal ücreti ödemektedirler. Bu ödemeler dışında ayrıca bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:44:00


Materyal ve Öğrenci ücreti programlara göre farklılık göstermekte midir?

Materyal ücreti programların özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Materyal ücretlerini https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:04:00


Materyal ücreti hangi tarihler arasında yatırılmalıdır?

Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders seçme tarihlerinde materyal ücreti ilgili bankaya öğrenci numarası ile yatırılmaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:46:00


Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin yapılabilmesi için ek bir süre var mıdır?

Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Öğrenim ve materyal ücretleri ödemeleri için ek bir süre verilmemektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:47:00


Öğrenim ve Materyal Ücretleri zamanında yapılmaması durumunda ne olur?

Öğrenim ve Materyal Ücretleri yapılmaması durumunda kayıt yapılan dönem içerisinde pasif öğrenci olunur.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:46:00


Öğrenim ve materyal ücretleri toplu olarak yapılabilmekte midir?

Öğrenim ve materyal ücretleri güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yatırılmaktadır. Toplu olarak yatırılamamaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:47:00


Dersler hangi tarihte başlamaktadır?

Ders başlama-bitiş tarihleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web adresinde (oidb.ankara.edu.tr) yayınlanan akademik takvimde yer almaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:49:00


Sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Fakültemizde bir öğretim yılındaki her yarıyıl için bir ara sınav bir final ve bir de bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar çevrimiçi (online), final ve bütünleme sınavları yüz yüze sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:56:00


Sınav takvimine nasıl ulaşılabilir?

Sınav takvimi üniversitemiz akademik takvimi baz alınarak, ÖSYM sınavları da dikkate alınarak belirlenir ve ankuzef.ankara.edu.tr ve oys.ankara.edu.tr adreslerinde duyurulur.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:42:00


Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler sınavlara nasıl katılmaktadır?

Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler ara sınavlara ceza infaz kurumlarından online olarak katılabilmekteler. Final ve bütünleme sınavları için ise bağlı bulunduğu sınav merkezine kolluk kuvvetleri eşliğinde gelmeleri gerekir. Sınav öncesinde Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine sınav salonu ayarlaması için bilgi verilmesi gerekmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:07:00


Zorunlu Staj uygulaması var mıdır?

Fakültemiz bazı bölümlerinde zorunlu Staj uygulaması vardır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:12:00


Zorunlu Staj uygulamasını hangi şehirde yapabilirim?

Zorunlu Staj uygulamasını istediğiniz şehirde yapabilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:11:00


Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerin derslere katılımı nasıl olmaktadır?

Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler derslere oys.ankara.edu.tr adresinden katılabilmektedirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:21:00


Açıköğretim Programlarında okuyan öğrencilerin askere gitmesi okumasına engel teşkil eder mi?

Fakültemizde Açıköğretim Programlarında öğrenim gören öğrenciler askerde oldukları dönemde de öğrrenimlereine devam edebilirler.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:46:00


Mezuniyet için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim programlarında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve en az 2.0 genel akademik başarı ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:47:00


Diploma eki nasıl alınmaktadır?

Kayıt oldukları programları başarı ile tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:49:00


Açıköğretim programları için diplomalarda hangi ibare yer almaktadır?

Açıköğretim programlarından mezun olacak öğrencilerin diplomalarında "açıköğretim" ibaresi yer alacaktır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:54:00


Diplomanın kaybolması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Diplomanın kaybolması durumunda bir dilekçe ve Üniversite Senatosunun belirlediği ücreti ödeyerek Fakültemize başvuru yapabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:50:00


E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılır mı?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılmazlar.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 03:07:00


web sitenizde yer alan eğitim ve materyal ücretleri sadece uzaktan öğretim programları için görünüyor. Açıköğretim programları için materyal ücret bilgisi paylaşabilir misiniz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: saime yılmaz
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:55:00


Açık öğretim sosyal hizmet varmı Uzaktan eğitim de sınavlar öğrencinin ikamet ettiği ilde belirlenen merkezlerde mi giriliyor yoksa Ankara ya gelmek mi grekiyor

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Fatma Esen
Son Güncelleme: 12-08-2021 11:45:00


önlisans sosyal güvenlik bölümü hakkında bilgi almak istiyorum yardımıc olur musun tercih yapabılıyor muyuz

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: hanifesöğüt
Son Güncelleme: 13-08-2021 12:50:00


Lisans mezunu olup ikinci üniversite kapsamındaki programlardan birine kayıt yapıldığı takdirde Atatürk İlke ve İnklapları I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerinden muafiyet hakkı bulunuyor mu ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Orhan Pamuk
Son Güncelleme: 27-09-2021 01:50:00


Site üzerinden başvuru yapıp ödemeyi tamamladıktan sonra kayıt işlemimiz kesin olarak tamamlanıyor mu? Başka yapmamız gereken birşey var mı?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: İrem
Son Güncelleme: 14-10-2021 12:35:00


vize sonuclari ne zaman açıklanacak ve sinav geçmeye etki oranı nedir? Geçme notu nedir?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: GÜLER ESKİMEZ
Son Güncelleme: 05-12-2021 04:42:00


Merhaba. Şehit çocuğu olduğumu ispatlayan belgeleri ve muafiyet talep ettiğimi belirten dilekçeyi 2021-2022 Güz döneminde üniversitenize göndermiştim. Bahar dönemi için bu evrakları tekrar mı göndermem gerekiyor? Şu anda ders kayıt ekranında yine ödeme yapmam isteniyor.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Murat Bozkurt
Son Güncelleme: 07-02-2022 05:53:00


Merhaba ben %62 bedensel ortopedik engelliyim.üniversitenizde açıköğretim veya uzaktan öğretim bölümlerinden birini okumak istiyorum istanbulda yaşıyorum sınavlara nasıl girebilirim?Sınavlar Ankarada mi yapılıyor?Burada da yani istanbulda da girebilir miyim?bir de ücret konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Merve
Son Güncelleme: 10-03-2022 12:36:00


merhaba ankara açık öğretim fakültesi 2022 2023 akademik yılında yeni programlar açılacakmı ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: can
Son Güncelleme: 20-04-2022 11:05:00


Şu an örgün üzeri 2.sınıf arap dili ve edebiyatı yabancı uyruklu lisans öğrencisiyim. 2023 yılı açıköğretim bölümlerinizden Arap dili ve edebiyatını okumak istiyorum. Başvuru tarihleri ne zaman ve yabancı uyruklu öğrenciler için başvuru şartarı-talimatları nelerdir?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Mustafa Ahmed Khazaal
Son Güncelleme: 19-06-2022 11:36:00


merhabalar ben %62 bedensel engelliyim.2.üniversite olarak üniversitenizde aöf veya uzaktan eğitimle okumak istiyorum.uzaktan eğitim örgün okumama engel olur mu?yani örgün kazandığımda uzaktan eğitimi bırakmam gerekir mi ? yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: MERVE
Son Güncelleme: 26-06-2022 03:21:00


ücret muafiyeti

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: can bükülmezoğlu
Son Güncelleme: 28-06-2022 11:18:00


İkinci Üniversite

Programlar arası geçiş mümkün müdür?

Aynı anda örgün iki lisans veya örgün iki ön lisans programına kayıt yapılamamaktadır. Bir örgün lisans, bir örgün ön lisans programına kayıt yaptırmak mümkündür. Uzaktan öğretim programına kayıtlı bir öğrenci, farklı bir örgün lisans veya ön lisans programına da kayıt yaptırabilir.

Oluşturan: Doç. Dr. Nevzat Özel
Son Güncelleme: 20-08-2021 09:44:00


Açıköğretim, uzaktan öğretim ve ikinci üniversite programlarının öğrenim ve materyal ücretleri ne kadardır?

https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:02:00


Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde aynı anda iki programa kayıt yaptırılabilir mi?

Fakültemizde aynı anda iki programa kayıt yapılamamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:50:00


İkinci üniversite kapsamında kayıt nasıl yapılmaktadır?

İkinci üniversite kapsamında açıköğretim programlarımıza herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumu Lisans programından mezun/öğrenci olan adaylar başvuru yapabilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 06-08-2021 11:12:00


Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir mi?

Fakültemize sadece Lisans mezunu öğrenciler açıköğretim programlarımıza ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 06-08-2021 11:11:00


Önlisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında fakültede yürütülen lisans programlarına kayıt yaptırabilir mi?

Önlisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler sadece önlisans programını tercih edebilirler. Fakültemizde önlisans açık öğretim programı bulunmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:59:00


Başka bir üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilir mi?

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri aynı program olmaması şartı ile ikinci üniversite kapsamında Fakültemize kayıt yaptırabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:11:00


İkinci üniversite programlarına kayıtlar ne zaman yapılacaktır?

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler 13 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında basvuru.ankara.edu.tr adresinden başvurularını yapabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:01:00


Derslere ait materyallere erişebilmek için ayrıca bir ücret ödemek gerekiyor mu?

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında ayrı ayrı materyal ücreti ödemektedirler. Bu ödemeler dışında ayrıca bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:44:00


Materyal ve Öğrenci ücreti programlara göre farklılık göstermekte midir?

Materyal ücreti programların özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Materyal ücretlerini https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:04:00


Materyal ücreti hangi tarihler arasında yatırılmalıdır?

Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders seçme tarihlerinde materyal ücreti ilgili bankaya öğrenci numarası ile yatırılmaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:46:00


Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin yapılabilmesi için ek bir süre var mıdır?

Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Öğrenim ve materyal ücretleri ödemeleri için ek bir süre verilmemektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:47:00


Öğrenim ve Materyal Ücretleri zamanında yapılmaması durumunda ne olur?

Öğrenim ve Materyal Ücretleri yapılmaması durumunda kayıt yapılan dönem içerisinde pasif öğrenci olunur.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:46:00


Öğrenim ve materyal ücretleri toplu olarak yapılabilmekte midir?

Öğrenim ve materyal ücretleri güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yatırılmaktadır. Toplu olarak yatırılamamaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:47:00


Dersler hangi tarihte başlamaktadır?

Ders başlama-bitiş tarihleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web adresinde (oidb.ankara.edu.tr) yayınlanan akademik takvimde yer almaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:49:00


Sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Fakültemizde bir öğretim yılındaki her yarıyıl için bir ara sınav bir final ve bir de bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar çevrimiçi (online), final ve bütünleme sınavları yüz yüze sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:56:00


Sınav takvimine nasıl ulaşılabilir?

Sınav takvimi üniversitemiz akademik takvimi baz alınarak, ÖSYM sınavları da dikkate alınarak belirlenir ve ankuzef.ankara.edu.tr ve oys.ankara.edu.tr adreslerinde duyurulur.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:42:00


Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler sınavlara nasıl katılmaktadır?

Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler ara sınavlara ceza infaz kurumlarından online olarak katılabilmekteler. Final ve bütünleme sınavları için ise bağlı bulunduğu sınav merkezine kolluk kuvvetleri eşliğinde gelmeleri gerekir. Sınav öncesinde Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine sınav salonu ayarlaması için bilgi verilmesi gerekmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:07:00


Zorunlu Staj uygulaması var mıdır?

Fakültemiz bazı bölümlerinde zorunlu Staj uygulaması vardır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:12:00


Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerin derslere katılımı nasıl olmaktadır?

Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler derslere oys.ankara.edu.tr adresinden katılabilmektedirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:21:00


İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere Askerlik Durum Belgesi veriliyor mu?

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere kayıtlı olduğu Üniversite tarafından Askerlik Durum Belgesi verilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:43:00


Mezuniyet için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim programlarında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve en az 2.0 genel akademik başarı ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:47:00


Diploma eki nasıl alınmaktadır?

Kayıt oldukları programları başarı ile tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:49:00


Diplomanın kaybolması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Diplomanın kaybolması durumunda bir dilekçe ve Üniversite Senatosunun belirlediği ücreti ödeyerek Fakültemize başvuru yapabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:50:00


İkinci Üniversite kapsamında hangi programlara kayıt yaptırılabilir?

Oluşturan: Mustafa Abdüssamet Balaman
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:30:00


İkinci Üniversite olarak Radyo Televizyon ve Sinema okumak istiyorum uzaktan, bunun kayıt tarihi tam olarak ne zaman? Ösym tercihiyle bir alakası var mı?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Emre İlik
Son Güncelleme: 05-08-2021 08:16:00


İkinci Üniversite kapsamında hangi bölümlere kayıt yaptırılabilir?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Mustafa Abdüssamet Balaman
Son Güncelleme: 06-08-2021 05:04:00


İkinci üniversite kayıt takvimi ve ikinci üniversite bölümleri hakkında bilgi almak istiyorum.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: KÜBRA
Son Güncelleme: 08-08-2021 11:40:00


ikinci üniversitede hangi bölümleri okuyabiliyoruz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Rahmiye eraslan
Son Güncelleme: 16-08-2021 02:23:00


önlisans mezunuyum 2. üniversite kapsamında ankuzefe kayıt olmak istiyorum kayıtlar ne zaman başlayacak?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: sıla
Son Güncelleme: 26-08-2021 03:35:00


merhaba. üniversitenizde sınavsız ikinci üniversite proğramı mevcut mu? eğer var ise ne zaman ve hangi proğramlara kayıt yapabiliriz.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: tuğba
Son Güncelleme: 31-08-2021 03:06:00


Başka bir üniversitede uzaktan eğitim bilgisayar programcılığı okurken üniversitenizin açıktan adalet bölümüne kayıt olabilir miyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Fatih İnci
Son Güncelleme: 04-09-2021 09:18:00


ikinci üniversite kapsamında kayıt olduğumuzda daha önce almış ve başarılı olduğumuz zorunlu ortak derslerden muaf oluyormuz.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: deniz KUTUNMANGİL
Son Güncelleme: 13-09-2021 03:37:00


merhaba ben örgün lisans 2. sınıf öğrencisiyim . bu sene tyt ile yani sınavla açıköğretim önlisans bölümüne yerleştim . benim tyt ile açıköğretime kayıt yaptırmamda bir sıkıntı olur mu . tyt ile yerleşmemden ötürü lisans bölümünün kaydı silinir veya donar mı

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: mehtap
Son Güncelleme: 14-09-2021 06:51:00


Yabancı dil zorunlu mu yada muaf mı

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Neşe AYDIN
Son Güncelleme: 17-09-2021 03:25:00


İkinci Üniversite kaydı yaptıranlar öğrenci kimliği alacaklar mı?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Sezai Tırtar
Son Güncelleme: 18-09-2021 07:54:00


Engellilerden materyal ücreti alınıyor mu?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: NİLAY
Son Güncelleme: 28-09-2021 06:50:00


ikinci üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci okulun sosyal aktivitelerinden faydalanabiliyor mu? okulun sosyal tesislerinden, vb

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: VOLKAN ÇARŞAK
Son Güncelleme: 07-10-2021 02:24:00


Merhaba iyi günler ikinci üniversite kapsamındaki derslere devam zorunluluğu var mı birde her ilde sınav merkezi var mı ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Öznur Korkmaz
Son Güncelleme: 07-10-2021 07:38:00


Şehit/gazi yakınları materyal ücretinden muaf mıdır, bunun için gerekli başvuru nasıl yapılır?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Özlem Süzen
Son Güncelleme: 08-10-2021 08:26:00


Kayit esnasinda "Yükseköğretim bilgisini seçmek istiyorum." kismi hata veriyor, ilerleyemiyorum

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Atilla YARDIMCI
Son Güncelleme: 25-10-2021 10:59:00


5 Kasım 2021 Tarihine başvurusu uzatılan İkinci Üniversite için online kayıt işlemlerimi başlattım. Fakat 2.adımdaki "Yüksek öğretim bilgisini seçmek istiyorum" butonunu tıklamama rağmen, "mezun olunan/öğrenim görülen yükseköğretim programı" seçinizde kalıyor seçim aktif olmuyor. İletişim numarasından teknik desteği arıyorum ,telefonu açan olmuyor. Desteğinize sunar,iyi çalışmalar dilerim.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Jülide
Son Güncelleme: 01-11-2021 01:10:00


Kayit esnasinda Yükseköğretim bilgisini seçmek istiyorum. kimi hata veriyor ilerleyemiyorum = Yükseköğretim bilgisi alınamadı!

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: yağmur
Son Güncelleme: 03-11-2021 12:30:00


Sınavlar için öğrenci kimlik kartı verilecek mi yoksa nüfus kağıdımızla mı final sınavlarına gireceğiz? Öğrenci kimlik kartı veriliyorsa nasıl alıyoruz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: bülent üçüncü
Son Güncelleme: 11-11-2021 02:34:00


2. üniversite açık öğretim olarak mı geçmektedir? 2. üniversite geçme notu nedir? ve 4 yanlış bir doğruyu götürür mü? 2. üniversite de ders muafiyeti varmıdır? Bilgilendirebilirseniz çok memnun olurum ilginize şimdi den teşekkürler.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: KEMAL
Son Güncelleme: 06-02-2022 10:57:00


Merhaba ben %62 bedensel ortopedik engelliyim.üniversitenizde açıköğretim veya uzaktan öğretim bölümlerinden birini okumak istiyorum istanbulda yaşıyorum sınavlara nasıl girebilirim?Sınavlar Ankarada mi yapılıyor?Burada da yani istanbulda da girebilir miyim?bir de ücret konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Merve
Son Güncelleme: 10-03-2022 12:36:00


merhaba ankara açık öğretim fakültesi 2022 2023 akademik yılında yeni programlar açılacakmı ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: can
Son Güncelleme: 20-04-2022 11:05:00


Engellilerden materyal ücreti alınıyor mu?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Yaşar
Son Güncelleme: 06-06-2022 06:36:00


Uzaktan Öğretim Programları

Programlar arası geçiş mümkün müdür?

Aynı anda örgün iki lisans veya örgün iki ön lisans programına kayıt yapılamamaktadır. Bir örgün lisans, bir örgün ön lisans programına kayıt yaptırmak mümkündür. Uzaktan öğretim programına kayıtlı bir öğrenci, farklı bir örgün lisans veya ön lisans programına da kayıt yaptırabilir.

Oluşturan: Doç. Dr. Nevzat Özel
Son Güncelleme: 20-08-2021 09:44:00


YKS sonucu ile hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

YKS sonucu ile Fakültemiz uzaktan öğretim, önlisans ve lisans programları ile açıköğretim lisans programlarımıza kayıt yaptırabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:26:00


Programların kontenjan bilgilerine nasıl ulaşılır?

