Terimler Sözlüğü

MOOCs
Massive Open Online Courses (Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler)