Onur Belgesi verilmekte midir?

~ 0 min
04-08-2021 02:24:00

Kayıtlı olduğu programın bir (1) yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak, final sınavında bu dersleri başarı ile tamamlayan, disiplin cezası almayan yarıyıl akademik başarı not ortalaması 4 üzerinden 3,00- 3,49 olan öğrenciler yarıyıl Onur Öğrencisi; 3,50 ve üstünde olan öğrenciler ise yarıyıl Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar.

Oy Ortalaması 1.8 (5 Oy)

Bu içerik için yorum yapamazsınız