Fakültemiz programlarının kontenjanlarına ÖSYM'nin web sayfasında yer alan 2021 yılı programlar ve kontenjanlar kılavuzundan ulaşılabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:28:00


Açıköğretim, uzaktan öğretim ve ikinci üniversite programlarının öğrenim ve materyal ücretleri ne kadardır?

https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:02:00


YKS ile fakültenize hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

Fakültemize kayıt yaptıracak olan öğrenciler ankuzef.ankara.edu.tr sayfasından kayıt tarihleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca, öidb.ankara.edu.tr adresinde yer alan akademik takvimden de kayıt tarihlerine ilişkin bilgi alabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:37:00


YKS kazandıktan sonra kayıt işlemleri ne şekilde yapılmaktadır?

YKS ile Fakültemiz Önlisans ve Lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adaylarımız kayıt işlemleri e-devlet, öğrenci bilgi sistemi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak yaptırabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:44:00


Derslere ait materyallere erişebilmek için ayrıca bir ücret ödemek gerekiyor mu?

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında ayrı ayrı materyal ücreti ödemektedirler. Bu ödemeler dışında ayrıca bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:44:00


Materyal ve Öğrenci ücreti programlara göre farklılık göstermekte midir?

Materyal ücreti programların özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Materyal ücretlerini https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:04:00


Materyal ücreti hangi tarihler arasında yatırılmalıdır?

Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders seçme tarihlerinde materyal ücreti ilgili bankaya öğrenci numarası ile yatırılmaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:46:00


Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin yapılabilmesi için ek bir süre var mıdır?

Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Öğrenim ve materyal ücretleri ödemeleri için ek bir süre verilmemektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:47:00


Öğrenim ve Materyal Ücretleri zamanında yapılmaması durumunda ne olur?

Öğrenim ve Materyal Ücretleri yapılmaması durumunda kayıt yapılan dönem içerisinde pasif öğrenci olunur.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:46:00


Dersler hangi tarihte başlamaktadır?

Ders başlama-bitiş tarihleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web adresinde (oidb.ankara.edu.tr) yayınlanan akademik takvimde yer almaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:49:00


Derslerde devam zorunluluğu var mıdır?

Uzaktan öğretim programlarında derslerde devam zorunluluğu bulunmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:51:00


Programlarda yüz yüze ders uygulaması var mıdır?

Fakültemiz bünyesindeki uygulamalı dersleri olan programlarda %30'u geçmemek üzere yüz yüze ders uygulaması vardır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:52:00


Dersleri takip etmek için belli bir ders programı var mıdır?

Dersleri takip etmek için hem Öğrenci Bilgi Sisteminde hem de ankuzef.ankara.edu.tr adresinde ders programları yer almaktadır. Dersleri canlı olarak takip edemeyen öğrenciler kayıtlardan daha sonra izleyebilmektedirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:54:00


Sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Fakültemizde bir öğretim yılındaki her yarıyıl için bir ara sınav bir final ve bir de bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar çevrimiçi (online), final ve bütünleme sınavları yüz yüze sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:56:00


Sınav takvimine nasıl ulaşılabilir?

Sınav takvimi üniversitemiz akademik takvimi baz alınarak, ÖSYM sınavları da dikkate alınarak belirlenir ve ankuzef.ankara.edu.tr ve oys.ankara.edu.tr adreslerinde duyurulur.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:42:00


Mazeret sınavı var mıdır?

Uzaktan öğretim programlarında yönetmelik gereği mazeret sınavı bulunmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:03:00


Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler sınavlara nasıl katılmaktadır?

Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler ara sınavlara ceza infaz kurumlarından online olarak katılabilmekteler. Final ve bütünleme sınavları için ise bağlı bulunduğu sınav merkezine kolluk kuvvetleri eşliğinde gelmeleri gerekir. Sınav öncesinde Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine sınav salonu ayarlaması için bilgi verilmesi gerekmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:07:00


Zorunlu Staj uygulaması var mıdır?

Fakültemiz bazı bölümlerinde zorunlu Staj uygulaması vardır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:12:00


Zorunlu Staj uygulamasını hangi şehirde yapabilirim?

Zorunlu Staj uygulamasını istediğiniz şehirde yapabilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:11:00


Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerin derslere katılımı nasıl olmaktadır?

Tutuklu ya da hükümlü öğrenciler derslere oys.ankara.edu.tr adresinden katılabilmektedirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:21:00


Mezuniyet için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim programlarında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve en az 2.0 genel akademik başarı ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:47:00


Diploma eki nasıl alınmaktadır?

Kayıt oldukları programları başarı ile tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:49:00


Diplomanın kaybolması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Diplomanın kaybolması durumunda bir dilekçe ve Üniversite Senatosunun belirlediği ücreti ödeyerek Fakültemize başvuru yapabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:50:00


Yabancı Dil Programlarında hazırlık sınıfı var mıdır?

Rus Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Programlarında hazırlık sınıfı vardır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:50:00


Arap Dili ve Edebiyatı Programının öğretim dili nedir?

Arap Dili ve Edebiyatı Programında öğretim dili Türkçe'dir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:53:00


Rus Dili ve Edebiyatı programının öğretim dili nedir?

Rus Dili ve Edebiyatı programında hazırlık sınıfı vardır. Programın öğretim dili Rusça'dır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:54:00


Sinoloji Programının öğretim dili nedir?

Sinoloji Programının hazırlık sınıfı yoktur. Öğretim dili Türkçe'dir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:55:00


İngiliz Dili ve Edebiyatı Programının öğretim dili nedir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programında hazırlık sınıfı vardır. Öğretim dili İngilizce'dir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:56:00


Uzaktan Öğretim Programlarında Çift Anadal/Yandal yapma imkanı var mıdır?

Mevzuat gereği uzaktan öğretim programlarında çift anadal/yandal yapılamamaktadır.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:06:00


Uzaktan Öğretim Programlarında bir yarıyılda kaç AKTS kredilik ders alınmalıdır?

Uzaktan Eğitim Programlarında bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders alınması gereklidir.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:11:00


Uzaktan Öğretim Programlarında mazeret sınav hakkı var mıdır?

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre uzaktan eğitim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:17:00


Ders başarı notu en az kaç puandır?

Ders başarı notu en az 60 olan öğrenci başarılı sayılır?

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:20:00


Onur Belgesi verilmekte midir?

Kayıtlı olduğu programın bir (1) yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu dersleri başarı ile tamamlayan, disiplin cezası almayan yarıyıl akademik başarı not ortalaması 4 üzerinden 3,00- 3,49 olan öğrenciler yarıyıl Onur Öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:24:00


Uzaktan Öğretim Programlarında kayıt dondurulabilir mi?

Öğrenciler öğrenimleri süresince Senato tarafından belirlenen "Haklı ve Geçerli Nedenler" çerçevesinde en çok iki (2) yıl veya dört (4) yarıyıl kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:27:00


Kayıt dondurulan süreler toplam öğrenim süresine dahil midir?

Kayıt dondurulan süreler toplam öğrenim süresine dahil değildir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:29:00


Uzaktan öğretim programlarında özel öğrenci olarak ders alınabilir mi?

Uzaktan öğretim programlarında özel öğrenci olarak ders alınamaz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:32:00


Uzaktan öğretim programlarında isteğe bağlı hazırlık sınıfı var mıdır?

Uzaktan öğretim programlarında isteğe bağlı hazırlık sınıfı vardır. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ankara.edu.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:35:00


Hazırlık sınıfını başında yapılan yeterlilik sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıfa başlanabilir mi?

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık atlama sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıftan başlanabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:38:00


Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Fakültemizin ankuzef@ankara.edu.tr e-posta adresine dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza iletilecektir.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:39:00


Uzaktan Öğretim Programlarında dersler hangi sistem üzerinden verilmektedir?

Uzaktan Öğretim Programlarında dersler ANKUZEF: Öğrenme Yönetim Sistemi (oys.ankara.edu.tr) den verilmektedir.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:56:00


Uzaktan eğitim programlarında öğrenci iken formasyon eğitimi alınabilir mi?

Formasyon eğitimi Fakültemiz tarafından verilmemektedir. Konu hakkında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığından bilgi alabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 03:05:00


E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılır mı?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılmazlar.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 03:07:00


uzaktan eğitim programında final sınavları hangi günler yapılıyor?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: şeyda eriş
Son Güncelleme: 04-08-2021 05:21:00


Uzakdan eğitim alanında aynı dersler için muafiyet var mıdır?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Ayhan duykulu
Son Güncelleme: 10-08-2021 05:52:00


Açık öğretim sosyal hizmet varmı Uzaktan eğitim de sınavlar öğrencinin ikamet ettiği ilde belirlenen merkezlerde mi giriliyor yoksa Ankara ya gelmek mi grekiyor

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Fatma Esen
Son Güncelleme: 12-08-2021 11:45:00


Uzaktan eğitim harçları ne kadar acaba

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: filiz ipek
Son Güncelleme: 14-08-2021 03:33:00


rus dili ve edebiyatı bölümü için ydt de rusçayı mı seçmeliyiz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: yasemin
Son Güncelleme: 14-08-2021 08:50:00


rus dili ve edebiyatı dersi için ydt ye hangi dilden girmeliyiz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: yasemin
Son Güncelleme: 14-08-2021 08:52:00


Uzaktan eğitime katılan bir öğrencinin diplomasında da uzaktan eğitim mi yazacak?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Sema
Son Güncelleme: 17-08-2021 09:41:00


Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin kep töreni oluyor mu?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Kübra Çetin
Son Güncelleme: 18-08-2021 11:06:00


Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: filiz
Son Güncelleme: 26-08-2021 08:07:00


Uzaktan eğitim ile ilgili bölümler lütfen

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: filiz
Son Güncelleme: 26-08-2021 08:09:00


Yökdil sınav sonucu hazırlık atlama için kullanılabilir mi?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: FATİH BAYIR
Son Güncelleme: 31-08-2021 06:07:00


FİNAL SINAVLARININ YAPILDIĞI SINAV MERKEZLERİ HANGİ İLLERDİR?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: KADER AKBULUT
Son Güncelleme: 03-09-2021 12:43:00


Öğrenci kimlik kartı başvurusunu nerden yapabilirim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Sibel
Son Güncelleme: 10-09-2021 05:58:00


Ankara Üniversitesi Bologna Bilgi Sisteminde: Ana Sayfa/Lisans/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)/Önceki Öğrenmenin Tanınması başlığının altında 'Ankara Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, AÜ'de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir' şekline açıklama mevcuttur. Bu açıklamaya binaen önceki üniversitemden (mezun olduğum) aldığım dersleri saydırmak istiyorum. Ders saydırma işlemini nasıl yapabiliriz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: İsra Ç
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:57:00


Merhabalar. Sınavlar için ankara'ya gelmemiz gerekli mi? Herhangi bir sınav merkezinde bütün sınavlara girebiliyor muyuz? büte kaldığımızda belirlenen sınav merkzlerinde mi, ankara'da fakultede mi sınava girmemiz gerekiyor? teşekkür ederim

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: emel KOYUNCU
Son Güncelleme: 21-09-2021 08:38:00


Ders kitaplarının pdf ne nasil ulaşabilirim

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Rabia Demir
Son Güncelleme: 22-09-2021 05:03:00


Yeğenim İstanbul'da özel bir üniversitede İng. Dili ve Ed. bölümünde hazırlık okudu ama ailevi problem yüzünden Ankaraya taşınmak zorunda kaldı. İstanbul'da yurt çıkmadığı için kayıt yaptırmıştı ama orda devam edemeyecek. Uzaktan Eğitim programındaki İng. Dili ve Ed. bölümüne başvurabilir mi? Kayıt yaptırma hakkı var mı?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: nermin bolat
Son Güncelleme: 29-09-2021 09:00:00


Halen Ankara Üniversitesi öğrencisi olup (örgün eğitim programlarından birine kayıtlı) aynı zamanda uzaktan eğitim programına yeni kayıt olanlar Türkçe, Tarih gibi YÖK ortak derslerini yeniden alması gerekiyor mu yoksa bu dersler saydırılabilir mi?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Emre Öner Tartan
Son Güncelleme: 30-09-2021 11:05:00


Merhaba, ben bu yıl Dikey Geçiş Sınavı ile örgün eğitim olarak İşletme bölümüne yerleştim. Yatay Geçiş ile üniversitenize geçiş yapmak istiyorum. Bunun hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Yatay geçiş yapabilmek için ne yapmam gerekiyor?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Bahri
Son Güncelleme: 04-10-2021 02:12:00


öğrenciler sınavlara nerde girecek finallere hangi illerde

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: MUSA POLAT
Son Güncelleme: 12-10-2021 07:07:00


Kaydını sildiren öğrenci tekrardan aynı bölüme kayıt olunca kaldığı yerden devam edebilir mi ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Yunus TOKAT
Son Güncelleme: 15-10-2021 01:44:00


Ankuzef uzaktan öğretim coğrafya öğrencisi biri aynı anda yks ile Ankara Üniversitesi örgün bir programa yerleşebilir mi? aynı anda iki bölümü de okuyabilir mi? Örgün ve uzaktan aynı anda okunabiliyor mu aynı üniversitede?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Meryem Arslan
Son Güncelleme: 17-10-2021 09:47:00


Merhaba Ben Uz.Eğ.Fak Sanat Tarihi 1.sınıf öğrencisiyim Ders notlarına ulaşamıyorum. Sisteme yüklenmedi gözüküyor, ya ben beceremiyorum ya da gerçekten yüklenmemiş. Bana kimse yardımcı olmuyor. Danışmam hocam Tolga bey bana şu mesajı attı "Merhabalar, Konuyla ilgili olarak ANKUZEF destek birimine başvurmanız gerekmektedir. https://ankuzef.ankara.edu.tr/destek/ Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir akademik yıl diliyorum." Kime başvurmam lazım bir türlü çözemedim. En azından bir kitap ismi önerin onu satın alayım okuyayım. Materyal ücreti 827 tl ödedim, siz mi dağıtacaksınız bu materyalleri. yakında sınavlar başlayacak Selamlar

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: kEMAL TEPE
Son Güncelleme: 11-11-2021 06:54:00


ilitamda ilk yılım 5.dönem öğrencisiyim. ara sınav tarihlerine ulaşamıyorum öğrenebilirmiyim.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: FATMA YILMAZ
Son Güncelleme: 12-11-2021 08:04:00


bana başka bir kız arkadaşın kampüs kartı geldi kampüs kartı bizzat gidip ankuzem personeline teslim ettim kartım hakkında bilgi istedim baya zaman geçmesine rağmen beni kimse aramadı ve kampüs kartımıda göndermedi kendi hataları olmasına rağmen neden halen kartım gelmedi bilmiyorum şuan kartım nerde ya da kimde hiç bir fikrim yok kampüs kartımın bana gönderilmesini istiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Zehra üner
Son Güncelleme: 03-12-2021 03:43:00


4 Yıllık Uzaktan Eğitim Programlarında Lisans Bitirme Tezi var mıdır?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Fatih
Son Güncelleme: 05-12-2021 08:16:00


Merkezi yerleştirme puanım ile yatay geçiş yapabilir miyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Rumeysa Biçen
Son Güncelleme: 11-12-2021 10:01:00


merhaba ben ercıyes unı gazetecilik bolumu (uÖ) 2.sınıf ogrencısıyım yatay gecıs yapmak ıstıyorum bılgı alabılır mıyım tel 0533 631 7484 İlkay Dişçeken ilkaykara2000@hotmail.com.tr tesekkurler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: ilkay dişçeken
Son Güncelleme: 04-01-2022 06:39:00


Bahar dönemi tezsiz yüksek lisans programı sağlık yönetimi bölümü başvuru kayıtları açıldı mı? Hangi tarihler arası başvurumu yapabilirim.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Gülendam
Son Güncelleme: 09-01-2022 02:00:00


Fakülteniz bünyesindeki tüm programlara yatay geçiş yapılabildiğini ancak uzaktan eğitim programındaki öğrencilerin sadece uzaktan eğitim programlarına yatay geçiş yapabileceğini belirtmişsiniz. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yatay geçiş yapmak istiyorum fakat bu programın sizin fakülteniz haricinde başka hiçbir yerde uzaktan eğitimi yok. Bu durumda yatay geçişi nasıl yapabiliriz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Onur Karlık
Son Güncelleme: 11-01-2022 02:43:00


İngiliz dili ve edebiyatı programı için yapılan hazırlık sınavı yüz yüze mi ve final sınavlarına türkiye dışında hangi ülkelerde girebiliriz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Dilara Gül Arslantaş
Son Güncelleme: 23-01-2022 05:24:00


Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim fakültesinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okuyorum. 2 sınıf öğrencisiyim, ders başarımıza göre (belli bir ortalama üstünde isek mesela 3.59/4) ödenen materyaller ücreti geri alma şansımız var mı

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Melisa
Son Güncelleme: 26-01-2022 07:55:00


İkinci dönem yapabilir miyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: ABDELAZIZ MAÏNA HANIYA
Son Güncelleme: 07-02-2022 10:02:00


Bu programa Dikey Geçı̇ş Sınavı (DGS) ile kayıt yaptırabiliyoz mu ve yapıliyorsa kacıncı sınıftan başlatıyorsunuz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: TURGUT TÜRKKANI
Son Güncelleme: 21-02-2022 03:46:00


önlisans ilahiyat mezunuyum ankara üniversitesi arap dili edebiyatı fakültesine DGS ile geçiş yapmak istiyorum.ancak prosodür nasıl işliyor bilmiyorum. detaylı şekilde anlatacak var mı? arkadaşlar cevap bekliyorum şuan dgs çalışıyorum cevap veren olursa yeni bir yol haritası çizeceğim ona göre .

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: mehmet
Son Güncelleme: 23-02-2022 06:20:00


Merhaba ben %62 bedensel ortopedik engelliyim.üniversitenizde açıköğretim veya uzaktan öğretim bölümlerinden birini okumak istiyorum istanbulda yaşıyorum sınavlara nasıl girebilirim?Sınavlar Ankarada mi yapılıyor?Burada da yani istanbulda da girebilir miyim?bir de ücret konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Merve
Son Güncelleme: 10-03-2022 12:36:00


Uzaktan öğretim bölümlerine dgs ile geçiş yapabilir miyiz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Bahar Güngördü
Son Güncelleme: 03-04-2022 02:54:00


Dicle üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisiyim yatay geçişle Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne geçebilir miyim. Yada 2022-2023 eğitim döneminde ilahiyat Önlisanstan DGS ile Uzaktan Eğitim Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne geçiş yapabilir miyim.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: BAHATTİN
Son Güncelleme: 23-05-2022 03:50:00


Üniversitenizde uzaktan öğretim ile Adalet bölümüne başvurdum ilk yıl sınavlara girdim daha sonraki yıl da ise kayıt yaptırmadım ücreti ödemedim bir sonraki sene tekrar başvuru yaptım şuan azami sınav durumu 6 ve benimki de 6 olarak görünüyor ama benim hala 1. sınıf 1. dönem ve 2. sınıf 1. dönem ve alttan derslerim var. kayıt yaptırmadığım dönem sayılmış onu saydırmamak için ne yapmalıyım ? veya ben artık okulu bitirmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Oğuz Yozgatlı
Son Güncelleme: 28-05-2022 08:23:00


Arap dili ve edebiyatı ders programını görebilme imkanım var mı

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Fatmanur
Son Güncelleme: 01-06-2022 07:37:00


2022 YATAY GEÇİŞ TARİHLERİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: halil
Son Güncelleme: 11-06-2022 09:40:00


ücret muafiyeti

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: can bükülmezoğlu
Son Güncelleme: 28-06-2022 11:22:00


Öğrenme Yönetim Sistemleri

Uzaktan Öğretim Programlarında dersler hangi sistem üzerinden verilmektedir?

Uzaktan Öğretim Programlarında dersler ANKUZEF: Öğrenme Yönetim Sistemi (oys.ankara.edu.tr) den verilmektedir.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:56:00


Merhaba, E-sınav sistemine OBS ve OYS'de kullandığım şifremle ulaşamıyorum. Telefonla destek almak istediğimde de kimseye ulaşamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Mustafa Sert
Son Güncelleme: 14-04-2022 12:40:00


Kayıt İşlemleri

YKS sonucu ile hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

YKS sonucu ile Fakültemiz uzaktan öğretim, önlisans ve lisans programları ile açıköğretim lisans programlarımıza kayıt yaptırabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:26:00


Programların kontenjan bilgilerine nasıl ulaşılır?

Fakültemiz programlarının kontenjanlarına ÖSYM'nin web sayfasında yer alan 2021 yılı programlar ve kontenjanlar kılavuzundan ulaşılabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:28:00


Açıköğretim, uzaktan öğretim ve ikinci üniversite programlarının öğrenim ve materyal ücretleri ne kadardır?

https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:02:00


YKS ile fakültenize hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

Fakültemize kayıt yaptıracak olan öğrenciler ankuzef.ankara.edu.tr sayfasından kayıt tarihleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca, öidb.ankara.edu.tr adresinde yer alan akademik takvimden de kayıt tarihlerine ilişkin bilgi alabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:37:00


YKS kazandıktan sonra kayıt işlemleri ne şekilde yapılmaktadır?

YKS ile Fakültemiz Önlisans ve Lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adaylarımız kayıt işlemleri e-devlet, öğrenci bilgi sistemi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan başvurarak yaptırabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:44:00


E-devlet üzerinden kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra başka bir işleme gerek var mıdır?

E-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olur. Kayıt işleminin ardından öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi yapılırken öğrenim ve materyal ücretleri ödenmelidir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:39:00


Kayıt evrakları hangi tarihe kadar fakülteye gönderilmelidir?

E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. E-devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerin ise akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde evraklarını fakülteye ulaştırmaları gerekmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:41:00


Kayıt evrakları Fakülteye nasıl ulaştırılır?

Kayıt evrakları Fakülteye elden teslim edilebilir veya posta/kargo yoluyla ulaştırılabilir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:52:00


Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bilgilerimin doğruluğunu nasıl kontrol edebilirim?

Öğrenciler, özlük bilgilerine ve dersleri ile ilgili bilgilere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabilmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:43:00


Kayıtlar için belirlen tarihler arasında kayıt yapılmazsa ne olur?

Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yapılmadığı takdirde kayıt işlemleri tamamlanmamış ve geçersiz olur.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:45:00


YKS'yi kazanan ancak öğrenim gördüğü liseden girdiği sınav sonuçları belli olmadığı için henüz mezun olamayan öğrenci ne yapmalıdır?

Liseden henüz mezun olmayan ancak fakültemiz bünyesinde yer alan herhangi bir programa YKS ile yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini geçici olarak yaptırabilirler. Daha sonra mezuniyet belgesini ibraz eden öğrencilerin kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Mezuniyet durum belgesi göndermeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:46:00


Fakültemiz öğrencileri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından verilen burs, kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilir mi?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine kredi, burs ve yurt imkanı sağlanamamaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü web sayfasından takip edebilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:54:00


Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde aynı anda iki programa kayıt yaptırılabilir mi?

Fakültemizde aynı anda iki programa kayıt yapılamamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 01:50:00


İkinci üniversite kapsamında kayıt nasıl yapılmaktadır?

İkinci üniversite kapsamında açıköğretim programlarımıza herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumu Lisans programından mezun/öğrenci olan adaylar başvuru yapabilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 06-08-2021 11:12:00


Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir mi?

Fakültemize sadece Lisans mezunu öğrenciler açıköğretim programlarımıza ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 06-08-2021 11:11:00


Başka bir üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilir mi?

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri aynı program olmaması şartı ile ikinci üniversite kapsamında Fakültemize kayıt yaptırabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:11:00


İkinci üniversite programlarına kayıtlar ne zaman yapılacaktır?

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler 13 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında basvuru.ankara.edu.tr adresinden başvurularını yapabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:01:00


Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültenize öğrenci alınıyor mu?

Fakültemizin 2020-2021 Öğretim yılında öğrenci almaya başlaması nedeniyle en erken 2022-2023 öğretim yılında öğrenci kabul edilebilecektir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:15:00


Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) ders seçimlerini yapıp kayıtlı oldukları programa ait öğrenim ve materyal ücretini yatırabilirler.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:32:00


Ders seçimi nasıl yapılmaktadır?

Ders seçimlerimi Üniversitemiz akademik Takviminde belirtilen ders seçme aralığında OBS (Kampüs Bilgi Sistemi)den yapılmaktadır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:53:00


Seçilen derslerin onaylanıp onaylanmadığı nereden kontrol edilmektedir?

Öğrenci Bilgi sisteminde ders seçimi yapıldıktan sonra dersler danışman onayına gönderilmektedir. Danışman onayı alanından gerekli kontrol yapılabilmektedir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 09:20:00


Seçilen derslerin sistemde görünmemesi durumunda ne yapılmalıdır?

Öğrenci bilgi sisteminde yer alan yardım masası veya ankuzef@ankara.edu.tr e-posta adresine konu ile ilgili ileti gönderebilirsiniz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:35:00


Kayıt yenileme işleminin zamanında yapılamamsı durumunda ne olur?

Kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılamaması durumunda yine akademik takvimde yer alan ekle bırak haftasında yapılabilmektedir

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:37:00


Öğrenci kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanabilir mi?

Ders kayıt işlemi yapılmadığı yarıyılda öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanması mümkün değildir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:39:00


Ders kaydı yapmayan bir öğrenci tekrar aktif öğrenci olmak için ne yapmalıdır?

Pasif durumda bulunan öğrenci ilk kayıt yenileyeceği yarı yılda ders kaydını yapıp öğrenim ve materyal ücretini yatırdığı takdirde tekrar aktif duruma geçebilmektedir

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:41:00


Derslere ait materyallere erişebilmek için ayrıca bir ücret ödemek gerekiyor mu?

Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında ayrı ayrı materyal ücreti ödemektedirler. Bu ödemeler dışında ayrıca bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:44:00


Materyal ve Öğrenci ücreti programlara göre farklılık göstermekte midir?

Materyal ücreti programların özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Materyal ücretlerini https://ankuzef.ankara.edu.tr/ogrenciisleri/ogrenim-ve-materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 14-09-2021 11:04:00


Materyal ücreti hangi tarihler arasında yatırılmalıdır?

Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders seçme tarihlerinde materyal ücreti ilgili bankaya öğrenci numarası ile yatırılmaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:46:00


Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin yapılabilmesi için ek bir süre var mıdır?

Öğrenim ve materyal ücretleri ödemelerinin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Öğrenim ve materyal ücretleri ödemeleri için ek bir süre verilmemektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:47:00


Öğrenim ve Materyal Ücretleri zamanında yapılmaması durumunda ne olur?

Öğrenim ve Materyal Ücretleri yapılmaması durumunda kayıt yapılan dönem içerisinde pasif öğrenci olunur.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:46:00


Öğrenim ve materyal ücretleri toplu olarak yapılabilmekte midir?

Öğrenim ve materyal ücretleri güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yatırılmaktadır. Toplu olarak yatırılamamaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:47:00


OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifresi nasıl alınır?

OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifresi kayıt yapıldıktan mail adresinize gönderilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:50:00


OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifresi unutulunca ne yapılmalıdır?

OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifrenizi unuttuğunuz şifremi unuttum butonunu tıklamanız durumunda yeni şifreniz mail adresinize gelmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:52:00


Engelli ve Gazi yakınları öğrenim ve materyal ücretlerini ne şekilde ödemektedirler?

Engelli ve Gazi yakınları Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine karşı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında indirimden yararlanabilmektedirler. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Katkı birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:28:00


Öğrenci kimlik nasıl temin edilmektedir?

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sitemi (OBS)nden kimlik başvurusu yapıldıktan sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından basılan öğrenci kimlikleri Fakültemize geldikten sonra kargo ile öğrencilerin adreslerine gönderilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:54:00


Fakülteden belge talebinde bulunulabilir mi?

Fakültemize kayıtlı öğrenciler belge talebinde bulunulabilirler talep edilen belgeler uygun görülmesi halinde sistemde kayıtlı eposta adresine yada kargo ile öğrencilerin adreslerine gönderilir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:35:00


Kayıt silme için ne yapılmalıdır?

İlişki kesmek isteyen öğrencilerimiz Fakültemiz öğrenci işleri birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:39:00


Diplomanın kaybolması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Diplomanın kaybolması durumunda bir dilekçe ve Üniversite Senatosunun belirlediği ücreti ödeyerek Fakültemize başvuru yapabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:50:00


Uzaktan Öğretim Programlarında kayıt dondurulabilir mi?

Öğrenciler öğrenimleri süresince Senato tarafından belirlenen "Haklı ve Geçerli Nedenler" çerçevesinde en çok iki (2) yıl veya dört (4) yarıyıl kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:27:00


Kayıt dondurulan süreler toplam öğrenim süresine dahil midir?

Kayıt dondurulan süreler toplam öğrenim süresine dahil değildir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:29:00


Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Fakültemizin ankuzef@ankara.edu.tr e-posta adresine dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza iletilecektir.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:39:00


Kaç dersten başarısız olunması durumunda öğrenim ve materyal ücretleri farklılık gösterir mi?

Kaç dersten başarısız olursa olsun ilgili yarıyıl için belirlenen öğrenim ve materyal ücreti alınır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:54:00


E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılır mı?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılmazlar.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 03:07:00


Sosyal Hizmet Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı için başvuru tarihleri ve nasıl başvuru yapacağımı öğrenebilir miyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: hatice baltacı
Son Güncelleme: 24-08-2021 11:07:00


Başka bir üniversitede uzaktan eğitim bilgisayar programcılığı okurken üniversitenizin açıktan adalet bölümüne kayıt olabilir miyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Fatih İnci
Son Güncelleme: 04-09-2021 09:18:00


Merhaba, ben bu yıl Dikey Geçiş Sınavı ile örgün eğitim olarak İşletme bölümüne yerleştim. Yatay Geçiş ile üniversitenize geçiş yapmak istiyorum. Bunun hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Yatay geçiş yapabilmek için ne yapmam gerekiyor?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Bahri
Son Güncelleme: 04-10-2021 02:12:00


Kaydını sildiren öğrenci tekrardan aynı bölüme kayıt olunca kaldığı yerden devam edebilir mi ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Yunus TOKAT
Son Güncelleme: 15-10-2021 01:44:00


Ankuzef uzaktan öğretim coğrafya öğrencisi biri aynı anda yks ile Ankara Üniversitesi örgün bir programa yerleşebilir mi? aynı anda iki bölümü de okuyabilir mi? Örgün ve uzaktan aynı anda okunabiliyor mu aynı üniversitede?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Meryem Arslan
Son Güncelleme: 17-10-2021 09:47:00


Açıköğretim bölümüne kayıt yaptırırken online kredi kartıyla harcımı yatırmıştım. Kayıt yenilemede de kredi kartıyla harç yatırma imkanımız var mıdır?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Adnan GÖZELLER
Son Güncelleme: 07-02-2022 11:58:00


Sınavlar

Sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Fakültemizde bir öğretim yılındaki her yarıyıl için bir ara sınav bir final ve bir de bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar çevrimiçi (online), final ve bütünleme sınavları yüz yüze sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:56:00


Sınav takvimine nasıl ulaşılabilir?

Sınav takvimi üniversitemiz akademik takvimi baz alınarak, ÖSYM sınavları da dikkate alınarak belirlenir ve ankuzef.ankara.edu.tr ve oys.ankara.edu.tr adreslerinde duyurulur.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:42:00


Öğrenciler hangi durumlarda sınavlara giremezler?

Öğrenciler sınavlara girerken sınav giriş belgesi ile onaylı kimlik belgesi ( TC Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava giremezler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:23:00


Engelli öğrenciler için sınavlar ne şekilde uygulanmaktadır?

Engelli öğrencilerin oys.ankara.edu.tr adresindeki engel durum formunu doldurarak engel durumunu belirten raporu eklemeleri gerekmektedir. Engelli öğrencilere engel durumuna göre talepleri doğrultusunda sınavlarda süre uzatımı, yüz yüze sınavlarda ayrı salon, okuyucu, kodlayıcı desteği verilmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:26:00


Uzaktan öğretim programlarında sınavlar hangi günlerde yapılmaktadır?

Sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılmaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:15:00


Uzaktan Öğretim Programlarında mazeret sınav hakkı var mıdır?

Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre uzaktan eğitim programlarında sınavlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:17:00


Derslerden başarılı olma ölçütü nedir?

Öğrenci, bir yarıyılda C3 ve üstünde harf notu alınan derslerden başarılı; F1, F2, F3 harf notu alınan derslerden ise başarısız sayılır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:19:00


Ders başarı notu en az kaç puandır?

Ders başarı notu en az 60 olan öğrenci başarılı sayılır?

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:20:00


Hazırlık sınıfını başında yapılan yeterlilik sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıfa başlanabilir mi?

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık atlama sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıftan başlanabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:38:00


Yabancı dil yeterlilik sınav Sonucumu hazırlık atlamada kullanabilir miyim?

Hazırlık atlama için sadece Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık atlama sınavı geçerlidir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:42:00


Açık öğretim sosyal hizmet varmı Uzaktan eğitim de sınavlar öğrencinin ikamet ettiği ilde belirlenen merkezlerde mi giriliyor yoksa Ankara ya gelmek mi grekiyor

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Fatma Esen
Son Güncelleme: 12-08-2021 11:45:00


Yurtdışında sınav merkezleri bulunmakta mıdır?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Irmak
Son Güncelleme: 05-10-2021 10:28:00


BÜTÜNLEMEYE KALAN ÖĞRENCİNİN PUANI NASIL HESAPLANIR.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: HAKAN SAVAŞ
Son Güncelleme: 26-01-2022 02:01:00


Merhaba ben %62 bedensel ortopedik engelliyim.üniversitenizde açıköğretim veya uzaktan öğretim bölümlerinden birini okumak istiyorum istanbulda yaşıyorum sınavlara nasıl girebilirim?Sınavlar Ankarada mi yapılıyor?Burada da yani istanbulda da girebilir miyim?bir de ücret konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Merve
Son Güncelleme: 10-03-2022 12:36:00


merhaba vize ve finallerin başarı yüzdesi ( % ) nedir ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: onur
Son Güncelleme: 18-03-2022 09:37:00


Öğrenci İşleri

Programlar arası geçiş mümkün müdür?

Aynı anda örgün iki lisans veya örgün iki ön lisans programına kayıt yapılamamaktadır. Bir örgün lisans, bir örgün ön lisans programına kayıt yaptırmak mümkündür. Uzaktan öğretim programına kayıtlı bir öğrenci, farklı bir örgün lisans veya ön lisans programına da kayıt yaptırabilir.

Oluşturan: Doç. Dr. Nevzat Özel
Son Güncelleme: 20-08-2021 09:44:00


Ders seçimi nasıl yapılmaktadır?

Ders seçimlerimi Üniversitemiz akademik Takviminde belirtilen ders seçme aralığında OBS (Kampüs Bilgi Sistemi)den yapılmaktadır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:53:00


Öğrenci kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanabilir mi?

Ders kayıt işlemi yapılmadığı yarıyılda öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanması mümkün değildir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:39:00


Dersler hangi tarihte başlamaktadır?

Ders başlama-bitiş tarihleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web adresinde (oidb.ankara.edu.tr) yayınlanan akademik takvimde yer almaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:49:00


OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifresi nasıl alınır?

OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifresi kayıt yapıldıktan mail adresinize gönderilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:50:00


Dersler nasıl yürütülmektedir?

Uzaktan öğretim programlarında dersler, dersin öğretim elemanları tarafından belirtilen ders programları çerçevesinde, fakültemizin Öğrenme Yönetim Sistemi olan oys.ankara.edu.tr adresinde canlı sanal sınıf ortamında yürütülmektedir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:53:00


OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifresi unutulunca ne yapılmalıdır?

OBS (Kampüs Bilgi Sistemi) şifrenizi unuttuğunuz şifremi unuttum butonunu tıklamanız durumunda yeni şifreniz mail adresinize gelmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:52:00


Programlarda uygulamalı ders var mıdır?

Fakültemiz programlarının bazılarında uygulamalı dersler yer almaktadır. Detaylı bilgiye bbs.ankara.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:53:00


Başarı notu nasıl hesaplanmaktadır?

Ders başarı notu ara sınavı notunun %30'u final notunun %80'i alınarak hesaplanmaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 09:21:00


Zorunlu Staj uygulamasını hangi şehirde yapabilirim?

Zorunlu Staj uygulamasını istediğiniz şehirde yapabilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:11:00


Sınavlar hangi illerde yapılmaktadır?

Ara sınavlar onlıne, final sınavları bazı büyükşehirlerde yapılmaktadır. Detaylı bilgi için belli aralıklarla ankuzef.ankara.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:20:00


Öğrenciler hangi durumlarda sınavlara giremezler?

Öğrenciler sınavlara girerken sınav giriş belgesi ile onaylı kimlik belgesi ( TC Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava giremezler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:23:00


Engelli öğrenciler için sınavlar ne şekilde uygulanmaktadır?

Engelli öğrencilerin oys.ankara.edu.tr adresindeki engel durum formunu doldurarak engel durumunu belirten raporu eklemeleri gerekmektedir. Engelli öğrencilere engel durumuna göre talepleri doğrultusunda sınavlarda süre uzatımı, yüz yüze sınavlarda ayrı salon, okuyucu, kodlayıcı desteği verilmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:26:00


Ders muafiyeti yapılmakta mıdır?

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders muafiyeti yapılamamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:27:00


Engelli ve Gazi yakınları öğrenim ve materyal ücretlerini ne şekilde ödemektedirler?

Engelli ve Gazi yakınları Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine karşı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında indirimden yararlanabilmektedirler. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Katkı birimiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:28:00


Öğrenci kimlik kartları her yıl yenilenmekte midir?

Öğrenci kimlik kartları öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemindeki adreslerine ulaştırılmaktadır. Her yıl yenilenmemektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:31:00


İsim ve Soyadı değişikliği olan durumlarda öğrenci kimlik kartı nasıl güncellenmektedir?

Talebi öğrenci tarafından bir dilekçe ile fakültemize yapılması gerekmektedir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:32:00


Öğrenci kimlik nasıl temin edilmektedir?

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sitemi (OBS)nden kimlik başvurusu yapıldıktan sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından basılan öğrenci kimlikleri Fakültemize geldikten sonra kargo ile öğrencilerin adreslerine gönderilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:54:00


Öğrenci kimlik kartının kaybolması/zedelenmesi/çalınması durumunda ne yapılmalıdır?

Öğrenci bilgi sisteminden yeniden başvuruda bulunulup, kampüs kart bürosunun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:33:00


Dilekçeler nasıl ulaştırılmaktadır?

Dilekçeler elden, posta/kargo/faks veya e-posta yolu ile Fakültemiz Dekanlığına ulaştırılabilmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:38:00


Fakülteden belge talebinde bulunulabilir mi?

Fakültemize kayıtlı öğrenciler belge talebinde bulunulabilirler talep edilen belgeler uygun görülmesi halinde sistemde kayıtlı eposta adresine yada kargo ile öğrencilerin adreslerine gönderilir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:35:00


Fakültemizden hangi belgeler talep edilebilir?

Fakültemizden öğrenci belgesi, yüksek onur belgesi, onur belgesi, transkript, ders içerikleri, diploma ve askerlik durum talep edilebilmektedir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:35:00


Evrak için dilekçe gönderildikten sonra kaç gün içerisinde işlem yapılmaktadır?

Evrak talebi ile ilgili dilekçelere en kısa süre içerisinde dönüş yapılmaktadır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:36:00


Kayıt silme için ne yapılmalıdır?

İlişki kesmek isteyen öğrencilerimiz Fakültemiz öğrenci işleri birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:39:00


Fakültemiz öğrenci işlerimizin iletişim adresi nedir?

Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, Piri Reis Meydanı, Dögol Caddesi, Emniyet Mahallesi, No:4/7, 06100, Yenimahalle, ANKARA +90 312 600 01 41

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:40:00


Askerlik ile ilgili işlemler nereden ve nasıl takip edilmektedir?

Askerlik ile ilgili işlemler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:40:00


İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere Askerlik Durum Belgesi veriliyor mu?

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere kayıtlı olduğu Üniversite tarafından Askerlik Durum Belgesi verilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:43:00


Askerlik durum belgesi pasif durumda olan öğrencilere verilmekte midir?

Fakültemize kayıtlı ancak ders kaydını yaptırmamış ve öğrenim ve materyal ücretini ödemediği tespit edilen pasif durumdaki öğrencilere askerlik durum belgesi verilmemektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:43:00


Mezuniyet için gerekli şartlar nelerdir?

Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim programlarında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve en az 2.0 genel akademik başarı ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:47:00


Mezuniyet için mezuniyet tarihi ne şekilde belirlenir?

Öğrencilerin öğrenimlerini tamamladığı en son tarih olan, üniversite senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen final sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya bütünleme/mezuniyet üç ders sınavı haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya stajın son günüdür.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:51:00


Diploma eki nasıl alınmaktadır?

Kayıt oldukları programları başarı ile tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilmektedir.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:49:00


Diploma eki diploma yerine geçer mi?

Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri bilgilerini kapsar. Bu nedenle diploma yerine kullanılamaz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:52:00


Uzaktan Öğretim Programları için diplomalarda hangi ibare yer almaktadır?

Uzaktan Öğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomasında "Uzaktan Eğitim" ibaresi yer almaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:55:00


Diploma nasıl alınır?

Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri için Fakültemiz Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:55:00


Diploma teslim alınana kadar geçici mezuniyet belgesi alınabilir mi?

E-devlette mezuniyet bilgilerinin gözükmesi nedeniyle geçici mezuniyet belgesi verilememektedir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:57:00


Diplomanın kaybolması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Diplomanın kaybolması durumunda bir dilekçe ve Üniversite Senatosunun belirlediği ücreti ödeyerek Fakültemize başvuru yapabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:50:00


Uzaktan tezsiz yüksek lisans programları hakkında nereden bilgi alınabilir?

Uzaktan tezsiz yüksek lisans programları Enstitülere bağlıdır. Başvuruları Enstitüler alır. Programın bağlı bulunduğu Enstitüden bilgi alınabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 04:01:00


Uzaktan öğretim programlarında uyum programı var mıdır?

Öğrencilerimiz UUYM101 Üniversite Yaşamına Uyum dersinden muaftırlar. Ancak UUYM102 dersi öğretim programlarında yer almaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:47:00


Uzaktan Öğretim Programlarında bir yarıyılda kaç AKTS kredilik ders alınmalıdır?

Uzaktan Eğitim Programlarında bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders alınması gereklidir.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:11:00


Uzaktan öğretim programlarında sınavlar hangi günlerde yapılmaktadır?

Sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan oturumlar halinde yapılmaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:15:00


Derslerden başarılı olma ölçütü nedir?

Öğrenci, bir yarıyılda C3 ve üstünde harf notu alınan derslerden başarılı; F1, F2, F3 harf notu alınan derslerden ise başarısız sayılır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:19:00


Ders başarı notu en az kaç puandır?

Ders başarı notu en az 60 olan öğrenci başarılı sayılır?

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:20:00


Onur Belgesi verilmekte midir?

Kayıtlı olduğu programın bir (1) yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu dersleri başarı ile tamamlayan, disiplin cezası almayan yarıyıl akademik başarı not ortalaması 4 üzerinden 3,00- 3,49 olan öğrenciler yarıyıl Onur Öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:24:00


Uzaktan Öğretim Programlarında kayıt dondurulabilir mi?

Öğrenciler öğrenimleri süresince Senato tarafından belirlenen "Haklı ve Geçerli Nedenler" çerçevesinde en çok iki (2) yıl veya dört (4) yarıyıl kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:27:00


Kayıt dondurulan süreler toplam öğrenim süresine dahil midir?

Kayıt dondurulan süreler toplam öğrenim süresine dahil değildir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:29:00


Uzaktan öğretim programlarında özel öğrenci olarak ders alınabilir mi?

Uzaktan öğretim programlarında özel öğrenci olarak ders alınamaz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:32:00


Hazırlık sınıfını başında yapılan yeterlilik sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıfa başlanabilir mi?

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık atlama sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıftan başlanabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:38:00


Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Fakültemizin ankuzef@ankara.edu.tr e-posta adresine dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza iletilecektir.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:39:00


Yabancı dil yeterlilik sınav Sonucumu hazırlık atlamada kullanabilir miyim?

Hazırlık atlama için sadece Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık atlama sınavı geçerlidir.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:42:00


Kaç dersten başarısız olunması durumunda öğrenim ve materyal ücretleri farklılık gösterir mi?

Kaç dersten başarısız olursa olsun ilgili yarıyıl için belirlenen öğrenim ve materyal ücreti alınır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:54:00


E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılır mı?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp Üniversitemiz obs.ankara.edu.tr adresi üzerinden kaydını yaptırmayan öğrenciler aktif öğrenci sayılmazlar.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 03:07:00


Eski kayıtlı öğrencilerin hazırlık sınıfın 1. dönemi kayıt yenilemeyip sadece sene sonu yapılacak sınava girmek için 2. dönem kayıt yenilerse öğrenciliği düşer mi ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Okan Şen
Son Güncelleme: 23-09-2021 08:35:00


Kaydını sildiren öğrenci tekrardan aynı bölüme kayıt olunca kaldığı yerden devam edebilir mi ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Yunus TOKAT
Son Güncelleme: 15-10-2021 01:44:00


e sınav platformuna kullanıcı adım ve sıfremle giriş yapamıyorum. Şifre yenileme yapmama rağmen e posta gelmiyor, ankuzef iletişim telefon numarasını aradığımda da kimseye ulaşamıyorum.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: buse
Son Güncelleme: 20-11-2021 04:33:00


merhaba ben % 62 bedensel engelliyim üniversitenizin aöf veya uzaktan eğitime başvurmam durumunda metaryel ücreti veya harç ücreti veya herhangibir ücret ödemem gerekiyormu? bir yol izlemem gerkiyor?yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: MERVE
Son Güncelleme: 26-06-2022 03:38:00


Yatay ve Dikey Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültenize öğrenci alınıyor mu?

Fakültemizin 2020-2021 Öğretim yılında öğrenci almaya başlaması nedeniyle en erken 2022-2023 öğretim yılında öğrenci kabul edilebilecektir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:15:00


Yatay Geçiş ile öğrenci alınmakta mıdır?

Fakültemiz Uzaktan Öğretim Önlisans ve Lisans programlarına Üniversitemiz yatay geçiş ilkeleri kapsamında uzaktan öğretimden sadece uzaktan öğretime öğrenci alınmaktadır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:53:00


Fakülte programlarından hangilerine yatay geçiş ile öğrenci alınmaktadır?

Fakültemiz bünyesindeki tüm programlara yatay geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:19:00


Fakülteye yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanıldığı takdirde ders kaydı nasıl yapılmaktadır?

Not döküm belgesi ve ders içerikleri doğrultusunda intibak yapılmaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:26:00


Merhaba, ben bu yıl Dikey Geçiş Sınavı ile örgün eğitim olarak İşletme bölümüne yerleştim. Yatay Geçiş ile üniversitenize geçiş yapmak istiyorum. Bunun hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Yatay geçiş yapabilmek için ne yapmam gerekiyor?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Bahri
Son Güncelleme: 04-10-2021 02:12:00


Hocam Merhablar, ben Mehmet Akif Ersoy üniveristesi,  ingiliz dili ve edebiyatı 2. Sınıf öğrencisiyim. Ankara üniversitesi ingiliz dili ve edebiyatı uzaktan ve açık öğretim bölümüne geçiş yapabilir miyim? Merkezi yerleştirme puanı ile lütfen bana yardımcı olur musunuz ?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Cansu Olmaz
Son Güncelleme: 18-10-2021 01:57:00


Örgün öğretimden uzaktan eğitim bölümüne yatay geçiş var mıdır varsa da yarıyıl tatilinde var mıdır ya da sadece yıl sonu mu var?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Tuba
Son Güncelleme: 13-11-2021 09:58:00


Merhaba istanbul üniversitesi Açık öğretim fakültesinde tıbbi sekreterlik ve dökümantasyon 2. sınıf öğrencisiyim. Yatay geçiş yaparak üniversitenize geçiş yapmak istiyorum.

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: huriye akdeniz
Son Güncelleme: 18-01-2022 06:53:00


şuan önlisans örgün programda başka bir üniversitede tıbbi dokümantasyan ve sekreterlik okuyorum.Ankara üniversitesi uzaktan eğitim programlarına merkezi yatay geçiş yapmam mümkün olurmu ? başvuruyu yaptım yani demek istediğim örgün eğitimden uzaktan eğitime geçiş yapabilirmiyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Mehmetcan Aygün
Son Güncelleme: 29-01-2022 07:24:00


Örgün öğretimden kaydımı yaptırdım fakat gitmediğim için tüm derslerim ff ankuzef uzaktan öğretime geçebilir miyim

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Öznur özdemir
Son Güncelleme: 14-02-2022 12:52:00


Bu programa Dikey Geçı̇ş Sınavı (DGS) ile kayıt yaptırabiliyoz mu ve yapıliyorsa kacıncı sınıftan başlatıyorsunuz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: TURGUT TÜRKKANI
Son Güncelleme: 21-02-2022 03:46:00


Örgün bir önlisans programından , Ankuzef'e yatay geçiş yapabilir miyim?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Ali
Son Güncelleme: 07-03-2022 07:10:00


Örgün lisans öğrencisi myp ile yatay geçişle uzaktan öğretime kayıt yaptırabilir mi?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Ahsen
Son Güncelleme: 01-07-2022 11:53:00


Staj İşlemleri

Zorunlu Staj uygulaması var mıdır?

Fakültemiz bazı bölümlerinde zorunlu Staj uygulaması vardır.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:12:00


Zorunlu Staj uygulamasını hangi şehirde yapabilirim?

Zorunlu Staj uygulamasını istediğiniz şehirde yapabilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:11:00


Uyum Programı

Uzaktan öğretim programlarında uyum programı var mıdır?

Öğrencilerimiz UUYM101 Üniversite Yaşamına Uyum dersinden muaftırlar. Ancak UUYM102 dersi öğretim programlarında yer almaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:47:00


Çift Anadal / Yandal

Uzaktan Öğretim Programlarında Çift Anadal/Yandal yapma imkanı var mıdır?

Mevzuat gereği uzaktan öğretim programlarında çift anadal/yandal yapılamamaktadır.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:06:00


Ders Muafiyetleri

Ders muafiyeti yapılmakta mıdır?

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders muafiyeti yapılamamaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:27:00


Uzaktan öğretim programlarında uyum programı var mıdır?

Öğrencilerimiz UUYM101 Üniversite Yaşamına Uyum dersinden muaftırlar. Ancak UUYM102 dersi öğretim programlarında yer almaktadır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 01:47:00


Hazırlık sınıfını başında yapılan yeterlilik sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıfa başlanabilir mi?

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık atlama sınavından başarılı olunması durumunda birinci sınıftan başlanabilir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:38:00


YKS tercih sonucunda üniversitenizin ilgili uzaktan eğitim programına kayıt olan kişilerin daha önce lisans-önlisans mezuniyeti varsa ortak derslerden muaf olabiliyorlar mı?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Can
Son Güncelleme: 05-08-2021 10:55:00


Bu programa Dikey Geçı̇ş Sınavı (DGS) ile kayıt yaptırabiliyoz mu ve yapıliyorsa kacıncı sınıftan başlatıyorsunuz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: TURGUT TÜRKKANI
Son Güncelleme: 21-02-2022 03:46:00


Uzaktan eğitim bölümlerinde daha önce örgün öğretimden mezun olduğumuz lisans bölümüyle ortak olan derslerden muaf olabiliyor muyuz?

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Derya
Son Güncelleme: 27-05-2022 11:21:00


Diploma İşlemleri

Mezuniyet için mezuniyet tarihi ne şekilde belirlenir?

Öğrencilerin öğrenimlerini tamamladığı en son tarih olan, üniversite senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen final sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya bütünleme/mezuniyet üç ders sınavı haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya stajın son günüdür.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:51:00


Diploma eki diploma yerine geçer mi?

Diploma eki, öğrencilerin öğrenimleri süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri bilgilerini kapsar. Bu nedenle diploma yerine kullanılamaz.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:52:00


Açıköğretim programları için diplomalarda hangi ibare yer almaktadır?

Açıköğretim programlarından mezun olacak öğrencilerin diplomalarında "açıköğretim" ibaresi yer alacaktır.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:54:00


Uzaktan Öğretim Programları için diplomalarda hangi ibare yer almaktadır?

Uzaktan Öğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomasında "Uzaktan Eğitim" ibaresi yer almaktadır.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:55:00


Diploma nasıl alınır?

Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin diplomalarını alabilmeleri için Fakültemiz Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Oluşturan: Ahu Cengiz Sarı
Son Güncelleme: 02-08-2021 03:55:00


Diplomanın kaybolması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Diplomanın kaybolması durumunda bir dilekçe ve Üniversite Senatosunun belirlediği ücreti ödeyerek Fakültemize başvuru yapabilirler.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:50:00


Onur Belgesi verilmekte midir?

Kayıtlı olduğu programın bir (1) yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu dersleri başarı ile tamamlayan, disiplin cezası almayan yarıyıl akademik başarı not ortalaması 4 üzerinden 3,00- 3,49 olan öğrenciler yarıyıl Onur Öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar.

Oluşturan: Övsel Çuha
Son Güncelleme: 04-08-2021 02:24:00


Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı Uyruklu Öğrenciler fakültemiz programlarına kayıt yaptırabilir mi?

Yabancı Uyruklu Öğrenciler fakültemiz programlarına AYÖS (Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavı ile kayıt yaptırabilirler. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının oidb.ankara.edu.tr. adresini ziyaret edebilirsiniz.

Oluşturan: Mine Kaya
Son Güncelleme: 02-08-2021 02:30:00


Burslar

Fakültemiz öğrencileri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü tarafından verilen burs, kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilir mi?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine kredi, burs ve yurt imkanı sağlanamamaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü web sayfasından takip edebilirsiniz.

Oluşturan: Adem Suvermezoğlu
Son Güncelleme: 04-08-2021 08:54:00


Merhaba ben %62 bedensel ortopedik engelliyim.üniversitenizde açıköğretim veya uzaktan öğretim bölümlerinden birini okumak istiyorum istanbulda yaşıyorum sınavlara nasıl girebilirim?Sınavlar Ankarada mi yapılıyor?Burada da yani istanbulda da girebilir miyim?bir de ücret konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim teşekkürler

Bu girdi görüntülenemez.

Oluşturan: Merve
Son Güncelleme: 10-03-2022 12:36:00